Dekker Groep is in een zeer korte tijd live gegaan met een Yellowstar Solutions oplossing voor het registreren en inplannen van orders voor de eigen tankcleaning-activiteiten. De implementatie verliep binnen budget én sneller dan verwacht. “Zowel Dekker als wij hebben daarmee een wat langere zomervakantie verdiend”, vertelt Frank Erftemeijer, Partner/Board Member bij Yellowstar, met een knipoog.  

Dekker Groep heeft de tankcleaning-activiteiten waarvoor het de Yellowstar-oplossing gebruikt overgenomen van een verladende klant, een zetmeel en glucoseproducent. Maar het ontbeerde goede tools waarmee het zowel inzicht zou krijgen in de volledige orderadministratie als waarmee Dekker de binnenkomende verzoeken en schoonmaakhandelingen efficiënt zou kunnen inplannen. De cleaning instruction application is in een periode van vijf weken geïmplementeerd, een tijdsbestek dat ook de eerste gesprekken en het specificatietraject omvat. Erftemeijer: “Dit project maakt heel goed duidelijk tot welk succes een goede samenwerking kan leiden. De situatie was perfect omdat we zowel over het commitment van de klant beschikten als over goede mensen om het project mee te realiseren. Aanvullend hebben wij de juiste tools en project methode (SCRUM) geleverd die zijn geoptimaliseerd voor logistieke IT-implementaties.” 

Sterk vereenvoudige planning

Dekker Groep beschikt door de uitrol eveneens over een grafisch planbord dat het plannen van de tankcleaning-activiteiten een stuk vereenvoudigt. Het maken van de planningen gebeurt nu door middel van een ‘klik & verbind’ wijze. De software heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers een veel beter zicht hebben gekregen op de binnenkomende stromen en de handelingen die er vervolgens plaatsvinden. De flow aan activiteiten is onderverdeeld in tien stappen die sinds de implementatie van de cleaning instruction application duidelijker met elkaar zijn verbonden. Stappen zijn onder andere: aankomst, keuring, reinigen, wegen en vertrek. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde blik op de consequenties van bijvoorbeeld het afkeuren van een tankcontainer/-oplegger. Het afwijzen van een tankcontainer/-oplegger, wanneer deze niet voldoet aan de eisen die de verlader eraan stelt, kan immers effecten hebben op de beschikbaarheid van vervoer. De verlader ontvangt van deze gebeurtenis automatisch een bericht. 

dekker-tanktransport
dekker-tanktransport

Informatie transparant aan klant aanbieden

De geïnstalleerde applicatie heeft Dekker Groep een goed inzicht gegeven in de eigen processen. Het in gebruik nemen van een goed order administratiesysteem was voor de logistiek dienstverlener een voorwaarde om de tankcleaning activiteiten van de verlader over te kunnen nemen. Positief is dat de software Dekker ook de mogelijkheid geeft tot het bijhouden van KPI’s. Zo kan een gebruiker nu snel inzien hoe lang een cleaningactiviteit duurt en deze informatie transparant aanbieden aan de verlader. Aanvullend is de tool te gebruiken voor andere klanten. Dit is nog niet het geval, maar de kans dat Dekker Groep hiervan gebruik gaat maken is aanzienlijk. 

'Weer vertrouwen in feit dat IT het verschil kan maken'

Volgens Erftemeijer is één van de belangrijkste aspecten die naar voren komt als ‘soft benefit’ voor Dekker Groep, dat de logistiek dienstverlener weer het vertrouwen heeft in wat IT voor een bedrijf kan doen. “Door slechte ervaringen in het verleden was dit vertrouwen wat weggevallen, maar de project betrokkenen bij deze implementatie hebben nu gezien dat een investering als deze het bedrijf veel voordelen en inzicht kan bieden. Dekker kan aan haar klanten bovendien laten zien dat ze op IT-gebied nu snel iets kunnen aanpassen, het webbased Yellowstar-platform ondersteunt ze daarbij.”