‘IT for social supply chains’. In gesprekken die ik voer, roept onze Yellowstar-slogan heel vaak vragen op. Wat houdt ‘social’ nu eigenlijk concreet in? Het antwoord is op zich eenvoudig, de achterliggende impact echter groot en naar de toekomst voor ieder bedrijf stééds belangrijker. Automatiseren omvat in beginsel drie componenten: systemen, processen en mensen. In het merendeel van alle automatiseringstrajecten die ik om mij heen zie, staan systemen en processen steevast voorop. Bij Yellowstar doen wij dit precies andersom. Wij stellen juist de mens centraal. Alleen medewerkers die voldoening in hun werk vinden, worden ambassadeurs die uiteindelijk voor blije klanten zorgen. 

Efficiency en plezier gaan hand in hand

Binnen de doelen die een opdrachtgever met automatiseren wil bereiken, nemen wij medewerkers zoveel mogelijk mee in het veranderingsproces. Onze producten zijn geen keurslijf waarnaar elk individu zich maar heeft te schikken. Integendeel. Alle applicaties zijn door elke medewerker geheel naar eigen inzicht in te richten. Gebruiksgemak staat voorop. Efficiency en plezier gaan hand in hand. In een steeds krappere logistieke arbeidsmarkt is dat een belangrijke plus voor het behoud van goede medewerkers.

Al onze applicaties gaan uit van samenwerken

Sociaal is ook dat onze applicaties áltijd uitgaan van samenwerken. Iedereen die is aangesloten werkt op elk moment real-time met dezelfde informatie. Voorbij is de tijd van het rondsturen van Excels die op het moment van uitgaan al niet meer actueel zijn. Dubbel werk door overtikken - en daarmee de kans op fouten - wordt voorkomen. Iedereen heeft hetzelfde beeld en kan daar proactief naar handelen. Of dat nu is binnen een afdeling, tussen afdelingen of met klanten en partners in de logistieke keten.

Real-time ketensamenwerking verstevigt de band met klanten en partners

Real-time ketensamenwerking verstevigt de band met klanten en partners. Heldere werkprocessen vervangen het ongestructureerd bellen en mailen. Informatie gaat 24/7 heen en weer. Wat in de consumentenmarkt voor bijvoorbeeld de bezorging van pakketten gemeengoed is, krijgt zo ook in business-to-business trajecten volwaardig inhoud.

Ketensamenwerking draagt bovendien bij aan duurzaamheid

Sociaal is bovendien dat ketensamenwerking op de achtergrond bijdraagt aan duurzaamheid. Efficiënt plannen voorkomt het onnodig aanhouden van veel te grote voorraden en het op die manier verspillen van goederen en werkkapitaal. Verder terug in de keten betekent dit tegelijkertijd efficiënter kunnen omgaan met grondstoffen en halffabricaten. Terwijl verderop in de keten slimmere ritten mogelijk worden, met dus minder brandstofverbruik.

Sociale IT is verre van vrijblijvend

Sociale IT is zo verre van vrijblijvend. De ambities die ieder bedrijf heeft voor een gezonde bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, meerjarige klantrelaties en een duurzame wereld maken de sociale component richting de toekomst alsmaar belangrijker. Loop mee voorop en zet de mens in automatiseren voortaan centraal. Plan yourself a smile!