Transparantie in de keten bij Vonk en Co door Star Flow

Logistiek dienstverlener Vonk en Co is live gegaan met Star Flow, een logistieke webportal van Yellowstar. De portal geeft klanten van de onderneming continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen. Star Flow is een portal-uitbreiding die eenvoudig is te koppelen aan bestaande IT-systemen, zoals TMS, WMS en ERP (SAP). De logistiek dienstverlener zet de portal ook in naar charters toe. Deze kunnen de applicatie gebruiken voor het invoeren van ritgegevens. Vonk en Co kan op zijn beurt deze data makkelijker dan voorheen vergelijken met de geplande kilometers en kosten.


De investeringen die Vonk en Co in de portal heeft gedaan zijn een goed voorbeeld van ‘IT for social supply chain’. Dit houdt in dat een bedrijf investeert in de tools die het bijvoorbeeld planners makkelijker maken om snel beslissingen te nemen en klanten real-time en proactief te informeren. Ook houdt IT for social supply chain in dat werknemers bij de uitrol van nieuwe projecten een goede coaching krijgen. 

vonk

Continu zicht op status van afleveropdracht

De implementatie van het portal heeft plaatsgevonden volgens de kenmerken van IT for social supply chain. Directielid Stephan Vonk: “Voor de voorbereiding van de implementatie hebben we ruim de tijd genomen. De uitrol zelf verliep snel en goed, we hebben dat als erg positief ervaren. Het product, Star Flow, werkt erg fijn.” Het resultaat van de Star Flow-uitrol is dat de logistiek dienstverlener nu onder andere beschikt over een applicatie die opdrachtgevers en ontvangers op elk gewenst moment laat inloggen en inzicht geeft in de status van een opdracht.

Vonk en Co heeft zijn opdrachtgevers nauw betrokken bij het voortraject van de implementatie. Vonk: “Dus toen we live zijn gegaan, waren de meeste gebruikers en opdrachtgevers er al bekend met het systeem. Sowieso is Star Flow erg gebruiksvriendelijk.” De webportal is gekoppeld met het de Transics boordcomputers, het TMS en het WMS. “Is een order uitgevoerd, dan zien onze planners daarvan een melding in het TMS, het WMS en in het portal.” Aanvullend ontvangen planners ook proactief of geplande meldingen van afwijkingen en andere belangrijke gebeurtenissen. 

Uberization in de logistiek

Niet alleen de opdrachtgever van Vonk kan inloggen, maar ook kan Vonk de ontvanger toegang geven tot de data. Deze ontvanger kan een inlog aanvragen. Hierdoor is bijvoorbeeld zichtbaar welke levering wanneer arriveert. Een consument die inlogt met zijn postcode en huisnummer ziet wat de geplande aankomsttijd is. Ook kan hij op de dag zelf zien waar de auto en chauffeur zich bevinden die het bestelde artikel afleveren. De locatie van het aflevervoertuig is met een afbeelding op een kaart of Street View zichtbaar te maken. De ontvanger heeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de planning en eventueel een wijzigingsverzoek in te dienen. Osman Akdemir, directeur innovatie bij Yellowstar: “De logistieke wereld gaat richting een vorm van Uberization. Leveringen zijn steeds meer consumentgericht. De klant wil immers weten wat of wie hij kan verwachten. Transparantie is enorm belangrijk. Winkeliers hebben meer info dan ze ooit hebben gehad.” 

vonk en co
vonk en co
vonk en co

Tijdwinst en toegevoegde waarde

Yellowstar Star Flow vervangt deels een proces waarbij Vonk en Co zijn klanten dagelijks via een standaard e-mail voorzag van een overzicht met data uit het eigen TMS en WMS. Dit proces was wat statisch en niet verder naar wens uit te breiden. Vonk & Co beschikte eerder al wel over een gesloten circuit aan data uit het TMS en WMS, de boordcomputers en de routeplanner. Bij afwijkingen volstond een belletje met de chauffeur. Erftemeijer: “Dankzij het portal boekt Vonk en Co nu tijdwinst, de noodzaak om te bellen is kleiner en de kwaliteit van de vragen die klanten aan planners stellen is hoger. Wat we zien is dat klanten ook echt veel gebruik maken van de mogelijkheid tot inloggen. Die volumes zijn al flink gegroeid.” Vonk geeft aan dat het aantal belmomenten met de helft is gereduceerd. “Onze planners hebben tijd over voor andere zaken, zoals het leveren van meer toegevoegde waarde aan klanten.”

Snel vergelijken van eigen- en charterdata

De portal heeft ook voor een aantal verbeteringen gezorgd op het aspect capaciteitsinkoop.  Vonk en Co heeft charters toegang gegeven tot het portal. Deze zijn hierdoor zelf in staat tot het bijwerken van werkelijk gereden ritinformatie, uren en kilometers. Een voordeel hiervan is dat de logistiek dienstverlener sneller beschikt over de ritgegevens van de charter. Deze kan op zijn beurt sneller factureren. De betere en snellere informatiebeschikbaarheid helpt Vonk en Co aan meer controlemogelijkheden. “Het overzicht van de gereden ritten, met bijhorende details, is eenvoudiger te vergelijken met de planning. Dit is bovendien binnen de Yellowstar-portal te doen. Het controleren van de charterdata met onze eigen data bespaart ons anderhalf uur per dag.” Dit betekent dat Yellowstar erin is geslaagd om Vonk en Co de kwaliteit van de data en de grip op de kosten enorm heeft verbeterd.

Vonk en Co heeft bewust gekozen voor Star Flow als uitbreiding op het bestaande TMS.  De supply chain oplossing is, eenmaal geïmplementeerd, zelf eenvoudig aan te passen. “We wilden zeker niet afhankelijk zijn van een leverancier. Mochten we deze oplossing zelf willen doorontwikkelen, dan kunnen we dat.”  

Yellowstar - altijd in beweging

Referenties

Caliber opent winkels twee weken sneller dankzij oplossing Yellowstar

Op basis van project based logistiek biedt Caliber Global aan internationale retailketens end to-end visibility vanaf het ontwerp tot de oplevering van een winkelinrichting. Met Star Flow beheert en optimaliseert Caliber haar logistieke processen.

Lees meer →
Referenties

Realtime ladinginformatie bij Ritra Cargo via transparante webportal

De webportal van Yellowstar kan met behulp van standaard webservices gekoppeld worden aan elk logistiek systeem. Ritra Cargo kan de informatie nu realtime, 24/7 beschikbaar stellen aan klanten, agenten en andere ketenpartijen.

Lees meer →
Referenties

Meer inzicht in de Supply Chain en operationele prestaties van Detailresult

Retailer Detailresult Groep is op 1 locatie live gegaan met Star Flow. De onderneming achter de supermarkten Dirk en DekaMarkt gebruikt Star Flow voor het maken van een vereiste vertaalslag tussen het WMS en de aanwezige Ortec-applicaties.

Lees meer →