Frankenbach Automobil Logistik GmbH is live gegaan met de Star Flow Automobile controltoweroplossing van Yellowstar Solutions. De geïmplementeerde supply chain management software is een combinatie van een order management systeem (OMS) en een TMS. Het platform geeft Frankenbach Automobil Logistik digitaal zicht op de ketensamenwerking. Ook zorgt Star Flow voor meer flexibiliteit bij het plannen en het beheren van de transportopdrachten. Daarnaast kan de onderneming die allerlei voertuig gerelateerde handelingen uitvoert, zoals compound validatie, EDI en transport, nu real-time gegevens uitwisselen met vervoerders, autoproducenten en leasemaatschappijen.

Frankenbach Automobil Logistik heeft dankzij de implementatie van Star Flow Automobile de keten inzichtelijker gemaakt. Daarnaast heeft de onderneming het aantal menselijke handelingen gereduceerd waardoor de werknemers de ruimte hebben om meer aandacht aan de klanten en de kwaliteit te besteden. Ernst Frankenbach, CEO bij het bedrijf: “We hebben hiermee een investering in de toekomst gedaan en beschikken over een platform waarmee we de logistiek voor voertuigen die gereed zijn verder kunnen verbeteren. We werken in een nichemarkt, daarnaast zijn er weinig aanbieders van voor ons geschikte IT-systemen op de markt. Op basis hiervan hebben we gekozen om Yellowstar-modules te integreren in onze processen.”

frankenbach-automobil-logistik

Processen opnieuw ingericht

Marinus Meinster, vanuit Yellowstar Solutions bij het implementatietraject betrokken als business consultant: “Het was geen eenvoudig project, maar ik denk dat we een topprestatie hebben geleverd. Diverse processen zijn geherdefinieerd. Frankenbach is echt klaar voor de toekomst dankzij de mogelijkheid om te werken met real-time data. Wat eveneens helpt is dat het bedrijf door de workflow in de Yellowstar-oplossing minder menselijke handelingen hoeft te verrichten.”

Flexibiliteit bij het uitvoeren van transport gerelateerde services

De Duitse onderneming beschikt onder andere over een containerterminal in de Duitse plaats Mainz. Op deze containerterminal is een andere versie van Star Flow eveneens in gebruik. Toch is Star Flow Automobile niet volledig vergelijkbaar met de container management software. Meinster: “De software is volledig aangepast aan de behoeften van deze automobiel tak. Frankenbach verplaatst hier voertuigen en maakt ze gereed voor verkoop door klanten van het bedrijf. Transport management, compound activiteiten en tracking en tracing zijn nu beschikbaar. Deze compounds zijn in feite een soort op- en overslag voor de voertuigen. Activiteiten die Frankenbach er uitvoert zijn onderhoudswerkzaamheden, zoals wassen en poetsen. Maar ook zaken als het maken van foto’s van schades of handelingen die nodig zijn voor de verkoop van tweedehands voertuigen voor hun klanten.”

frankenbach-automotive
frankenbach-automotive
frankenbach-automotive

Vervanging van onvoldoende flexibele software

Yellowstar Star Flow vervangt IBM-software die specifiek voor de afhandeling van autovervoer en compound- en onderhoudswerkzaamheden is ontwikkeld. Deze software was pas sinds 2008 in gebruik, maar bleek onvoldoende flexibel. “Dit gold bijvoorbeeld voor het ontsluiten van data naar klanten en vervoerders van Frankenbach. Real-time data-uitwisseling naar autofabrikanten was moeilijk of niet mogelijk”, stelt Meinster. Data-uitwisseling binnen de automotive wereld is sowieso aan strengere eisen onderhevig. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van de talrijke EDI-koppelingen die de sector kent. Star Flow ondersteunt volgens Ernst Frankenbach bij het voldoen aan de strenge eisen van automotive klanten. Dat geldt helemaal voor de data die de onderneming aan opdrachtgevers moet aanleveren. “Dat is nu erg eenvoudig omdat we alle processtappen centraal en real-time in beeld hebben. Ik durf zelfs te stellen dat we nu over de meest geavanceerde oplossing in de markt beschikken.”

Star Flow toont end-to-end visibility en voortgang transporten

De real-time data-uitwisseling tussen Frankenbach en vervoerders vindt plaats in twee richtingen. Er is end-to-end visibility ontstaan en meer samenwerkingsmogelijkheden. Star Flow verwerkt direct elke wijziging die opdrachtgevers doorgeven aan Frankenbach en geeft direct meldingen bij afwijkingen. Een andere interface die veel realtime data overdraagt is Fleetboard, het boordcomputersysteem van de vervoerders. Externe vervoerders geven via een andere tool real-time input voor de planning door. “De voortgang  van de transporten is daarmee voor iedereen op elk moment zichtbaar, zonder dat er telefoontjes of andere menselijke handelingen nodig zijn. Dit komt vooral de planningsafdeling ten goede.” Ook Ernst Frankenbach ziet hier duidelijk voordelen: “We hebben meer mogelijkheden en rust en overzicht bij het indelen van de vracht voor ketenpartners. Dat komt omdat omdat we ons systeem makkelijker kunnen koppelen met de systemen van anderen. Transparantie in de keten is echt enorm belangrijk.” 

Versnellen van keten en vergroten van inzichtelijkheid

Frankenbach Automobil is dankzij Star Flow dus niet alleen effectiever op planningsgebied, maar is ook flexibeler in het definiëren en uitbreiden van services. Frankenbach voert vrijwel alle diensten uit op de eigen compound. De onderneming kan flexibeler omgaan met de parkeerindeling en het afhandelen van digitale services. Papieren documenten begeleiden nu niet langer fysiek elk voertuig, deze zaken zijn digitaal te verwerken. Rijdt een auto een compound binnen, dan is direct duidelijk van wie de auto is, waar hij heen moet, welke handelingen Frankenbach moet verrichten en naar wie hij toe moet. Meinster: “Dit is echt transparantie. Deze controles vinden plaats met behulp van mobiele telefoons in plaats van papieren documenten. Alle handelingen zijn ook direct te rapporteren aan de eigenaar van een voertuig. Dit versnelt de keten en vergroot de inzichtelijkheid enorm.”