Naast de consolidatietrend in een eerder artikel, zien wij bij Yellowstar nog veel meer logistieke ICT-trends waarvan wij verwachten dat deze het verdere verloop van 2022 zullen kleuren. De belangrijkste daarvan hebben wij onderstaand op een rij gezet.

1. Zoektocht naar supply chain visibility en -aansturing neemt hoge vlucht

Wereldwijde disrupties maken het betrouwbaar organiseren van logistieke ketens een grotere uitdaging dan ooit tevoren. Iedereen zoekt hard naar nieuwe manieren voor het verbeteren van de eigen supply chains of die van klanten. In de markt zien wij veel deeloplossingen oppoppen voor bijvoorbeeld het voorspellen van ETA’s. Nuttig, maar op zichzelf staand niet afdoende. Een verlader wil absoluut zeker zijn dat goederen altijd op tijd bij de ontvanger arriveren. En dat kan alleen door op goederenniveau het gehele ordertraject vanaf de leverancier, via het transport en de opslag tot aan de aflevering real-time te managen. Ketensamenwerking wordt in 2022 belangrijker dan ooit.

2. Sociale automatisering wordt cruciaal voor behoud en werving medewerkers

De behoefte aan personeel is in de logistieke sector groot, het aanbod daartegenover klein. Iedereen vist in dezelfde vijver. Wie een aantrekkelijke werkgever wil zijn, zal zich op meerdere manieren moeten onderscheiden. Plezier en voldoening bieden in het werk is daarvan niet de minste. Wie denkt dat voortdurend overtikken en brandjes blussen nog een aansprekend jobaanbod vormen, zal in 2022 steeds vaker teleurgesteld raken. Sociale automatisering laat medewerkers via naar eigen behoeften in te richten applicaties meesturen en enthousiasmeert hen zo in het mee realiseren van optimale resultaten.

3. Ook in business-to-business wordt de klant koning

Wat wij als consument al heel lang normaal vinden, zal ook business-to-business steeds vaker de standaard worden. Klanten willen 24/7 hun zendingen online kunnen volgen en de aflevering op elk moment desgewenst kunnen bijsturen. Nieuwe generaties weten van huis uit niet anders meer en willen niet hoeven te sturen op Excels, inclusief het bijbehorende voortdurend nabellen. Ook in b-to-b maakt automatisering in 2022 de klant koning.

4. Onder invloed van hacks groeit de aandacht voor beveiliging

Wij hopen voor 2022 van harte dat deze trend werkelijkheid wordt. Tegelijkertijd zien wij het in de praktijk lang niet altijd dusdanig gebeuren. Bedrijven realiseren zich vaak onvoldoende wat een dag productieverlies (als het daar bij blijft) kost ten opzichte van veelal te duur gevonden, gedegen beveiliging. Lang doorwerkende imagoschade is daarin nog niet eens meegenomen. Wacht niet tot de hack u overkomt, maar maak zo snel mogelijk in 2022 werk van hosting met gedegen security.

5. De bereidheid tot data delen in de logistieke keten zal verder toenemen

Steeds meer verladers en logistieke dienstverleners zullen in 2022 een eigen platform creëren, om zo met klanten en ketenpartners data uit te wisselen. Mits deze informatie-uitwisseling naar twee kanten voordelen oplevert, staat iedereen daarvoor open. Een wederzijds profijtelijke businesscase maakt elke vorm van data delen als vanzelf een succes!