Stijn Scheepers is nu zo’n twee jaar CEO van Yellowstar. Aan het begin van 2022 gaat hij kort in op actuele trends, marktontwikkelingen en de ambities van Yellowstar in de dienstverlening aan klanten.

Wat is voor jou de belangrijkste logistieke trend van het moment?

“Grote logistieke partijen zetten nadrukkelijk in op verdere consolidatie. Neem bijvoorbeeld een Maersk die de gehele keten naar zich toe trekt en deze via een platform ook wil regisseren. Vraag is in hoeverre je hierin als producent, handelsbedrijf of retailer wilt meegaan. Afhankelijkheid betekent effectief geen keuze in prijs en inhoud. Voor logistieke dienstverleners raakt de consolidatietrend helemaal hun corebusiness. In mijn ogen zou je als organisatie altijd je keuzevrijheid moeten willen behouden, grip creëren op je eigen keten en daarbinnen transparantie bieden aan je klanten en partners.”

Welke ontwikkelingen zie jij in de ICT-markt?

“Ik zie onder meer dat bedrijven voor de aanschaf van software steeds vaker een adviesbureau inhuren. Dat kan, maar als bedrijf moet je je aan de voorkant wel ook zelf willen verdiepen in wat je als organisatie nu én in de toekomst aan software nodig hebt voor het optimaal ondersteunen van je processen. Nog te vaak is IT voor bedrijven een kostenpost in plaats van een strategisch vraagstuk. IT wordt echter alleen maar belangrijker. Investeer in je eigen gedachten daarover. En ja, IT kost geld; maak het dan ook echt onderdeel van je bedrijfsstrategie en investeringsplan. Ik blijf mij verbazen als bedrijven trots melden tien nieuwe trucks te kopen en vervolgens 50.000 euro voor IT teveel vinden.”

Wat kan de klant in 2022 van Yellowstar verwachten?

“Op basis van vragen die leven bij klanten zullen wij gedurende het jaar ons bestaande productaanbod verrijken met extra modules. Om een paar voorbeelden te noemen: toevoegen van CO2-calculaties, ’s nachts op inlandterminals automatisch kunnen stacken, ontwikkelen van algoritmes voor vervoerskeuzes, zichtbaar maken van ETA’s voor zeevracht, etc. Onze dienstverlening maken wij zo verder compleet. Ook introduceren wij in 2022 nieuwe producten.”

Van welke ontwikkelingen binnen Yellowstar gaat de klant nog meer profiteren?

“Onze bestaande 24/7 support willen wij verder verstevigen. Ook brengen wij de ondersteuning van onze producten naar een volgend niveau. Bijvoorbeeld door in testfases automatisch al meer scenario’s mee te nemen dan vooraf met de klant besproken. Verder kijken wij naar alternatieve, voor sommigen wellicht aantrekkelijkere vormen van hosting en zijn wij volop bezig onze ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging te behalen.”

Wat maakt Yellowstar ook in 2022 anders dan andere aanbieders?

“Alles wat wij bij Yellowstar doen, begint altijd vanuit ketendenken en ketensamenwerking. Ook als het gaat om executiesystemen als een TMS of TOS voor de intermodale markt. Die aanpak maakt ons echt anders. Wij investeren verder continu in al onze producten, om ze zo steeds aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen. Om mij heen zie ik dat verder bijna nergens. Yellowstar is altijd klant- en oplossingsgericht.”