Detailresult Groep is het moederbedrijf van de supermarktformules Dirk en DekaMarkt. Dagelijks worden vanuit zeven distributiecentra ruim 200 filialen bevoorraad met alles wat de consument in een supermarkt verwacht. Een logistieke uitdaging, waarin recent met behulp van Yellowstar een grote efficiencyslag is gemaakt. De gehele keten van order tot aflevering is nu volledig transparant. Manager Transportplanning Rodney van Koert: “De gerealiseerde Order Management Tool is voor onze organisatie echt een levensader geworden.”

• Volledige transparantie van bestelling tot aflevering
• 40% minder handmatige handelingen door uitfasering Excel
• 24/7 real-time informatie-uitwisseling
• Dynamische transportplanning
• Schaalbaar en basis voor verdere verbeteringen

In een gemiddelde week verzorgen vervoerders voor Detailresult Groep circa 2500 ritten. Niet alleen voor de bevoorrading van de supermarkten, maar tevens voor transporten tussen de verschillende distributiecentra (DC’s), vervoer van en naar de productielocaties voor vlees, brood, etc. en meerdere retourstromen. Ook de buiten Detailresult Groep opererende 40 slijterijen van Dirck III lopen mee in het complexe transportplan. Van Koert: “De oorspronkelijke scope van het project was het realiseren van een efficiëntere rittenplanning. Met behulp van Yellowstar is het veel meer geworden dan dat.”

Detailresult Groep is een dynamische onderneming met een dynamische logistieke situatie. Dat willen wij ook met een dynamische applicatie ondersteunen’

Van Excel naar real-time informatie

Detailresult Groep werkt met meerdere systemen naast elkaar voor forecasting, bestellingen, actieartikelen, centrale orderverwerking en de fysieke uitvoering ervan. Alle informatie-uitwisseling tussen deze onderdelen ging voorheen via Excel. Ook de gehele transportplanning was volgens een repeterend schema op Excel gebaseerd. Een handmatig en daardoor tijdrovend proces, wat het bovendien onmogelijk maakte real-time te plannen. Van Koert: “Detailresult Groep is een dynamische onderneming met een dynamische logistieke situatie. Dat wilden wij ook met een dynamische applicatie kunnen ondersteunen. In de operatie treden dagelijks veel afwijkingen op. Door het gebruik van Excel vroegen aanpassingen in de planning tot voor kort heel veel handarbeid.”

Op een schaal van 100 is zeker 40 procent aan handmatig werk en administratieve taken blijvend verdwenen’

Order Management Tool geeft inzicht

Over de bestaande systemen heen heeft Yellowstar als oplossing een Order Management Tool gerealiseerd. Alle voor de logistieke uitvoering relevante systemen zijn hiermee via Star Connect aan elkaar gekoppeld. Van besteladvies tot en met de uiteindelijke bundeling van bestellingen in ritten is het gehele traject nu real-time voor iedereen inzichtelijk. De voordelen zijn duidelijk. De transparantie binnen Detailresult Groep - en daarmee de planbaarheid - is enorm verbeterd. Afdelingen weten elk moment welke acties nodig zijn. De tijd is ook voorbij dat het van systeem naar systeem aanpassen van data gebeurde aan de hand van Excel-lijstjes. In elk van de systemen zijn de data nu uniform en real-time beschikbaar. Van Koert: “De Order Management Tool is voor onze organisatie echt een levensader geworden. Op een schaal van 100 is zeker 40 procent aan handmatig werk en administratieve taken blijvend verdwenen.”

Betere rittenplanning

De nieuwe Order Management Tool levert ook de input voor de dagelijkse rittenplanning, die gebeurt via een dynamische applicatie van Ortec. De chauffeurs van de voor Detailresult Groep rijdende transporteurs gebruiken daarbij voor de uitvoering van hun ritten (vrijwel) allemaal een app. Dat werkt voor iedereen vele malen efficiënter. Papierwerk is gedecimeerd, chauffeurs koppelen de uitvoering van hun ritten real-time terug. Via de Order Management Tool komt al deze informatie ook weer beschikbaar in de Detailresult Groep systemen.

Het gehele transportproces is veel beter te managen’

“Elk DC kan nu precies zien hoe laat men welke auto kan verwachten,” zo benoemt Van Koert een van de grote voordelen van de gerealiseerde zichtbaarheid. Ook het laden van de vrachtwagens verloopt efficiënter. Chauffeurs krijgen via de app het dok door. Via de Order Management Tool zijn de dokken hiervoor gekoppeld aan het Warehouse Management System. “Het gehele transportproces is veel beter te managen.”

Succesvol project

Voor de realisatie van de Order Management Tool zijn de afdelingen Logistiek en ICT van Detailresult Groep negen maanden intensief opgetrokken met Yellowstar. In korte tijd heeft Yellowstar zich het complexe logistieke proces van Detailresult Groep eigen gemaakt. Via een dedicated, vanuit Yellowstar aan Detailresult uitgeleende projectmanager is het project vervolgens succesvol in de praktijk uitgerold. Van Koert: “De kwaliteit van onze dienstverlening is verbeterd en kan nu zeker nog verder groeien.”