Wemmers kiest voor Supply Chain integratie module van Yellowstar

Wemmers heeft te maken met diverse uitdagingen; verlaging CO2 uitstoot, prijsdruk, hygiëne & veiligheidsvoorschriften, veranderende wet & regelgeving, arbeids-krapte van goede planners etc.  Samen met Yellowstar is er gekeken naar alle processen en bepaald welke verbetering de beste ROI behaald. De focus hiervoor werd gelegd op planning.

Verbeteringen voor de toekomst

Eigenaar van Wemmers Tanktransport, Paul van den Nieuwenhuizen: “Met de huidige software kunnen we nog enkele jaren vooruit, toch ben ik altijd op zoek naar verbeteringen en wil ik ook in de toekomst flexibel kunnen omgaan met het gebruik van data en IT-systemen. Samen met Yellowstar zijn we gaan zoeken naar de processen die ondersteuning vereisten. Ook hebben we uitgerekend welke verbetering de beste ROI oplevert. De mensen die deze verbeterprocessen moeten dragen en realiseren zijn hierin zeer belangrijk; misschien nog wel belangrijker dan de software zelf.”

Samenwerking Transics, Ortec en Yellowstar

Wemmers werkt al jaren samen met de oplossingen van Yellowstar en Transics. Op basis van deze samenwerking en de samenwerking van deze twee partijen met Ortec in het Transport Iniatief is er gekozen voor het APS van Ortec.” Het Transport Initiatief kende 3 jaar geleden haar geboorte tijdens de ICT & Logistiek beurs in Utrecht. Doel van de samenwerking is de uitwisseling van markttrends en eisen/wensen ten behoeve van visie- en productontwikkeling.

Opnieuw van den Nieuwenhuizen: “Mijn voorkeur gaat uit naar ‘one stop shopping’; 1 standaard syteem kan echter nooit alle functies optimaal en flexibel ondersteunen.  Als specialist in vloeibaar bulk transport, zul je ook verschillende software modules nodig hebben waar je deze specifieke zaken flexibel kunt inrichten en veel specialistische functies standaard aan boord moeten hebben.

Yellowstar zal zorg dragen voor de informatie uitwisseling van de orders en de masterdata tussen het TMS en Ortec OTD. Al eerder werd de EDI/communicatie module bij Wemmers ingezet voor de supply chain integratie met de verladers via Transwide.