Voordelen van hosting bij Yellowstar

Wanneer u kiest voor hosting bij Yellowstar ervaart u een aantal zekerheden en voordelen. Grofweg kunnen deze voordelen onderverdeeld worden in operationele-, financiƫle- en compliance-gerelateerde aspecten.

Operationeel

  • Yellowstar besteedt haar hosting uit aan Basefarm. Zowel operationele ondersteuning en beheer op onderliggende software in de keten, zoals Operating Systems, Webapplicaties, Backup en Oracle databases worden gewaarborgd. Uw Yellowstar applicaties kunnen hiermee optimaal functioneren. 

  • Yellowstar neemt de volledige verantwoording op zich voor het beschikbaar en up-to-date houden van onderliggende netwerkinfrastructuur, serverplatforms en IT-beveiliging. Normaliter zijn dit kostenverhogende en complexe activiteiten die niet tot uw kerntaken behoren.

Financieel

  • Door gebruik te maken van hostingdiensten bij Yellowstar kunt u besparen op investeringen in uw eigen IT-infrastructuur en licenties. U kunt hierdoor een switch maken van een rigide CAPEX-gebaseerd model met afschrijvingskosten naar een flexibel OPEX-gebaseerd model.

  • Basefarm heeft voldoende kennis en expertise in huis. U hoeft hiervoor niet te investeren in het continu up to date houden van de kennis van uw eigen mensen (opleiding, training, toepassen nieuwe technologieĆ«n etc.). De kosten en uren die daarmee gemoeid zijn kunnen hierdoor effectief ingezet worden t.b.v. uw eigen core business.

  • Zowel de groei als krimp van uw IT-infrastructuur kunnen gefaciliteerd worden; dit betekent dat infrastructurele wijzigingen op basis van een concrete klantbehoefte uitgevoerd kunnen worden. Voorinvesteringen in de capaciteit die mogelijk pas over langere tijd nodig is, of die na uitvoering toch niet nodig blijkt te zijn, behoren hierdoor voor u tot het verleden.

Compliance

  • De hosting dienstverlening van Basefarm voldoet aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen en voorwaarden. Zowel organisatorisch als technisch zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacygevoelige gegevens die zij in opdracht van Yellowstar verwerkt, te beschermen.

  • De dienstverlening van Basefarm is ISO27001 gecertificeerd.