Als wereldwijd opererend expediteur stelt Ritra Cargo klanten en IT centraal in haar logistieke processen. Hierdoor blijft zij een frontrunners positie houden in de markt. Ritra Cargo is al bijna 10 jaar klant en strategisch partner van Yellowstar. Bijna alle applicaties worden in co-creatie met Ritra Cargo ontwikkeld. Onlangs heeft de expediteur gekozen voor een Oracle APEX upgrade naar 5.1. De upgrade van het low-code softwareontwikkelplatform was nodig om de juiste balans te houden tussen IT en Logistiek. Door de upgrade kan Ritra Cargo nog sneller ontwikkelen en klanten optimaal blijven verbinden.

Technische voordelen Oracle APEX en APEX upgrade

Met Oracle APEX maakt Yellowstar complexe logistieke processen transparant en voorspelbaar. Orfeo Ost, Product Manager bij Yellowstar, legt uit: Één van de belangrijkste redenen waarom wij werken met Oracle is omdat APEX makkelijk integreerbaar is met andere tools en systemen. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zo ingericht dat klanten makkelijk zelf aanpassingen kunnen doorvoeren, indien gewenst. Hiernaast is APEX schaalbaar en uitstekend qua performance. Oracle APEX maakt het mogelijk om snel te schakelen en verbeteringen door te voeren. Continious improvement staat centraal.”

Voorheen werden applicaties bij Ritra Cargo ontwikkeld met APEX 4.2. Om haar frontrunners positie als IT expediteur te behouden werd er besloten om over te stappen naar een nieuwe versie van de ontwikkelsoftware; APEX 5.1. “De actualisering van de back-end om front-end te kunnen moderniseren is belangrijk. Via de APEX upgrade kunnen we meer Agile ontwikkeling uitvoeren.” aldus Ernst van de Graaf, IT Consultant bij Ritra Cargo. De nieuwe versie heeft een modernere lay-out en biedt de gebruiker meer ondersteuning. Upgraden was voor Ritra Cargo geen grote stap. Met standaard templates wordt het designen en implementeren van applicaties makkelijk realiseerbaar. Concreet biedt de APEX upgrade Ritra Cargo verschillende voordelen:

  • Modernere technologie om klanten en partners met elkaar te verbinden
  • Een betere user experience van de ontwikkelomgeving waardoor er sneller en makkelijker ontwikkeld kan worden
  • Meer functionaliteiten waardoor er kwalitatief betere dashboard grafieken en applicaties ontwikkeld kunnen worden
  • Zelfredzaamheid omdat Ritra Cargo zelf functionaliteiten kan toevoegen zonder afhankelijk te zijn van Yellowstar
  • De mogelijkheid om eenvoudig RESTful API's te ontwikkelen waardoor data asynchroon beschikbaar gemaakt kan worden
  • De nieuwste beveiligingsprotocollen

Ritra Cargo als ketenregisseur

Ritra Cargo was op zoek naar een oplossing waar alle informatie op een generieke manier beschikbaar is voor al haar gebruikers, klanten en agenten. Deze oplossing heeft Yellowstar geboden met een logistiek ketensamenwerkingsplatform. Als expediteur is Ritra Cargo de uitgelezen schakel in de keten voor de rol als ketenregisseur. IT is de basis van de logistieke keten en biedt meerwaarde voor hun klanten. Ernst legt uit:“Als expediteur ben je de verbindende factor en daarmee een datahub dat als aanspreekpunt acteert voor alle partners in de ketens. Op dat gebied willen en moeten we ons blijven verbinden met nieuwe technologieën en ontwikkelingen die daar positief aan bijdragen. Door ketenintegratie kunnen wij data en keteninformatie realtime bundelen waardoor er waardevolle en betrouwbare informatie ontstaat voor alle medewerkers van onze klanten. Hierdoor komt er meer transparantie en wordt de kans op fouten verminderd.”

Oracle APEX biedt kansen voor de toekomst bij Ritra Cargo

De APEX upgrade is het startsignaal geweest voor een nieuwe innovatieve periode bij Ritra Cargo. Met de nieuwe ontwikkelomgeving is het eenvoudiger om uitbreidingen van de huidige software te realiseren. Naast het continu doorontwikkelen van de huidige applicaties staat ook de ontwikkeling van nieuwe applicaties op de planning; zoals een applicatie voor transportplanning. De nieuwe projecten zullen dit jaar gemanaged worden volgens de scrum methodiek (Yellow Sprint). Scrum is een continue flow van kort cyclische opleveringen (sprints), zodat de vaart erin blijft en er tegelijkertijd ruimte is voor flexibiliteit en voortschrijdend inzicht.

Naast het ketensamenwerkingsplatform draait een offerte module bij Ritra Cargo zijn er Yellowstar professionals op locatie die de business begrijpen en samen met Ritra Cargo applicaties verder blijven tunen en uitbreiden.