In zes maanden tijd heeft winkelketen Blokker zijn supply chain vanuit het Verre Oosten volledig opnieuw ingericht. Gebruikmakend van Star Flow Supply Chain van Yellowstar is elke order voortaan vanaf de fabriek in China tot het warehouse in Geldermalsen volledig inzichtelijk en stuurbaar. Blokker kan nu veel beter inspelen op de vraag van de Nederlandse consument, aldus Director Supply Chain Hans Danhof en Import Manager Helle Luijpen.

Winkelketen Blokker timmert hard aan de weg om weer een gezond, winstgevend bedrijf te worden. Via een slimme omnichannel-strategie wil het de consument opnieuw voor zich winnen. De winkelketen werkt voortaan volledig vraag gedreven. Danhof: “Blokker heeft in het verleden veel succes gehad met een inkoop gestuurde aanpak. Inkoopkansen en de daarmee in het warehouse gevormde voorraden bepaalden het winkelaanbod. Het tegenwoordige retaillandschap met harde concurrentie van prijsvechters, supermarkten die steeds meer non-food doen en online-kanalen vereist echter een andere, slimmere manier van werken.” Voor Blokker staat de vraag van de consument nu centraal. Vanuit de hieraan gekoppelde afzetprognoses start de inkoop. “Van een inkoop- naar een vraaggestuurde organisatie,” aldus Danhof.

Volledige ommezwaai

Voor de nieuwe aanpak heeft Blokker de bestaande interne processen en systemen 180 graden moeten draaien. Ook logistiek heeft het grote consequenties. In de oude situatie waarin de beschikbare voorraden het winkelaanbod stuurden, was de productie van de folder feitelijk de maatgevende factor voor de tijd tot het winkelschap. De artikelen lagen in het warehouse al klaar. Nu bedenkt Blokker vanuit de behoefte van de consument eerst de folder en plaatst daarna de hiervoor benodigde orders. Dit creëert een veel langere planningshorizon en maakt de logistieke uitvoering vele malen belangrijker, maar ook uitdagender.

Hoe het was: Excel beperkt het zicht

Die uitdaging geldt met name voor het deel van het assortiment dat Blokker laat produceren in het Verre Oosten. Ongeveer 2000 van de 6000 artikelen van de winkelketen komen hier vandaan. Veelal speciaal voor Blokker daar gemaakt onder eigen private label. Een traject met veel verschillende partijen, talloze documenten en tot voor kort veel beperkingen. Vanaf het eerste contact met de leverancier, het plaatsen van de order, de productie tot en met de uitvoering van de logistiek gebeurde alle informatie-uitwisseling via Excel. Luijpen: “Blokker had geen enkel zicht waar goederen zich in de logistieke keten bevonden. Wij hadden nul  informatie. Containers arriveerden vaak ‘bij verrassing’ op de kades in de haven.” Om maar genoeg te hebben, hield Blokker daarom van veel producten bijna een jaar voorraad aan. “Een dergelijke manier van werken was naar de toekomst niet schaalbaar,” aldus Danhof. “Wij konden ook maar één artikel per container bestellen. Dat is prima voor producten met een hoog volume, maar niet voor bijvoorbeeld een theezeefje.” Voor de nieuwe vraaggestuurde organisatie een onmogelijke situatie.

Hoe het is: Elke stap inzichtelijk

Blokker heeft zijn Verre Oosten supply chain daarom geheel opnieuw ingericht. Als eerste stap hierin is Slim4 van Slimstock geïmplementeerd voor de voorraadsturing van de leverancier tot het winkelschap. Vervolgens is Flexport geselecteerd als logistieke dienstverlener voor het traject van de laadhaven in het Verre Oosten tot het warehouse in Nederland en is Star Flow Supply Chain van Yellowstar uitverkozen als het ordermanagementplatform voor deze stroom. Star Flow Supply Chain heeft hiervoor koppelingen met zowel Slimstock, Flexport als via het ERP met alle relevante Blokker-afdelingen. Danhof: “Deze professionalisering van onze Verre Oosten sourcing hebben wij als één traject gezien. Praktisch waren het wel twee verschillende dingen: Excel vervangen door het ordermanagementsysteem van Yellowstar en in plaats van het zelf regisseren van logistiek dit in handen geven van één end-to-end forwarder. Beide partijen hebben wij vervolgens digitaal aan elkaar geknoopt. E-mails en Excels zijn daarmee uitgebannen.”

