Ontdek de voordelen van ketenintegratie


Doel: Supply chains real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar maken

Oplossing: Het verbinden van interne systemen en systemen van klanten en leveranciers

Logistiek managers staan voor de opgave om (complexe) supply chains real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar te maken. Dat kan alleen door ketenintegratie; het integreren en digitaliseren van alle processen, zowel binnen de eigen organisatie als bij ketenpartners. Om steeds sneller te kunnen leveren moet alle beschikbare logistieke informatie altijd en overal real-time toegankelijk zijn. Hiernaast worden supply chains de komende jaren flexibeler, socialer, 24/7 traceerbaar en zelfsturend. 

Met Yellowstar’s logistieke software producten krijgt u de mogelijkheid om uw ketenintegratie doel te bereiken. Met onze volledig geïntegreerde oplossingen bieden wij u de verbindende schakel tussen alle interne en externe applicaties en partners. Onze filosofie: behoud waar u tevreden over bent, dan verbeteren wij de hiaten door een schil over uw bestaande IT-landschap heen te leggen.

De voordelen voor u

Minder fouten = Tijdswinst

Vanwege de automatische berichtenstroom zijn er minder handmatige handelingen nodig

Ketensamenwerking

U bepaalt zelf met welke systemen, portalen en ketenpartijen u een koppeling wilt maken

Systemen koppelen via uw ESB

Interne-, externe-, en systemen van derden kunnen eenvoudig worden gekoppeld

Eenvoudig managen met dashboard

Via uw dashboard controleert u de datastroom en door alerts kunt u snel acteren op afwijkingen

Betrouwbare data

Door data via slimme systeemkoppelingen uit te wisselen blijft de inhoud betrouwbaar

Makkelijk aanschakelen

Met nieuwe ketenpartijen realiseert u eenvoudig zelf systeemkoppelingen

Systemen gemakkelijk koppelen

Om te beginnen aan ketenintegratie maakt u eerst de nodige systeemkoppelingen met Star Connect van Yellowstar. Dit stekkerblok (ESB; Enterprise Service Bus) stelt u in staat om snel en veilig bestaande systemen met elkaar te koppelen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om voor al uw specifieke processen, specialistische applicaties aan te schaffen. Niet alleen uw ERP software, interne systemen, maar vooral systemen van klanten, leveranciers en overige schakels in de logistieke keten kunt u via deze ESB software eenvoudig verbinden.  Via uw ESB heeft u een overal dashboard waarin u uw totale datacommunicatie kunt monitoren. Wanneer de EDI logistieke koppeling inactief is of als de informatie niet correct is aangeleverd wordt u ruim op tijd geïnformeerd zodat direct actie kan worden ondernomen. Wanneer de ESB eenmaal is geïnstalleerd binnen uw bedrijf, kunt u toekomstige EDI systeem koppelingen snel en adequaat realiseren.

 

Welke oplossingen bieden wij u?

Uw ketensamenwerking systemen

Star Connect

Via digitaal stekkerblok snel en efficiënt systemen verbinden

Star Flow
Supply Chain

Via control towers daadwerkelijk regie over logistieke ketens

Star Flow
Transport Planning

Vanuit een centraal planbord de volledige logistiek van uw wegvervoer organiseren

Uw executie systeem

Star Flow
Intermodal

Transport Management System voor maatwerk in intermodaal vervoer

Star Flow
Terminals

Veelomvattend modulair Terminal Operating System voor inlandterminals

Ketenintegratie en samenwerken

Wanneer de koppelingen zijn gemaakt kunt u de verkregen logistieke informatie tonen via logistiek platform Star Flow. Star Flow is een logistiek platform die over de hele keten heen ligt, deze overziet, verkort en efficiënter maakt. De verschillende schakels in de logistieke keten krijgen realtime inzicht in het gehele logistieke proces. Op dit moment wordt ketenintegratie pas echt realiteit. Met real-time data en supply chain visibility houdt u grip op kosten en deadlines. Star Flow signaleert afwijkingen van de gemaakte afspraken en de planning. Zowel u als uw ketenpartijen kunnen direct anticiperen en problemen oplossen nog vóór ze ontstaan. Zo heeft u alles onder controle, brengt u efficiënter ketensamenwerking tot stand en kunt flexibel inspelen op de veranderende klantwens. U bepaalt zelf met welke logistieke schakels u data wilt delen en samenwerken. 

Wat onze klanten zeggen

Neska
"Star Connect kan bij het inlezen van een EDI-bericht, deze gegevens verrijken met informatie uit andere systemen, zowel van Yellowstar, interne systemen, systemen van derden en andere partijen in de keten; zoals geografische locatie informatie."
TX Logistik
“We hebben nu meer inzicht, grip en controle op de processen en assets in de logistieke keten. Star Flow Intermodal waarschuwt met proactieve alerts op een gepersonaliseerd dashboard zodra de planning in gevaar loopt. We kunnen direct ingrijpen."