Het halen en brengen van containers in de zeehavens stelt de binnenvaart elke dag voor nieuwe uitdagingen. Intermodale operator neska Container Line heeft voor dit doel via Star Flow Intermodal van Yellowstar een veelomvattend planbord in gebruik genomen dat tal van taken automatiseert, overzicht biedt, schuiven in de planning eenvoudig maakt en rust creëert op de werkvloer. Managing director Hans Buytendijk: “Alle voor onze operatie noodzakelijke beslissingen worden ondersteund door het nieuwe systeem.”

  • Automatische planning containers
  • Overzicht en grip op de eigen operatie
  • Optimale informatie-uitwisseling met klanten, Portbase en Nextlogic
  • Aantrekkelijke werkomgeving voor planners
  • Voorbereid op nieuwe digitale initiatieven
  • Schaalbaar bij verdere groei volumes

Met Star Flow Intermodal plant neska Container Line alle binnenkomende boekingen automatisch op de beschikbare binnenvaartreizen. Het systeem doet dit aan de hand van meerdere, vooraf ingestelde parameters. Uitgaand zijn dat bijvoorbeeld het moment van beschikbaarheid van een container in het achterland en de cargo opening time van de zeeterminal. Inkomend kijkt het systeem onder meer naar de ETA van het zeeschip en de afgesproken inland-delivery bij de klant. Buytendijk: “Het planbord van Star Flow Intermodal geeft ons voortdurend overzicht. In een vroeg stadium zien wij waar mogelijk knelpunten optreden. Daar kunnen wij dan tijdig op anticiperen. Bijvoorbeeld door een schip extra in te zetten of met de klant in overleg te treden over eventuele verschuivingen.” 

Eén geïntegreerd systeem

“Alle voor onze operatie noodzakelijke beslissingen worden ondersteund door het nieuwe systeem,” zo vervolgt Buytendijk. “Onze planners werken daarbij vanuit één scherm. Het voormelden bij Portbase en de (aanstaande) integrale planning van Nextlogic zijn geïntegreerd. Wij hoeven hiervoor niet meer uit onze eigen omgeving.” Elke binnenkomende boeking gaat vanuit het planbord ook direct automatisch naar Portbase voor het bij de terminals opvragen van de containerstatus. “Die informatie koppelen wij eveneens weer automatisch, haast real-time terug naar de klant. Zo nodig kan men dan tijdig ontbrekende gegevens aanvullen. Wij zetten alleen containers op een laadlijst die volledig in orde zijn.”

Transparantie creëert flexibiliteit

Door de steeds wisselende omstandigheden in de zeehavens is en blijft het plannen van schepen en containers voor neska Container Line een continue uitdaging. Buytendijk noemt het een eeuwig schuifpuzzeltje. “Net als je denkt dat je klaar bent, verandert het plaatje weer. Onze planners weten hoe hiermee flexibel om te gaan. Het planbord biedt hen daarbij de noodzakelijke ondersteuning. Verschuift de aankomst van een zeeschip, dan is direct duidelijk welke containers nog binnen de afgesproken termijn zijn af te leveren en voor welke wij apart in actie moeten komen.” Bij vrijvallende scheepsruimte doet het systeem ook automatisch suggesties voor alternatief te laden containers. “Omboeken is een kwestie van klikken, slepen en klaar. Wij hoeven niet meer allerlei schermen door.”

Medewerkers centraal

Voor Buytendijk minstens zo belangrijk is dat Star Flow Intermodal het werk voor de medewerkers prettig maakt. “Je wilt niet dat je planners door constante druk, onoverzichtelijkheid en ad-hoc veranderingen worden opgebrand. Het nieuwe systeem creëert overzicht, transparantie en een bepaald mate van rust. Onze mensen kunnen zich echt bezighouden met de verwachtingen van de klant, ondanks wat verder vanuit de buitenwereld op hen afkomt. Voortdurend handmatig gegevens moeten invoeren en weer aanpassen is verleden tijd. Men heeft controle en kan het merendeel van de dagen op tijd naar huis.”

Samen met Yellowstar verder ontwikkelen

Star Flow Intermodal werkt volgens de laatste technologieën. Door de API-koppeling met Portbase gaat informatie razendsnel heen en weer. Samen met Yellowstar blijft neska Container Line voortdurend verder ontwikkelen. Onder meer door analoog aan het gerealiseerde planbord voor de binnenvaart een vergelijkbare versie voor het plannen van het spoorvervoer te realiseren. Buytendijk: “Wij zijn voorbereid op verdere digitalisering. Ons nieuwe systeem is schaalbaar voor groeiende volumes en opent allerlei perspectieven voor volgende koppelingen.”

neska Container Line

Intermodale operator neska Container Line biedt met negen tot elf schepen binnenvaartvervoer tussen een zestal neska inlandterminals aan de Beneden-Rijn in Duitsland en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast is vanaf drie van deze inlandterminals een dagelijkse spoorverbinding met Rotterdam. Verder is ook direct trucking mogelijk. De organisatie van al dit vervoer doet neska Container Line met ruim twintig medewerkers vanuit een kantoor direct aan de Maas in Dordrecht. Neska Container Line en de zes neska inlandterminals aan de Duitse Beneden-Rijn vormen samen neska Intermodal.