Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende, wereldwijd werkende baggeraar, offshore-aannemer en maritieme dienstverlener. De logistiek van alle artikelen bestemd voor de vele projecten en eigen schepen organiseert het bedrijf betrouwbaar en efficiënt met behulp van Star Flow Supply Chain. Medewerkers kunnen zo overal ter wereld altijd optimaal hun werk doen.

  • Vanaf de order uit het ERP tot aan de aflevering één systeem
  • Webbased werking voor eenvoudige wereldwijde samenwerking
  • Real-time inzicht in voorraden en lopende orders
  • 24/7 beschikbaar, geen hinder door tijdzones
  • Gestroomlijnde logistiek met minimale foutkans
  • Einde aan e-mails, Excelsheets en onderling telefoneren

Verspreid over zes continenten is Boskalis actief op tal van verschillende terreinen: vervoer en installatie van offshore-platforms, aanleg van havens, tunnels en kanalen, landaanwinning, kustversterking, bouw van offshore windparken, leggen van pijpleidingen, nautische dienstverlening in havens en nog veel meer. Voor de vele eigen schepen en projecten overal ter wereld koopt Boskalis vanuit het Nederlandse hoofdkantoor continu tal van artikelen in. De logistiek hiervan loopt via warehouses in onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten en Denemarken.

Betere invulling geven aan logistiek

Voor ieder project geldt dat het werk altijd moet doorgaan, voor een schip dat het nooit mag komen stil te liggen. De belangen zijn daarvoor te groot en de kosten te hoog. Het maakt het essentieel dat onderdelen (maar ook verf, toiletpapier, etc.) altijd tijdig waar ook ter wereld worden aangeleverd. Voor Boskalis rond 2010 aanleiding om meer focus te gaan leggen op logistiek. Doel was om zendingen beter zichtbaar en minder foutgevoelig te maken, tegen lagere logistieke kosten.

Met Star Flow Supply Chain elke stap real-time zichtbaar

Boskalis gebruikt voor dit doel Star Flow Supply Chain. Inkooporders lopen vanuit het ERP van het bedrijf rechtstreeks Star Flow Supply Chain in. Elk deelnemend eigen warehouse kan van hier uit ieder transport efficiënt plannen en daarbij alle schakels binnen Boskalis eenvoudig aanhaken. Het organiseren van het vervoer gebeurt op verschillende consolidatieniveaus: container, pallet, package en unit. Ook alle aan het transport gerelateerde documenten – vrachtbrief (CMR), certificaten, pro-forma invoice, etc. – zijn in Star Flow Supply Chain te bundelen en zo voor iedereen toegankelijk. Vervoerders (zee, lucht, weg) krijgen rechtstreeks vanuit Star Flow Supply Chain hun transportopdrachten.

Overal toegang

Warehousemanagers op de projecten kijken overal ter wereld real-time in Star Flow Supply Chain mee. Op die manier is voor hen altijd bekend wat onderweg is, waar de goederen zich exact bevinden en wanneer deze zijn gepland te arriveren. Ook kan men in Star Flow Supply Chain zelf goederen afroepen, wanneer nodig de routing aanpassen, etc. Zonder dat men daarvoor nog hoeft te bellen, mailen of Excelsheets uit te wisselen. Dankzij Star Flow Supply Chain worden misverstanden en fouten voorkomen. Tijdzones vormen niet langer een barrière: niemand is meer afhankelijk van de openingstijden van lokale kantoren. De webbased werking maakt Star Flow Supply Chain tevens neutraal inzetbaar in veelvuldig voorkomende samenwerkingsprojecten van Boskalis met andere partijen.

Elke schakel een eigen dashboard

Alle bij de logistieke uitvoering betrokken Boskalis-medewerkers hebben in Star Flow Supply Chain een naar eigen inzicht in te delen dashboard met alle noodzakelijke gegevens. Iedere zending is op die manier op de voet te volgen. Door het instellen van alerts is altijd proactief handelen mogelijk. Overal en altijd is zo snel te anticiperen en direct bij te sturen. Star Flow Supply Chain geeft Boskalis volledig grip op zijn wereldwijde logistiek.