Van der Vlist, specialist op het gebied van speciaal- en zwaar transport is live gegaan met Yellowstar’s oplossing Star Portal. Door middel van een web portaal krijgt de logistiek dienstverlener en haar klant meer grip op voorraad en een beter inzicht in de supply chain en onderliggende processen.

We spraken Geert Bok, IT Manager bij Van der Vlist, op de ICT en Logistiek beurs in Utrecht.

"IT is één van onze strategische pijlers voor de komende jaren" 

Yellowstar: Wat doet Van der Vlist?
Geert: Van der Vlist is een logistiek dienstverlener met als specialisme het vervoer van speciale en zware goederen en de logistiek daaromheen. Dit bepaald zich tot een nichemarkt waar wij een dominante speler en marktleider zijn.

Yellowstar: Wat voor specifieke diensten bieden jullie aan?
Geert: Wij richten ons op de totale flow vanaf de fabriek tot en met de eindklant. Dit houdt in dat wij het totale traject van inbound transport, assemblage, modificatie en de controle van de machines voor onze klanten verzorgen en het transport naar de eindklant regelen. Alle stappen worden ondersteund door IT, wat één van de strategische pijlers is voor de komende jaren. Op dit moment fungeren we als 3PL, we hebben de ambitie om door te groeien naar een 4PL. Daarin is IT en de in samenwerking met Yellowstar ontwikkelde portal, een onmisbare schakel.

Yellowstar: Kun je wat meer vertellen over met wat voor soort machines jullie leveren en assembleren?
Geert: Dat kunnen alle bijzondere en zware goederen zijn. Maar in de praktijk is dit meestal constructie equipment zoals graafmachines, shovels, bulldozers en dumpers. Een machine kan in vele onderdelen bij ons geleverd worden, waarna wij deze compleet vanaf de basis opbouwen. 

Yellowstar: Hoeveel jaar bestaan jullie en hoeveel medewerkers zijn er?
Geert: Wij bestaan ruim 80 jaar en hebben een kleine 600 mensen in dienst, verspreid over Europa. Naast Nederland zijn wij actief in België, Duitsland, Spanje, Polen, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben in totaal 10 vestigingen.

"Wij wilden het hele traject van de fabriek tot de eindklant inzichtelijk maken voor de verschillende partijen in de keten"

Yellowstar: Voordat de portal werd geïmplementeerd hadden jullie al een aantal systemen in gebruik. Waar lag precies de extra behoefte?  
Geert: Voor Star Portal waren onze deelprocessen aardig geautomatiseerd en werkten wij met een TMS, ERP met WMS en APS systeem. Maar wij hadden behoefte aan een manier om alle informatie die wij binnen ons bedrijf hebben op één manier te ontsluiten van en naar één van onze klanten, een grote fabrikant van grondverzetmachines. Wij wilden het hele traject van de fabriek tot de eindklant inzichtelijk maken voor de verschillende partijen in de keten, zoals de fabrikant (onze klant), transporteurs en dealers (eindklanten). Alle partijen hebben allemaal een andere informatiebehoefte en dan voldoen Excel en decentrale systemen niet meer.

Yellowstar: Wat was de reden dat je klant en de eindklant de behoefte had aan meer informatie en inzicht?
Geert: Uiteindelijk draait het om één ding en dat is dat de eindklant de machines op tijd ontvangt. Een traject van de fabriek tot de eindklant is een maandenlang traject waarbij een situatie kan ontstaan dat de levertermijn in gevaar komt. Als je dat een week van tevoren pas weet kun je hier niks meer aan veranderen. Door het verkregen inzicht door Star Portal is onze klant beter in staat om te zien waar in het proces knelpunten optreden en krijgen ze de mogelijkheid om hier direct op in te spelen. Stel dat we zien dat een bepaalde machine niet op voorraad is maar een andere machine wel, dan zouden wij kunnen voorstellen om de andere machine aan te passen zodat er toch geleverd kan worden.

"Star Portal kan en gaat in de toekomst ook bij andere klanten, dealers en eindgebruikers ingezet worden"

Yellowstar: Samengevat zijn er dus twee voordelen die het portaal biedt, je kan op het laatste moment veranderingen doorvoeren volgens de wens van de klant èn je krijgt een beter inzicht in de voorraad waardoor je bijvoorbeeld in een situatie dat een bepaalde machine niet leverbaar is een andere machine kan moduleren zodat de levertermijn toch wordt gehaald. Hoe lang heeft het bewustwordingsproces geduurd dat dit belangrijk is voor klanten?
Geert: Het is eigenlijk al jaren een sluimerende wens waarbij wij dachten dat wij redelijk aan de behoeften konden voldoen. Op een gegeven moment merk je toch dat er verbeteringen zijn om door te voeren. Het mooie van de Yellowstar portal is dat wij zonder extra informatie vast te leggen op een nette manier informatie kunnen ontsluiten aan klanten, een goed inzicht kunnen geven in knelpunten in het proces en de mogelijkheid creëren om hierop in te spelen. Nu de portal is ontwikkeld zien wij nog meer mogelijkheden om een betere integratie te krijgen met klanten.

Yellowstar: Yellowstar gebruikt de Scrum projectmethodiek. Hoe hebben jullie de ontwikkeling en implementatie van het Yellowstar portaal ervaren en hoe lang heeft het project geduurd?
Geert: Het is een prettige aanpak geweest om het project in kleinere deelprojecten op te splitsen waardoor wij het project in vier trajecten hebben uitgevoerd. Wij zijn gestart in juli en Yellowstar heeft het project opgeleverd in september. Wat er nu is opgeleverd is bruikbaar binnen alle lagen van het bedrijf en ook zeer nuttig voor onze klant. Hoewel het portaal nu is ontwikkeld samen met één klant, kan en gaat Star Portal in de toekomst ook bij andere klanten, dealers (klant van de klant), en eindgebruikers ingezet worden. Ook willen we andere transporteurs de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de Star Portal functionaliteit.