Uw logistieke keten optimaliseren door IT


Doel: Het inzichtelijk en voorspelbaar maken van uw logistieke keten

Oplossing: Software dat interne- en systemen van uw partners verbindt

Samenwerken en data delen met verschillende schakels binnen de logistieke keten, is tegenwoordig een belangrijk primair onderdeel van het bedrijfsproces geworden. Logistiek managers in de retail, de handel en de productie staan voor de opgave om de hele omnichannel-keten real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar te maken. Een volledig geïntegreerd logistiek platform is Yellowstar’s antwoord op logistieke uitdagingen en vormt de verbindende schakel tussen alle interne en externe applicaties en partners.  

De voordelen van een logistiek platform

50% minder contactmomenten

Het aantal e-mails en belmomenten vermindert aanzienlijk

Sterk verbeterde ketensamenwerking

Alle afdelingen en externe partijen hebben continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen

Systemen koppelen via uw ESB

Interne-, externe-, en systemen van derden kunnen eenvoudig worden gekoppeld

Transportkosten besparing van 10%

Door efficiëntere communicatie tussen logistiek en andere afdelingen

Ketenpartijen makkelijk aanschakelen

U bepaalt zelf met welke logistieke schakels u data wilt delen en samenwerken

Eenvoudig uitzonderingen managen

Geef uw klanten 24/7 inzicht in de logistieke keten en speel direct in op knelpunten in het proces

Processen digitaliseren en integreren

Om ketenlogistiek succesvol te maken moeten processen worden geïntegreerd en gedigitaliseerd, zowel zowel binnen de eigen organisatie als bij ketenpartners. Om steeds sneller te kunnen leveren moet alle beschikbare logistieke informatie altijd en overal real-time toegankelijk zijn. Supply chains worden de komende jaren flexibeler, socialer, 24/7 traceerbaar en zelfsturend. Dat is zowel noodzakelijk voor de co-creaties met klanten, als het bundelen of opsplitsen van goederenstromen met ketenpartners.

 

Kansen ontdekken en benutten

Automatisering is en blijft alleen een hulpmiddel om de eigen bedrijfsprocessen en samenwerking met klanten en partners te verbeteren. De kansen  daarvoor moet u altijd zelf blijven ontdekken en benutten. Bijvoorbeeld door uw logistieke toekomststrategie te baseren op de drie pijlers voor de behoeften van veel klanten en de trend richting ‘social supply chains’, te weten gemak, duurzaamheid en kosten. Projecteer die zowel op de eigen organisatie als uw hele supply chain om te ontdekken waar u de komende jaren nog waarde en innovaties voor klanten kunt toevoegen. 

De aangewezen oplossingen voor u

Uw ketensamenwerking systemen

Star Connect

Via digitaal stekkerblok snel en efficiënt systemen verbinden

Star Flow
Supply Chain

Via control towers daadwerkelijk regie over logistieke ketens

Star Flow
Transport Planning

Vanuit een centraal planbord de volledige logistiek van uw wegvervoer organiseren

Uw executie systeem

Star Flow
Intermodal

Transport Management System voor maatwerk in intermodaal vervoer

Star Flow
Terminals

Veelomvattend modulair Terminal Operating System voor inlandterminals

Wat onze klanten zeggen