Waar ligt het topmanagement van logistieke bedrijven ’s nachts wakker van?

 

Op de eerste plaats staat een cyberaanval en niet ver daarachter zijn het disrupties in de logistieke keten. Sinds 2020 zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de risico’s die disrupties met zich mee kunnen brengen voor de continuïteit van de organisatie. Het is steeds duidelijker geworden dat naast een wereldwijde pandemie ook andere situaties van grote invloed zijn. Of het nu te lage waterstanden zijn op de Europese rivieren of in het Panamakanaal, aanvallen door rebellen in de Rode Zee of een schip dat dwars komt te liggen in het Suezkanaal. De ene situatie lijkt nog niet achter ons te liggen of de volgende dient zich al aan.

 

Veranderingen

Hoewel 56% van de managers uit de transportsector denkt dat het ergste al achter de rug is, lijken we ons toch te moeten voorbereiden op een continue stroom van veranderingen die impact hebben op de huidige bedrijfsvoering.

  • Geopolitieke instabiliteit: Wereldwijde politieke onzekerheid en verschuivende machtsverhoudingen hebben directe gevolgen voor de internationale logistiek. Waar de oorlog in Oekraïne de gasprijzen omhoogdreven, zijn er nu rebellen aanvallen in de Rode Zee die de veiligheid in gevaar brengen met stijgende prijzen in de containerwereld als gevolg.
  • Tekort aan arbeidskrachten: Het groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel is een hele uitdaging, het gaat dan zowel om het aantrekken als het behouden van mensen. Niet alle technologische innovaties kunnen het tekort aan goed geschoold personeel verhelpen, zo zijn er nog steeds chauffeurs nodig om de vrachtwagens te besturen.
  • Duurzaamheid; in het verleden waren het vaak de idealisten die zich er mee bezig hielden, nu is het de norm. Sommige bedrijven gaan er actief mee aan de slag en zetten het centraal binnen de bedrijfsvoering, anderen volgen gedwee en proberen vooral de wet niet te overtreden. Of je nu wilt of niet; iedereen moet er iets mee.
  • Klantgerichtheid; de klantverwachtingen ontwikkelen zich in sneltreinvaart en bedrijven worden zo gedwongen zich aan te passen om aan deze verwachtingen te voldoen. De klantervaringen privé worden nu ook verwacht in een zakelijke omgeving.
  • Strengere Wet- en Regelgeving: meer wet- en regelgeving dwingt bedrijven om transparanter te worden en meer verantwoordelijkheid te nemen. Ze zijn zich proactief aan het voorbereiden op strengere normen en eisen.

 

Blijven staan of bewegen

Dat er vandaag toevallig geen grote verstoringen zijn die impact hebben op je supply chain, betekent niet dat je achterover kunt leunen. En ook als je vandaag wel wordt geconfronteerd met onzekerheden rond digitalisering, de energietransitie of disrupties in de keten, is niets doen geen optie.

Waar het vanuit een huidig perspectief begrijpelijk lijkt om noodzakelijke investering uit te stellen, kan dit besluit al snel als een boemerang terugkomen. In een tijd waarin ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen dan ooit tevoren, groeit het belang van vooruitkijken en meebewegen. Het vermogen om direct in te spelen op veranderingen is cruciaal, en bedrijven die sterk inzetten op vergaande digitalisering hebben hierbij een groot voordeel.

In deze tijd van disrupties die elkaar snel opvolgen, kun je niet stil blijven staan en afwachten. Bedrijven die de uitdagingen van morgen omarmen en nu investeren in flexibiliteit en innovatie zijn beter voorbereid op de onvermijdelijke veranderingen die zich gaan komen. De enige constante in deze nieuwe tijd van disrupties, is dat stilzitten het grootste risico met zich meebrengt. De hoogste tijd om niet alleen de huidige, maar ook toekomstige uitdagingen proactief aan te pakken en de weg te plaveien voor duurzame groei en veerkracht.