Yellow Sprint
Yellow Sprint

Dankzij scrum naar een Agile Supply Chain

 

Yellow Sprint is een aanpakmethodiek die helpt bij het snel en flexibel uitrollen van IT-projecten. De methodiek zorgt ervoor dat met behoud van flexibiliteit korte snelle projectstappen zijn te zetten. Deze ‘sprints’ resulteren vervolgens in een positief gevoel, duidelijke projectresultaten en zijn dus een werkbare oplossing voor de business. Yellow Sprint bestaat uit diverse elementen die in overleg tussen Yellowstar Solutions en opdrachtgevers heel precies zijn af te stemmen. Een onderneming die kiest voor Sprint, kiest bovendien voor controle over het projectresultaat en -budget. De keuze voor Sprint is bovendien een stap op weg naar de adoptie van diverse oplossingen zonder vast te komen zitten in een star systeemlandschap. Bij elke keuze en elke oplossing staat het behalen van maximale meerwaarde voorop.

Scrum als basis voor korte effectieve sprints

Yellow Sprint is ontwikkeld omdat de huidige tijd van snelle veranderingen vraagt om een agile supply chain. IT-projecten zijn pas succesvol wanneer deze bestaan uit één of meerdere van de volgende sleutelelementen: flexibiliteit, IT-support, Agile Software Development en Scrum. Dit lijkt heel wat, maar het komt eigenlijk neer op logisch denken en het opdelen van een omvangrijk IT-project in kleinere delen. Deze stukken zijn elk voorzien van een budget en controlemomenten. Basisregels die de Scrum/Agile methode volgen, zorgen ervoor dat de korte en effectieve sprints succesvol zijn. Uiteraard is Yellow Sprint de projectmethode, het zijn de oplossingen van Yellowstar zelf die uiteindelijk leiden tot meerwaarde voor de organisatie en klant. 

Scrum als basis voor korte effectieve sprints

Yellow Sprint binnen een agile supply chain

In het verleden werden veel IT-projecten opgezet op basis van de watervalmethode. Alles, of in elk geval veel, moest wijken voor een grote stroom aan veranderingen. Deed zich een kleine vertraging voor, dan leidde dit vervolgens tot problemen elders in het project. Yellow Sprint is een continue stroom aan kortcyclische opleveringen. Deze projectopzet houdt niet alleen de snelheid vast, maar biedt ook ruimte voor flexibiliteit. Immers, er vinden snelle marktveranderingen plaats die eventueel noodzakelijke procesaanpassingen verlangen. Een nieuwe klant of een procesaanpassing kan aanleiding zijn om veranderingen door te voeren tijdens een project. Yellow Sprint stelt bedrijven hiertoe in staat, de methodiek past perfect binnen een agile supply chain. 

Yellow Sprint binnen een agile supply chain

De positieve aanpak en resultaten van Sprint

Een positieve projectsfeer is van groot belang voor een succesvolle uitkomst. Yellow Sprint kent diverse projectaspecten die dit gewenste positieve gevoel ondersteunen. Organisaties die kiezen voor Sprint kunnen uitkijken naar een snel resultaat, gebaseerd op een project dat is opgeknipt in diverse onderdelen. De projectregie is strak en in handen van een Scrummaster. Een betrokken en constructieve projectsfeer zal leiden tot een positieve teamspirit. Over het resultaat bestaat consensus dankzij duidelijke afspraken. Wie kiest voor Yellow Sprint, kiest voor een geleidelijke ingebruikname én dus ook voor ruimte om nieuwe inzichten in te passen. Het positivisme krijgt daarnaast een extra boost omdat Sprint leidt tot het beste resultaat binnen de gestelde tijd en budget. 

De positieve aanpak en resultaten van Sprint

Elk Scrum-project bestaat uit minimaal 3 sprints

Yellow Sprint is enigszins vergelijkbaar met een estafette. Elk Scrum-project dat wordt uitgevoerd onder de vleugels van Yellow Sprint bestaat uit minimaal 3 ‘sprints’, ofwel deelopleveringen. Elke sprint verloopt volgens een vast proces en begint met een stand-up-sessie aan een Scrum-tafel. De sprint levert een werkbare deeloplossing op én verbeterpunten.  

Elk Scrum-project bestaat uit minimaal 3 sprints

Wie heeft of neemt welke verantwoordelijkheid?

