Winkelinrichtingsprojecten Caliber onder controle met Star Flow

End-to-end visibility van ontwerp tot oplevering

Met Star Flow van Yellowstar beheert Caliber Global wereldwijd complexe designprojecten. Het supply chain collaboration platform geeft de store development specialist volledige transparantie in de keten en end-to-end visibility van ontwerp tot oplevering.

Caliber is vanuit haar hoofdkantoor in Arnhem wereldwijd succesvol in het aansturen van de levering van alle materialen voor winkelbouw en -verbouw. Dit doen zij voor grote retailketens zoals Victoria Secret, Starbucks en SuperTrash. Bij winkelinrichtingsprojecten krijgt Caliber te maken met het design van een project, het maken van tekeningen, de budgetplanning en goedkeuring, het plaatsen van PO’s bij leveranciers en het hele verzendproces tot en met de bouwlocatie.

Servicebedrijf met een groot IT component

Vanwege de specialistische activiteiten van Caliber was de zoektocht naar één systeem niet eenvoudig. Jochen Foss, Director Center of Excellence “Uiteindelijk merkten we dat onze activiteiten veel overeenkomsten vertonen met de offshore. Het projectmatige logistieke karakter van de offshore-werkzaamheden is vergelijkbaar met onze store development: we werken met tijdelijke warehouses, hebben te maken met grote en complexe producten die internationaal van A naar B moeten worden vervoerd en de logistieke kosten zijn ondergeschikt aan de prijs van het product. Daarbij is het cruciaal dat de bouwwerkzaamheden continu doorgaan voor meer dan 300 winkels.”

Aanvankelijk werkte Caliber met zelf ontwikkelde interne systemen, maar de logistieke gegevens waren niet direct zichtbaar voor haar partners en klanten. “Het was soms lastig om met al die aparte systemen onze meerwaarde te laten zien, en het was relatief duur. We zijn dus op zoek gegaan naar een partij die onze IT efficiënter kon maken”.

Transparantie over alle ketenactiviteiten

Vanwege deze specialistische activiteiten kwam Yellowstar in beeld. Vooral het project based logistieke component van de software en de mogelijkheid tijdelijk gebruik van warehouses te verwerken, sloot goed aan. Op basis van Caliber’s specificaties is één centraal platform geïmplementeerd, Star Flow, wat het gehele logistieke proces in beeld heeft gebracht. Het platform faciliteert samenwerking tussen klanten, toeleveranciers en aannemers. Iedere partij heeft met een paar klikken toegang tot het platform. Door dit inzicht houden klanten grip op de store development en wordt downtime geminimaliseerd, doordat stakeholders kunnen anticiperen op veranderingen op de (bouw)locaties.

Tot op de seconde kan men nauwkeurig zien welke order zich waar bevindt en wanneer die wordt geleverd. Slim bottlenecks in de keten herkennen en direct kunnen ingrijpen. En pure eenvoud in gebruik. Foss: “Star Flow geeft ons de mogelijkheid om alle aspecten van onze business zelfstandig te beheren, een implementatie- of supportafdeling is hiervoor niet nodig”.

Resultaten SCRUM-aanpak direct zichtbaar

De implementatie van Star Flow is soepel verlopen. Foss is erg te spreken over de projectaanpak op basis van SCRUM. “Dit is voor mij het meest aansprekende onderdeel van de uitrol. Er ontstonden beheersbare kleinere projecten. Bovendien was er per deelproject een grote betrokkenheid van de verantwoordelijken. Yellowstar was er scherp op dat we regelmatig duidelijke gesprekken voerden over de uit te voeren taken. En het moet worden gezegd, de resultaten daarvan waren direct zichtbaar in de vorm van snelle opleveringen van deeloplossingen.” 

Winstpunten

Caliber is in staat om issues snel en overzichtelijk vast te leggen, inclusief de persoonlijke verantwoordelijkheden bij elk projectaspect. Door de focus te leggen op bottlenecks wordt er tijdig gereageerd en bijgestuurd. Na de implementatie kunnen Caliber’s klanten met minder mensen hun winkels 2 tot 3 weken eerder openen. Foss: “Onze klanten kunnen sneller meebewegen en meer business genereren door het Yellowstar platform.” Naast het sneller openen van de winkels biedt het supply chain collaboration platform andere voordelen: 

  • Verlaging supply chain kosten. Logistieke processen worden in beeld gebracht en kunnen waar nodig worden bijgestuurd. Afgesproken servicelevels en deadlines worden in elk werelddeel waargemaakt door de inzet van lokale spelers. Vanwege meer efficiency worden kosten gereduceerd en meer omzet behaald.

  • Continu inspelen op de vraag van een veeleisende markt. Star Flow geeft Caliber’s ketenpartners volledige transparantie en end-to-end visibility. Bottlenecks worden op tijd gesignaleerd en aangepakt.

  • IT-afdeling niet nodig. Caliber werkt met een ongekend groot netwerk van wisselende ketenpartners met soms meer dan 200 leveranciers per project. Zij kunnen zonder enige vorm van uitleg aanhaken op het systeem van Yellowstar. Potentiele klanten, leveranciers en medewerkers kunnen direct aan de slag.

  • Beter beheren projectaspecten en verantwoordelijkheden. Door deze aspecten te verzorgen in eigen beheer krijgt Caliber meer flexibiliteit en controlemogelijkheden. Bovendien is het eenvoudig om user profile restricties in te stellen. Deze vrijheid is essentieel in Caliber’s snelle branche.

Samenvatting Caliber Global

  • Specialisatie in het plannen van alle supply chain activiteiten voor winkelinrichtingprojecten.
  • Hoofdkantoor Arnhem. In totaal 7 kantoren op 3 continenten.
  • Actief in 50 landen met meer dan 5000 geopende winkels en ruim 140 magazijnen en logistieke faciliteiten.
  • +1800 gebruikers op het systeem, gemanaged door 30 supply chain experts.

Yellowstar - altijd in beweging

Referenties

Transparantie in de keten bij Vonk en Co door Star Flow

Logistiek dienstverlener Vonk en Co is live gegaan met Star Flow, een logistieke webportal van Yellowstar. De portal geeft klanten van de onderneming continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen.

Lees meer →
Referenties

Realtime ladinginformatie bij Ritra Cargo via transparante webportal

De webportal van Yellowstar kan met behulp van standaard webservices gekoppeld worden aan elk logistiek systeem. Ritra Cargo kan de informatie nu realtime, 24/7 beschikbaar stellen aan klanten, agenten en andere ketenpartijen.

Lees meer →
Nieuws & Events

Caliber Global verbindt wereldwijd alle schakels voor winkelinrichtingen

Caliber Global is wereldwijd succesvol in het voor grote retailketens aansturen van de levering van alle materialen voor winkelbouw en -verbouw. Het fundament hiervoor is een samen met Yellowstar ontwikkeld IT-systeem voor projectlogistiek.

Lees meer →