De Nederlandse Logistiek heeft een uitgesproken positie in de wereldwijde ranglijst. Door continue te blijven verbeteren en innoveren wil de Topsector Logistiek dit graag behouden. Vanwege de toenemende concurrentie uit binnen en buitenland, tarieven druk en toenemende complexiteit in de distributieketen worden bedrijven gedwongen om nog efficiënter en effectiever met elkaar samen te werken. Daarom wordt in 2018 het afsprakenstelsel iSHARE gelanceerd, iSHARE is een initiatief van Topsector Logistiek. Het afsprakenstelsel is voor sector breed gebruik bestemd en zorgt ervoor dat data-deling met ketenpartijen uniform, simpel en gecontroleerd plaatsvindt.

Nederlandse logistiek voorop door iSHARE

Waar voorheen bedrijven zich vooral focuste op de professionalisering van hun intra-chain. Wordt nu de focus steeds vaker gelegd op de extra-chain. Dit betekent dat u data moet delen met niet alleen uw klanten, maar ook de klanten van uw klanten en haar toeleveranciers en partners. En data-deling. Dat blijft voor veel bedrijven een onbekend uitdagend gebied. Op dit moment bestaan al verschillende oplossingen met betrekking tot identificatie, authenticatie en autorisatie met elk een eigen access- en identitymanagement systeem. Dit maakt het voor veel bedrijven lastig om de samenwerking aan te gaan met andere partijen. Door een afsprakenstelsel in te richten verbetert de logistieke concurrentiepositie van Nederland in de wereld.

Afsprakenstelsel over intensieve data-deling

Door het maken van uniforme afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie worden bovenstaande belemmeringen voor intensieve samenwerking uit de weg gegaan. Op deze manier kan iedereen in de keten simpel en gecontroleerd data met elkaar delen. Het gebruik van iSHARE levert veel tijdswinst in de keten op, er hoeven geen onnodige mails te worden verstuurd, dit biedt kansen.

Vertrouwen is hierbij noodzakelijk aangezien de data niet alleen wordt gedeeld met bekende maar ook onbekende partijen. Vanaf juni 2016 zijn diverse publieke en private partijen uit de logistiek  gestart om het afsprakenstelsel vorm te geven. “Het iSHARE-afsprakenstelsel zorgt ervoor dat je als eigenaar van data te allen tijde de zekerheid hebt dat jouw data alleen wordt ontsloten aan partijen die je vertrouwt, dat zij alleen zien wat jij wil dat zij zien en dat je altijd de toegang tot jouw data weer dicht kunt zetten. Omdat we binnen het afsprakenstelsel ook vastleggen hoe je rechten kunt delegeren, kunnen partijen straks ook data uitwisselen met partijen die ze nu nog niet kennen.

Haven tekening

Ritra Cargo en Yellowstar co-creatie partners

Een brede adoptie van iSHARE wordt lastig, als de oplossing niet door de sector zelf wordt gedragen. Om te borgen dat het afsprakenstelsel aansluit bij de praktijk, dragen verschillende organisaties uit de logistiek bij aan de ontwikkeling van iSHARE. Sinds juni worden de eerste concept-afspraken door een aantal cocreatiepartners van het iSHARE-project aan de praktijk getoetst in proof of concepts. Samen met Yellowstar is Ritra Cargo co-creatie partner van iSHARE. In een groep van 20 co-creatie partners zijn Yellowstar en Ritra de enige expediteur en softwareprovider die met elkaar samenwerken. Samen met Ritra Cargo simuleren wij transportsituaties waarop het proof of concept wordt getest. Op deze manier wordt gewaarborgd dat iSHARE uiteindelijk zal aansluiten op de dagelijkse behoeften van logistiek dienstverleners.

Landelijke integratie met Logistiek in 2018

Vanaf 2018 is iSHARE beschikbaar en klaar om te worden geïntegreerd met logistieke software in Nederland. “Organisaties zullen geleidelijk de nieuwe kansen die iSHARE biedt ontdekken. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ze zien hoe makkelijk en veilig zij een koppeling kunnen maken met een andere organisatie, ze steeds vaker nieuwe samenwerkingsverbanden zullen aangaan. En dat is goed voor elk bedrijf in de sector, en voor de sector als geheel”, aldus Michiel Haarman, als programmamanager van het Neutraal Logistiek Informatieplatform verantwoordelijk voor iSHARE.