De wortels van het bedrijf CB mogen dan 145 jaar oud zijn, toch is dat iets waar de huidige markt zich weinig van aantrekt. Ook CB zal zich moeten richten op innovatienieuwe businessmodellen en bovenal: informatie delen met klanten. CB zit in een transitieperiode en daarbij is een duidelijke visie op zaken nodig. Operationeel directeur Cees Pronk legt uit waar wat hem betreft daarbij de nadruk op moet liggen.

Van Centraal Boekhuis naar CB

De naamsverandering die CB heeft ondergaan, van Centraal Boekhuis naar CB, past ook in het licht van de transformatie naar het opereren als een ander soort logistiek dienstverlener. In 2011 lanceerde de onderneming plannen om tussen 2012 en 2015 een verwachte terugloop in boekenactiviteiten op te vangen met de focus op dienstverlening in twee aanvullende markten: fashion en healthcare. “We hebben onszelf de tijd gegeven om in deze markten een aandeel te verwerven omdat we van mening zijn dat we er in de komende jaren in kunnen groeien ter dekking van onze infrastructuur.” Inmiddels bedient CB in de fashion een aantal aansprekende brands, zowel voor de B2B- als de B2C-markt. Producten die het in de zorgketen distribueert, zijn onder andere stoma’s en incontinentie- en wondzorgartikelen.

‘Supply chain visibility is ‘key’ naar de toekomst toe’

De operationeel directeur heeft een duidelijke visie over de richting waarin diverse markten zich zullen ontwikkelen en probeert daar bij de strategiebepaling en uitrol van ondersteunende IT-tools rekening mee te houden. Wat Pronk betreft zijn de fysieke logistiek en alle data die daarbij horen niet meer los van elkaar te zien. “Supply chain visibility is ‘key’ naar de toekomst toe. En daarmee bedoel ik zowel een platform waarop je fysiek klanten kunt laten draaien, maar waar zij en jijzelf ook info kunnen delen zodat je alle denkbare goederen-drops kunt realiseren.” 

Regelmatig overleg tussen CB en Yellowstar

Bij het ontwikkelen van de visie voor CB overlegt de operationeel directeur op regelmatige basis met Yellowstar in een soort van ‘CB business development club’. “De insteek is dan niet zozeer om te zien welke IT-oplossingen Yellowstar kan inbrengen, hoewel ze ook op dat gebied wel partners zijn, maar meer om elkaar te sparren, uit te dagen en zo tot nieuwe ideeën te komen.”

Orkestreren van verschillende vervoerders en modaliteiten

CB evolueert naar een zogenaamde ‘orchestration tower’ en komt daarmee volgens Pronk steeds meer in de rol van regisseur en broker van de stromen die het beheert. “We proberen binnen zo’n platform de boek-, fashion- en healthstromen door elkaar te laten lopen. Ons WMS en TMS spelen daarbij ook een belangrijke rol.” CB neemt hierbij in toenemende mate de positie in van expediteur, wat volgens Pronk neerkomt op het orkestreren van verschillende vervoerders en modaliteiten. “We proberen zo slim mogelijk stromen te stapelen.” 

CB wil dwarsverbanden leggen bij inbound en sourcing

Voorafgaand aan het stapelen gaat het maken van slimme combinaties. Zo probeert CB op het gebied van inboundstromen en sourcing naar de toekomst eveneens dwarsverbanden te leggen tussen uitgevers van bijvoorbeeld geïllustreerde kinderboeken, het productieproces daarvan is in China goedkoper, en fashionproducten. “Die artikelen combineren is een enorme leuke uitdaging voor ons en het betekent het afstappen van onze bekende paden.” 

Uitladen
cb

Samenwerking

In het stroomlijnen, bundelen van stromen en het verkrijgen van inzicht in de logistieke keten speelt Yellowstar volgens Pronk een belangrijke rol. Op dit moment ondersteunen ze CB met een webapplicatie die een vertaalslag maakt van alle stromen. Ook leveren ze tracking and tracing voor de terugkoppeling van goederen en het dirigeren ervan naar de platformen van onze klanten. 

Toename analytische tools en services vanuit CB

Gevraagd de blik naar de toekomst te richten, voorspelt Pronk een vergaande opkomst van analytische tools en services vanuit CB. De basis voor het analyseren van de stromen ligt er al bij de logistiek dienstverlener. Ook hierbij ondersteunt Yellowstar, bijvoorbeeld door data uit diverse systemen te koppelen of uitwisselbaar te maken. Het aspect fysieke logistiek zal, volgens Pronk, naar verwachting afnemen.  “Het volledig afstappen van eigen magazijnen en vervoer zullen we niet heel snel doen, maar scherpe focus op die stappen in de keten die waarde toevoegen en onze rol als coördinator en partner daarbinnen, zal zeker groeien. Wat anderen beter kunnen, moeten we niet zelf willen doen.”