In menige logistieke businesscase is het een heet hangijzer: becijferen wat automatiseren betekent aan fte’s. Vaak schrikken betrokkenen terug; wij gaan toch geen mensen ontslaan? Nee, natuurlijk niet, integendeel zelfs! In de huidige krappe arbeidsmarkt is automatiseren juist nu nodig om mensen te behouden en zinvoller in te zetten. Zowel de medewerkers- als de klanttevredenheid zullen verbeteren. Het is de basis om als organisatie verder te kunnen groeien.

Wie in deze tijd van structurele personeelsschaarste zijn logistieke dienstverlening verder wil ontplooien, zal meer moeten doen met dezelfde mensen. Nog veel te veel bedrijven tikken informatie drie tot vier keer over: van order naar intern systeem, van daaruit naar douaneaangifte, naar transportboeking en wellicht nog meer. Dergelijk drie-, vierdubbel werk is echt niet meer vol te houden.

Succesvoller samenwerken 

Automatiseren is het antwoord en niet alleen voor het functioneren van de eigen organisatie. Het is ook de basis om - bijvoorbeeld via een portaal - veel efficiënter samen te werken met klanten en ketenpartners. Het maakt een einde aan al het willekeurige mailverkeer en eindeloos met elkaar bellen. Door het proces goed in te richten en aan de voorkant alle relevante informatie van de klant te vergaren, loopt de gehele logistieke keten als vanzelf door. Minder invoer en minder communicatie betekenen minder fouten. Uitzonderingen daargelaten hoeft niemand onderweg in het traject nog bij elkaar aan te kloppen. En is dat wel een keer nodig: dan heeft iedereen hetzelfde beeld.

Werkplezier en klanttevredenheid

Tegelijkertijd kunnen de eigen medewerkers - maar ook die bij de klant en ketenpartners -  werk doen dat veel meer plezier en voldoening geeft. Dat is fijn voor henzelf, vergroot de klanttevredenheid en verbetert het resultaat. In een krappe arbeidsmarkt waarin werknemers de werkgevers voor het uitkiezen hebben, zal het sowieso steeds lastiger worden om nog nieuwe mensen te vinden die bereid zijn hele dagen data over te tikken. Zeker jongere generaties weten niet beter dan dat alles digitaal gaat.

De businesscase van bedrijven voor een duurzame toekomst vereist werknemers die trots zijn op hun werk. Juist automatiseren verandert kille fte’s in betrokken medewerkers die enthousiast bijdragen aan het succes van vandaag en morgen.