 

Een agile supply chain, scrum-projecten en agile software development verlangen een zekere flexibiliteit. Maar bij een implementatieproject is het geven en nemen van verantwoordelijkheid minstens zo belangrijk. Binnen Yellow Sprint zijn de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen heel duidelijk vastgelegd. Zo neemt Yellowstar projectmanagement, levering van de overeengekomen scope, planning en toekomstbestendige architectuur voor zijn rekening. De opdrachtgever/klant bepaalt de definitie van de scope, de prioritering en het testtraject. Vervolgens zijn er twee personen die altijd centraal staan: de Scrummaster en de Project Owner. Deze zijn bevoegd en bekwaam om snel keuzes te maken. Deze vormen samen met de overige betrokkenen een team dat in nauw overleg een teamprestatie neerzet.

Welke partijen staan centraal bij een Sprint Scrum-project?


Yellowstar levert het ontwikkelteam en de Scrummaster. De laatste is een soort van orkestleider die voor gaat bij het bepalen van de projectopzet (de story), bij de Planning Poker sessies (bepalen doelen en consensus), bij de Sprint oplever sessies, bij de Retrospectieve sessies  en bij de Stand-ups. Het ontwikkelteam  bestaat uit consultants, ontwikkelaars en testers. Deze helpen gezamenlijk bij het definiëren van de projectopzet, de realisatie ervan, het testen, het nalopen, het inschatten van de benodigde inspanning en het vaststellen van de technische specificaties. Ook zijn het ontwikkelteam en de Scrummaster betrokken bij de planning en aanwezig bij de retrospectieve sessies.

De meest opvallende sleutelfunctie is die van de Proxy Product Owner. Dit is iemand die zich tussen de IT-leverancier (Yellowstar) en de opdrachtgever/klant bevindt. Deze persoon kan de rol van de klant op zich nemen indien de klant zelf over onvoldoende capaciteit beschikt of geen tijd heeft om het project te beschrijven of de projectopzet niet kan definiëren. De klant kan deze persoon voor deze activiteiten autoriseren, maar het nemen van financiële beslissingen behoort hier niet toe.  

De Product Owner is binnen het Scrum-project de persoon die in feite de opdrachtgever is. De Product Owner beschrijft over welke functies het eindproduct, de IT-oplossing, moet beschikken. Ook is deze persoon gemachtigd om beslissingen te nemen over projectaspecten als budget, scope en planning. Dit zijn zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Product Owner. In aanvulling hierop zijn veel van de rollen die vallen onder de Proxy Product Owner gelijk aan die voor de Product Owner. 


Welke partijen staan centraal bij een Sprint Scrum-project?

Frankenbach Container Service
Frankenbach Container Service

Yellow Sprint heeft de efficiëntie van Frankenbach Container Service flink verhoogd. De intermodale logistieke processen zijn verbeterd door de bestaande systemen uit te breiden met webgebaseerde modules en apps. Het Scrum-project onder de naam Yellow Sprint maakt Frankenbach in staat om de eigen systemen stap voor stap te upgraden. De logistieke onderneming heeft vaarwel gezegd tegen lange implementatieprocessen en is overgestapt op snelle, transparante en beheersbare projecten met een korte cyclustijd.

 

Ernst Frankenbach, Managing Director: “Het is verbazingwekkend hoeveel impact kleine veranderingen in zo’n korte tijdsperiode op onze organisatie kunnen hebben. We zijn in staat om meer toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten.”

 

Fast Forward Freight
Fast Forward Freight

Fast Forward Freight wilde processen optimaliseren en koos voor een combinatie van Star Flow (product suite) met Yellow Sprint. De implementatie van Star Flow heeft ertoe geleid dat orderpickactiviteiten beter gestroomlijnd zijn en warehouseprocessen geoptimaliseerd. De uitrol maakte ook een einde aan een werksituatie met diverse losstaande systemen. FFF en Yellowstar hebben in een gezamenlijk team doelstellingen en een langetermijnvisie opgesteld. Deze zijn tijdens het proces continu geëvalueerd en bijgesteld.

 

Robert van Breugel, Directeur Fast Forward Freight: Toevallig liep ik bij een klant de mensen van Yellowstar tegen het lijf en raakten we in gesprek. Ik voelde direct een sterke verwantschap. Een week voor de aanvang van een IT-project zijn we overgestapt naar Yellowstar. Dat is pas ‘agile’, met ruimte voor voortschrijdend inzicht en voor toeval.” 

 

 

Demo

Bent u benieuwd naar de volledige presentatie of een demo van Yellow Sprint? Vul onderstaande velden in en wij helpen u zo snel mogelijk.

 

Referenties

Výbor pro veřejné zdraví Boston http://lekarnuonline.com/ zdravotní pojišťovny v Jižní Karolíně