Innoveren door IoT en sociale IT

Het Internet of Things (IoT) zal uitgroeien tot een enorme hulp en innovatiekracht voor bedrijven die in de logistieke sector actief zijn. Grote hoeveelheden data zijn dankzij slimmere en snellere IT bovendien makkelijker om te zetten in business logica. Maar bovenal: de huidige systemen zijn sociale systemen. Op basis van de beschikbare data is er altijd wel iemand in de keten aan te wijzen die kan helpen bij het voorkomen van een probleem of het aandragen van een oplossing.

IoT aangevuld met GPS- en sensordata

In veel logistieke operaties heeft de afdeling planning veel, zo niet alle tools, in handen die bepalend zijn voor de prestaties van een bedrijf. De opkomst van betere software en geautomatiseerde processen zal bedrijven helpen bij het inspelen op complexere situaties. Maar zelfs dan blijven mensenhanden onmisbaar.

Bij diverse schakels in de keten moeten personen iets in gang zetten, een planning volgen of een signaal geven. Dat geldt voor binnenvaartschippers, voor planners, maar ook voor chauffeurs en laders / lossers van vracht en ongeacht de sector waar de vervoerder of logistiek dienstverlener actief is. Het IoT, in combinatie met GPS- en sensordata, kan voor welkome ondersteuning zorgen. 

‘What if-scenario’s’

Met behulp van de GPS- en sensordata is business logica te ontwikkelen. Dit is een goede eerste stap op weg naar innovatie. Logistiek dienstverleners die de moeite nemen om deze data, eventueel inclusief geo-data, te interpreteren kunnen vervolgens profiteren van voor gedefinieerde ‘what if-scenario’s’. Zeker voor ondernemers die met een wat langere logistieke keten te maken hebben kan dit uitkomst bieden. Op de reis die een product maakt staan bijzonder veel punten die van invloed kunnen zijn op de planning. Is de keten voorzien van de juiste datadragers en automatisering, dan is ondanks de lange reis een verwachting uit te stippelen. Ook is deze verwachting uit te breiden met de kennis van wat je tijdens een reis als mogelijke vertragingsmomenten of -elementen tegen kunt komen. Alcotrans is een dienstverlener die zijn keten zo heeft ingericht dat het bedrijf maximaal gebruik kan maken van moderne IT en accurate data. Alcotrans volgt schepen met behulp van een oplossing die werkt op basis van Google Maps-technologie.  Deze technologie ondersteunt bij het zichtbaar maken van alle relevante informatie voor alle schepen die zich in een bepaalde omgeving bevinden.

Zelfredzame supply chain

Een supply chain die transparant is, is ook zelfredzaam te maken. Gebeurt er iets wat een afwijkend planningvoorstel  vereist, dan is de benodigde data snel voorhanden. Eventueel kan een planningsysteem op basis van de ketendata een voorstel doen en een planner kan hieraan zijn of haar eigen kennis toevoegen. De menselijke factor binnen het planningspectrum kan leiden tot het niet tijdig reageren op een melding of verzoek. Daarvoor kan een legitieme reden zijn. Denk aan een schipper die zijn concentratie honderd procent bij het varen dient te houden, of laad- en lossituaties. Voor elke stap is te definiëren welke vervolgstap nodig is. Eventueel zijn meldingen te sturen naar schakels verderop in de keten. Gebeurt dit niet tijdig, dan ligt er vertraging op de loer. 

Sociale IT

Innovatie is ook het midden in de nacht kunnen melden dat er ergens een container mist. De infrastructuur ligt er voor het tijdig kunnen reageren en slim kunnen inspelen op veranderingen in een planning. Osman Akdemir, Director Innovation bij Yellowstar Solutions: “Bedrijven moeten deze beschikbare infrastructuur adopteren en de juiste technologie gebruiken. Alle benodigde informatie is er, maar moet alleen gekoppeld worden. Pas daarna kun je interactie faciliteren. De huidige IT heeft een goede basis om sociaal te zijn en sociale samenwerkingte ondersteunen en stimuleren.” Akdemir ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om sociale aspecten van handelingen en samenwerking te meten, feedback te verzamelen, dit meten en iets doen met de uitkomst in de vorm van een betere klantenservice. “Sociaal betekent vooral dat je als gebruiker meer tools voorhanden hebt om de twintig procent aan afwijkingen bij orders sneller aan te pakken. Het gebruik van hashtags kan helpen om het event sneller te delen. Moderne IT onder steunt werknemers en bedrijven om onderling data te fixen. Zijn de protocollen die hieraan ten grondslag liggen juist, dan kun je starten met beter en slimmer werken.”

Visualisatielaag en mappingtool bij Alcotrans

De bij Alcotrans ontwikkelde oplossing stelt onder andere kapiteins op schepen in staat tot het visueel maken van hun gps-locatie in een Google Maps-omgeving. Ook kunnen ze geofence grenzen definiëren voor momenten waarop gebeurtenissen dienen plaats te vinden. Zoals te ondernemen handelingen wanneer een schip een bepaald punt op een reis heeft bereikt. Een kapitein kan zich aanmelden bij de applicatie wanneer hij op zee is en alle routeinformatie van het schip weergegeven op één kaart. De beheerders die de route in de backend van de planningtool beheren, kunnen hun eigen geofence grenzen aangeven.

Met de tool speelt Alcotrans in op nieuwe eisen en regelgeving op het gebied van asset trackingnauwkeurigheid. De asset trackinggegevens zijn weergegeven met behulp van een visualisatielaag. Achter de schermen integreert een mappingtool met diverse gps-apparaten en besturingssystemen. De geregistreerde data, gekoppeld aan de gegevens uit de gebruikte planningsystemen is door klanten van Alcotrans en Yellowstar te gebruiken.

IoT