Elk Verre Oosten traject begint nu met een besteladvies vanuit Slimstock in Star Flow Supply Chain. Hier wordt op basis daarvan een voorlopige order voor het gewenste artikel aangemaakt. Deze is direct real-time zichtbaar voor de inkoopkantoren van Blokker in Hongkong en Shanghai. De inkopers gaan hier vervolgens aan de slag met de lokale leveranciers. Zodra de inkooporder definitief is, komt deze met alle documenten terug in Star Flow Supply Chain en is meteen ook toegankelijk voor Flexport. Van laadhaven tot warehouse verzorgt deze expediteur vanuit zijn eigen systeem de logistieke afhandeling. Een twintigtal vooraf afgesproken milestones koppelt Flexport automatisch terug. Star Flow Supply Chain kan zo weer Slimstock informeren, maar ook Blokker’s warehousemanagementsysteem voor de ontvangstplanning, de financiële afdeling voor de factuurafhandeling, etc. Alle betrokkenen beschikken steeds real-time over de voor hun specifieke taak noodzakelijke gegevens. Op het juiste moment kan men actie ondernemen.

Aan de andere kant van de supply chain in het Verre Oosten overziet Star Flow Supply Chain tevens het traject van de fabrikant tot de laadhaven. Vanaf de fabriek in China tot het warehouse in Geldermalsen is zo elke order voor Blokker volledig inzichtelijk en traceerbaar. “Op mijn laptop kan ik real-time op doosniveau zien wat in het warehouse in China wordt ingescand,” aldus Danhof. “De gehele supply chain uit het Verre Oosten heb ik onder mijn handen inzichtelijk. Het inzicht is veelal beter dan bij lokale Europese bestellingen waarvan leveranciers vaak veel minder data delen.”

Vrachtwagen Blokker
blokker supply chain

Aparte tarievenmodule

Yellowstar heeft binnen Star Flow Supply Chain tevens een tarievenmodule opgeleverd. Deze tool geeft Blokker inzicht in de totale kosten (landed cost) van een artikel tot aan de aflevering in het distributiecentrum. Zo is een reële vergelijking mogelijk tussen productie in het Verre Oosten met alle extra’s als transportkosten, importheffingen, etc. tegenover leveranciers uit Europa die de artikelen zelf bij het warehouse van Blokker afleveren. De tarievenmodule ondersteunt Blokker’s category managers op die manier bij het maken van de beste sourcingsbeslissingen.

Hogere kwaliteit en substantiële kostenbesparingen

De implementatie van Star Flow Supply Chain en Flexport bij Blokker is in zes maanden tijd voltooid. Luijpen: “Voor alle drie de partijen is dit een zeer intensief traject geweest met veel onderlinge afstemming.” Als resultaat is de complexe logistieke stroom uit het Verre Oosten voor Blokker voortaan volledig inzichtelijk. Van ieder artikel uit het Verre Oosten is precies duidelijk waar het zich in de keten bevindt. Elke externe schakel en interne afdeling beschikt op ieder moment over de juiste gegevens. Dat maakt voor Blokker veel slimmere logistiek en daadwerkelijk supply chain management mogelijk.

Danhof: “De businesscase komt fors uit. De nieuwe manier van werken borgt de tijdige beschikbaarheid van producten en bespaart Blokker structureel enkele miljoenen euro’s werkkapitaal.” Door het gebrek aan inzicht in de logistieke keten was Blokker in het verleden alleen al aan bijvoorbeeld demurrage enorme bedragen kwijt. De gehele logistieke Verre Oosten operatie is nu ook veel beter schaalbaar. “Minder mensen kunnen meer doen met betere kwaliteit.” Voor medewerkers is het werk bovendien leuker. “Het begeleiden van onze Verre Oosten stromen was voorheen geen populaire baan. Het vormde een soort forensische speurtocht, met een voortdurend graven in Excels naar de juiste informatie. Het verloop op de afdeling was daardoor groot. Nu wil iedereen dit werk graag doen. Via je beeldscherm heb je op elk moment alle benodigde gegevens tot je beschikking.”

Daadwerkelijk supply chain management

Met de implementatie van Star Flow Supply Chain en Flexport heeft supply chain management voor Blokker in één grote beweging echt inhoud gekregen. Danhof: “Het is fantastisch om te zien waar wij qua supply chain vandaan komen en waar wij nu staan. De implementatie zijn zware maanden geweest, maar wij lopen hiermee in de markt echt voorop.”

De voordelen voor Blokker van Star Flow Supply Chain

  • De gehele supply chain van fabrikant tot warehouse volledig inzichtelijk
  • Iedere betrokken schakel en afdeling in control
  • Forse besparing op werkkapitaal
  • Geen onnodige voorraadvorming
  • Betere beschikbaarheid van producten in de winkels
  • Schaalbaarheid voor verdere groei
  • Minder mensen kunnen meer doen met betere kwaliteit
  • Aparte tarievenmodule geeft inzicht in landed costs