Maar liefst 40 procent van alle online shoppers klaagde in 2021 over te late levering van bestelde producten, zo blijkt uit recent onderzoek van het CBS. Oorzaken worden niet genoemd, maar de praktijk toont dat heel veel webwinkels de aansluiting ontberen met het eigen aanleveringstraject ervoor. Voor hen is onbekend waar hun producten in de keten zijn en wanneer deze beschikbaar komen. Wat is de orderstatus bij de leverancier, hoeveel producten zijn er onderweg en op welk moment worden deze verwacht in het distributiecentrum? Niemand bij de webwinkel die real-time zicht heeft op dergelijke virtuele voorraden, laat staan daar invloed op kan uitoefenen. Hoe verder terug in de logistieke keten, hoe meer de webwinkel in een zwart gat tuurt.

Voorkom onaangename verrassingen

De oplossing voor de webwinkel is om wat aan digitalisering richting de online shopper heel gewoon is, door te trekken naar het eigen aanleveringstraject. Door het digitaal binden van leveranciers en ketenpartners ontstaat ook in dit traject transparantie en wordt optimale ketensamenwerking mogelijk. Dat is meer en gaat veel verder dan een leverancier digitaal een order verstrekken. Waar het om gaat, is orders in de logistieke keten stap voor stap real-time kunnen volgen en kunnen bijsturen waar nodig. Onaangename verrassingen in het distributiecentrum en uiteindelijk dus onvrede bij de online shopper worden zo voorkomen.

Laat de consument niet afhaken

De huidige, veelvuldig voorkomende praktijk bij webwinkels van gescheiden inbound en outbound logistieke trajecten is inefficiënt en - bewijzen de cijfers van het CBS - uiteindelijk niet houdbaar. Dezelfde cijfers van het CBS tonen immers ook dat het aantal online aankopen in 2021 met negen procent is toegenomen. Bij ongewijzigd beleid zal de onvrede bij die online shoppers over te late leveringen alleen maar toenemen en keert de wal uiteindelijk het schip. Wie niet wil dat de online shopper zijn webwinkel voorbij gaat, zal toch echt ook voor het eigen aanleveringstraject in actie moeten komen!