Wat is er nog te zeggen over multimodale digitalisering. Iedere multimodale operator of terminal heeft immers zijn eigen TMS of TOS. Daarmee is echter lang niet het hele verhaal verteld. De tijd is voorbij dat in de logistieke keten het automatiseren van de eigen processen volstaat. De logistiek verandert razendsnel. Wie sinds corona thuis als consument volledig gewend is om zijn bestelling op de voet te volgen en desgewenst nog te kunnen bijsturen, zal dat meer en meer ook in zijn werkomgeving gaan eisen.

Gebrekkige zichtbaarheid is voor opdrachtgevers niet langer acceptabel

Want waarom in die werkomgeving nog steeds in een zwart gat turen? Aan een nieuwe generatie managers bij verladers, expediteurs en rederijen is de huidige gebrekkige zichtbaarheid niet meer uit te leggen en voor hen ook niet langer acceptabel. Als uiteindelijke opdrachtgevers voor multimodaal vervoer is het voor deze partijen essentieel dat iedereen in de gehele logistieke keten naadloos samenwerkt, ladingstromen 24/7 inzichtelijk zijn en afwijkingen in afspraken vroegtijdig zichtbaar worden. De verlader, expediteur of rederij kan zo vooruitkijken en proactief anticiperen op het verwachte moment van levering van goederen in het warehouse of op de eindlocatie.

Transparantie is spannend, maar levert veel op

In de gehele logistieke keten is op dit gebied veel te winnen. Zeker ook in het multimodaal vervoer. Meer transparantie bieden is wellicht spannend, maar absoluut noodzakelijk voor het aantrekken van nieuwe klanten. Veel bedrijven kiezen momenteel toch nog vaak voor de truck. Het wegvervoer is nu eenmaal flexibeler, rijdt rechtstreeks naar de eindbestemming en maakt via apps of boordcomputer eenvoudig track & trace mogelijk. Wil de multimodale sector een echte doorbraak realiseren in de modal split ten gunste van spoor en binnenvaart, dan zal het daarin mee moeten. Dat begint bij een andersoortig TMS of TOS, waarop iedereen van opdrachtgever tot zijn klant eenvoudig via het web of desgewenst met een systeemkoppeling kan aansluiten voor real-time data delen. Van boeking of transportopdracht tot facturatie en alles daartussenin. Of in het geval dat vervanging van een TMS of TOS bedrijfseconomisch (nog) niet aan de orde is, toevoeging eraan van een via het web gekoppeld klantenportaal. Zonder kostbare interfaces kan ook op die manier iedereen laagdrempelig data delen, krijgen alle partijen inzicht en verbetert de samenwerking in de keten.

Elke aangesloten partij kan noodzakelijke acties proactief oppakken

Dat geldt helemaal als de multimodale operator of terminal vanuit het TMS, TOS of klantenportaal de opdrachtgever of zijn klant bovenop de real-time informatie-uitwisseling, 24/7 automatische alerts kan bieden. Bijvoorbeeld over afwijkingen in de keten of de beschikbaarheid van containers. Niemand hoeft meer af te wachten of zelf naar die informatie te zoeken. Transparantie zet iedereen mee aan het stuur. Elke aangesloten partij kan noodzakelijke acties of aanpassingen steeds proactief oppakken. Een op deze manier volledig betrouwbaar, transparant multimodaal product kan veel bedrijven over de streep trekken om de truck vaarwel te zeggen. Zeker met in het achterhoofd het via spoor- of binnenvaartvervoer verder kunnen reduceren van de eigen CO2-voetafdruk.

Door ketensamenwerking is veel beter in te spelen op marktbehoeften

Multimodale digitalisering gaat zo veel verder dan het automatiseren van de operationele processen van de inlandterminal, spoor- en binnenvaartoperator. Meer dan dat vraagt het een nieuwe denkwijze. Door ketensamenwerking en proactief data delen centraal te stellen, is naast het verbeteren van de eigen efficiency eerst en vooral veel beter in te spelen op de behoeften van de markt. Transparantie opent voor het multimodaal vervoer de weg naar een duurzame toekomst waarin spoor en binnenvaart daadwerkelijk het voortouw hebben.