Verduurzaamt u uit dwang of uit vrije wil? Wellicht denkt u “Wat maakt het uit?”. Toch is er een duidelijk verschil tussen de logistiek van bedrijven die het thema duurzaamheid aanpakken omdat men daadwerkelijk vanuit ideologie iets wil bijdragen aan de maatschappij of bedrijven die puur anticiperen op snel toenemende wet- en regelgeving. De eerste groep zal duurzaamheid opnemen in alle processen binnen de organisatie, daar waar de laatste groep doet wat men moet doen, simpelweg omdat het verplicht is. De focus is gericht op het voldoen aan de overheidsvraag of het voorkomen van straf. Het wakkert een mentaliteit aan van het minimale halen is genoeg. Hierbij is het maar de de vraag of men op deze manier de vele waardevolle kansen in de logistiek voor duurzaam handelen benut? 

Alhoewel wet- en regelgeving belangrijk is (en echt wel kan helpen), stimuleert het de middelmaat. De highperformers zijn toch de bedrijven die de duurzaamheid van hun logistieke processen willen verhogen en dit daadwerkelijk als doel zien. Het zijn de bedrijven die met gemotiveerde mensen het verschil willen maken en streven naar langetermmijn oplossingen. Door duurzaamheid als kernwaarde te benoemen gaan zij actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om duurzaamheid te verzilveren in kostenbesparingen, resultaat en omzet.

 

" Wees een trendsetter" 

 

Maar hoe is dat verschil te maken? Waarmee kan een logistieke organisatie of ondernemer zich onderscheiden? Het vraagt om kansen pakken die anderen laten liggen of kansen creëren die anderen niet zien. Creativiteit is nodig voor het aanwakkeren van innovatie, openheid een vereiste voor het herkennen van nieuwe patronen. En niet onbelangrijk: fouten durven maken om daarvan te leren. Data gebruiken en data delen leggen hiervoor de basis, evenals digitaliseren. De basis voor nieuwe duurzaamheidsinzichten die bedrijven in de logistiek kunnen inzetten in het voordeel van klanten. Neem het vooraf berekenen van de CO2-uitstoot van het transport bijvoorbeeld. Het is het beginpunt voor bewustere modaliteitskeuzes, waarbij duurzaamheid, doorlooptijd en kosten volwaardig tegen elkaar zijn af te wegen.

Het onderwerp duurzaamheid wordt ook in de logistieke IT alleen maar belangrijker. Aan elk bedrijf de keuze. Het is belangrijk om met een holistische benadering duurzaamheid te integreren in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Wie bijvoorbeeld digitalisering goed aanpakt kan tegelijkertijd met duurzamer werken zowel kosten besparen, het eigen imago verbeteren als medewerkers veel beter aan zich binden.

Ongeacht hoe u tegen het onderwerp aan kijkt: aandacht voor duurzaamheid is ook vanuit de logistieke IT niet meer weg te denken. De kansen liggen voor het oprapen. Pak die met beide handen en wees een trendsetter.

 

Orfeo Ost - Manager Product Development Yellowstar

 

Orfeo Ost is al ruim tien jaar verbonden aan Yellowstar. Als Manager Product Development is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Yellowstar’s logistieke softwareproducten, waarin ketensamenwerking altijd centraal staat. Een duurzamere logistiek is daarbij voor hem zowel als IT-manager als persoon een belangrijke stip aan de horizon.

Meer weten over wat ketensamenwerking kan betekenen voor uw duurzaam logistiek succes? Bel 088 - 141 88 00 of mail info@yellowstar.com voor een afspraak!