Yellow Sprint

Project Maatwerk via Scrum


Met scrum naar een agile supply chain

Yellow Sprint is dé scrum-aanpak om snel en flexibel IT-projecten uit te rollen binnen uw organisatie en in de supply chain. In kortcyclische deelprojecten, oftewel ‘sprints’, bereikt u in recordtijd maximaal resultaat. Bijzonder is dat Yellowstar werkt met sprint-thema’s, waarbij iedere sprint dezelfde omvang heeft qua inzet en kosten, maar de expertise binnen de sprint wisselt per thema. Dit levert meer functionaliteit op dan de klassieke SCRUM-methode en zo profiteert u maximaal van voortschrijdend inzicht in plaats van dat u afschrikt.

Een klein betrokken team met korte lijnen en duidelijke doelstellingen houdt het tempo erin. Met Yellow Sprint neemt u nieuwe inzichten direct mee naar een volgend deelproject. Zo houdt u de flexibiliteit om in te springen op veranderingen en nieuwe inzichten. Yellow Sprint brengt een positieve flow in uw organisatie en een versnelling in uw processen, zodat u verder kunt groeien. Duidelijke projectresultaten en zijn dus een werkbare oplossing voor de business. Een onderneming die kiest voor Sprint, kiest bovendien voor controle over het projectresultaat en -budget.

Yellow Sprint brengt snelheid, flexibiliteit en groei

Anticiperen op veranderingen

Flexibiliteit om te anticiperen op veranderingen

Meer efficiëntie

Door het stroomlijnen en optimaliseren van de organisatie

Makkelijker doorontwikkelen

Door genoeg ruimte voor voortschrijdend inzicht

Versnelling in processen

Versnelling in uw processen zodat u kunt doorgroeien

Constructief samenwerken

Door de duidelijke rolverdeling binnen het SCRUM team

Meer succes

Positieve workflow zorgt voor een vliegwieleffect

Wat klanten van Yellow Sprint vinden

Fast Forward Freight
“Star Flow heeft onze orderpick activiteiten gestroomlijnd en warehouseprocessen geoptimaliseerd. Met Yellow Sprint is een langetermijnvisie opgesteld die tijdens het proces continue wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Hierdoor ontstaat een agile supply chain.”
Frankenbach Container
“Yellow Sprint geeft een boost aan de efficiëntie. In snelle, transparante en beheersbare projecten zijn onze bestaande systemen verrijkt met web based modules en apps. Dit heeft onze intermodale, logistieke processen sterk verbeterd en een agile supply chain gecreëerd.

Hoe Yellow Sprint werkt

Veel gestelde vragen

Hoe werkt Yellow Sprint?

Yellow Sprint is de scrumwerkmethodiek waarbij een omvangrijk IT-project in kleinere delen is opgesplitst, voorzien van budget en controlemomenten. Elk scrum-project bestaat uit minimaal drie sprints die leiden tot een werkbare deeloplossing. Elke sprint verloopt volgens een vast proces en begint met een stand-up-sessie aan de scrum-tafel. De Scrummaster houdt de regie bij de projectopzet (de story), het bepalen van de doelen en consensus (de Planning Poker sessies), de Sprint opleversessies en de retrospectieve sessies met verbeterpunten. Scrum Ready sessies zijn de ideale voorbereiding op Yellow Sprint.

Wie zit er in het Yellow Sprint team?

Yellow Sprint bestaat uit het ontwikkelteam van Yellowstar, de Proxy Product Owner én de Product Owner. Het ontwikkelteam bestaat uit de Scrummaster, consultants, ontwikkelaars en testers. Deze helpen gezamenlijk bij het definiëren van de projectopzet, de realisatie, het testen, het nalopen, het inschatten van de benodigde inspanning en het vaststellen van de technische specificaties. De Proxy Product Owner vertegenwoordigt de klant indien de klant over onvoldoende capaciteit beschikt en geen tijd heeft om het project te beschrijven of de projectopzet te definiëren. De Product Owner is de opdrachtgever die de functies van het eindproduct, de IT-oplossing, beschrijft en beslissingen neemt over budget, scope en planning.

Wat is het verschil tussen de watervalmethode en Yellow Sprint?

Yellow Sprint neemt nieuwe inzichten direct mee en kan snelle marktveranderingen inpassen. In het verleden zijn veel IT-projecten opgezet volgens de watervalmethode. Van tevoren werden de eisen dichtgetimmerd zonder ruimte voor nieuwe inzichten tijdens de ontwikkeling. Het waren langlopende projecten waarbij een kleine vertraging leidde tot problemen elders in het project. Bij oplevering moest alles wijken voor een grote stroom aan veranderingen die vaak weerstand opriep. Bij Yellow Sprint staat agile werken centraal; werken met beheersbare deelprojecten in een betrokken team met duidelijke rollen, een gezamenlijk doel en een duidelijke focus. Yellow Sprint levert in korte tijd en binnen budget een werkend resultaat op. De veranderingen binnen de organisatie worden geleidelijk ingevoerd en feedback van gebruikers worden meegenomen naar een volgende fase. Zo groeit het draagvlak onder gebruikers, wennen zij aan het proces van continue verbetering via de agile software development techniek, ervaren direct de voordelen en hebben het gevoel er invloed op uit te kunnen oefenen.

Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld?

Yellowstar neemt het projectmanagement, de levering van de overeengekomen scope, de planning en de toekomstbestendige architectuur voor haar rekening. De opdrachtgever/klant bepaalt de definitie van de scope, de prioritering en het testtraject. Vervolgens zijn er twee personen die altijd centraal staan: de Scrummaster en de Project Owner. Deze zijn bevoegd en bekwaam om snel keuzes te maken en vormen samen met de overige betrokkenen een team dat in nauw overleg een teamprestatie neerzet.

Yellowstar - altijd in beweging

Nieuws & Events

Yellowstar realiseert plug & play al uw Brexit-koppelingen

Weet u al hoe u moet inspelen op de Brexit? Welke ketenaanpak benodigde afspraken moeten er gemaakt worden en hoe regelt u de achterliggende IT? Yellowstar biedt hiervoor Star Connect. Een digitaal stekkerblok voor alle noodzakelijke koppelingen.

Lees meer →
Referenties

Van der Vlist live met Star Access (logistiek web portaal)

Van der Vlist is live gegaan met Star Access. Door middel van een web portaal krijgt de klant van Van der Vlist meer grip op voorraad en een beter inzicht in de supply chain en onderliggende processen. Frank Erftemeijer interviewde Geert Bok op de ICT en Logistiek beurs.

Lees meer →
Nieuws & Events

It’s a wrap! Bekijk onze Werken bij Yellowstar movie

Yellowstar groeit snel. Ben jij pro-actief, gedreven, open en eerlijk? Dan zijn wij op zoek naar jou om ons team te versterken! Bekijk onze nieuwe “Werken bij Yellowstar” video en ontdek hoe het is om een Star te zijn binnen het Yellowstar team.

Lees meer →