Er is heel wat gaande in de logistieke wereld. Zeker ook in de retail en handel. Er worden steeds meer en steeds kleinere zendingen verstuurd in een steeds kortere tijd. Optimale flexibiliteit van logistieke experts wordt dan ook gevraagd. Aan de hand van een aantal interessante stellingen op basis van eerder onderzoek van Evo Fenedex nemen we u aan de hand en geven we u inzichten om u goed voor te bereiden op 2030.

  • Ondernemers die niet aan ketensamenwerking doen verliezen hun bestaansrecht
  • Zorg voor inzicht in en controle over de supply chain door slimme technologie toe te passen
  • Hoeveel belang wordt er gehecht aan innovaties met betrekking tot  automatiseren en digitalisering?
  • Wat is de mate van uitbesteding van de logistiek door verladers