Boskalis was op zoek naar een bewezen warehousing oplossing met transport functionaliteit. Na het in kaart brengen van alle wensen en logistieke uitdagingen bleek ketensamenwerking systeem Star Flow Supply Chain een betere oplossing.

Boskalis gaf aan dat de oplossing webbased moest zijn omdat er wereldwijd en in verschillende tijdzones mee gewerkt wordt. Omdat er ook vaak in projectverband gewerkt wordt, moest het systeem 24/7 online beschikbaar zijn, zodat het op een neutraal terrein kan draaien voor meerdere partijen. Tevens moest het systeem efficiënt in gebruik zijn, functies moesten eenvoudig gekoppeld worden aan gebruikersgroepen en business rules en scherm-layout snel aangepast kunnen worden aan de processen van Boskalis. Tot slot moest het systeem geschikt zijn voor ketensamenwerking. Elke schakel in de logistieke keten moest zijn lading (P.O.item) eenvoudig kunnen opzoeken en afhankelijk van zijn rol, de lading forwarden op transport. De verzending moest eenvoudig uitgevoerd worden op diverse consolidatie niveaus (container, pallet, package en unit). 

Realtime logistiek inzicht voor iedereen in de keten

Boskalis heeft over de hele wereld projecten en is onder andere actief in Australië, waar gewerkt wordt aan een van ‘s werelds grootste aardgasprojecten genaamd “Gorgon”. Naast het ontwerp en de aanleg van een haven voor het vervoer van materiaal, bouwde Boskalis onder meer een kademuur van 200 meter lang. Ook is Boskalis verantwoordelijk voor de logistiek van een deel van de basisinfrastructuur. Vanaf het begin van het project moest er controle zijn op de positie van de goederen die naar de projecten of boten verzonden (moeten) worden. Iedereen in de logistieke keten moest realtime zicht hebben op de status en locatie van de goederen in de diverse transportfases. Tevens moest de lading direct en eenvoudig gegroepeerd en verzonden kunnen worden.  

Schepen mogen niet stil komen te liggen en de verantwoordelijke medewerkers moeten continue kunnen anticiperen op (spoed) aanvragen, deadlines en de mogelijke routeringen (lucht, zee, weg - normale of spoed leveringen) en deze routing snel kunnen wijzigen. “Wat ligt waar en wat is de douane en zending status, wanneer krijg ik mijn spullen en kan ik het nog versnellen?”

Ketensamenwerking binnen projecten

Omdat Boskalis wereldwijd en in verschillende tijdzones werkzaam is, is er gekozen voor webbased ketensamenwerking systeem Star Flow Supply Chain. De op ketensamenwerking gerichte oplossing draait op een neutraal terrein  voor meerdere partijen. Via de applicatie heeft Boskalis nu wereldwijd realtime inzicht waar haar goederen liggen en onder welke (douane) status. Door het webbased en transparante karakter, worden zowel onnodige communicatiestromen intern als extern geminimaliseerd. Via de geïntegreerde track & trace optie heeft iedere werknemer realtime, 24/7 én overal ter wereld inzicht in de transportstatus en de locatie van de goederen. Ook is er voor iedereen toegang tot alle gerelateerde transportdocumenten, zoals: CMR, foto’s, certificaten, Boxlist, Pro-forma invoice, etc.  

Welke functionaliteit is er geleverd?

Naast alle benodigde functies biedt Star Flow Supply Chain een krachtige search engine en een gebruikersvriendelijke interface die gebruik maakt van Oracle Apex met dynamische filters, groeperingen, positioneren kolommen en velden, tooltips, extended screens etc. De interface kan bediend worden met de muis, maar voor snelle verwerking is toetsenbordbediening met snelfuncties en drilldown een echte meerwaarde.

Orders worden automatisch vanuit het ERP Systeem (InforERP) van Boskalis ingelezen, maar lokale projectinkopen kunnen ook handmatig ingevoerd worden. De oplossing biedt een eenvoudige opdrachtverwerking op diverse niveaus (transport, container, pallet, package, item, matrix updates en ompak- en splitfuncties naar nieuwe of bestaande units). De zending kan uitgevoerd worden op basis van vaste scenario’s of zelf in te voeren vervolgstappen. Aansluitend kunnen transportinstructies naar de charter of transporteur gegeven worden. Zowel de actuele gegevens maar ook de historie van de goederen kunnen opgevraagd worden in het systeem.

Een mogelijk scenario: een transport van x (bijv.5) containers (carrier en shippers owned) welke verscheept worden naar Perth. Hier worden de goederen ingeklaard. Indien delen ingeklaard zijn en spoed hebben, kan deze lading (gesplitst en geconsolideerd) met een  dossier doorgestuurd worden naar de volgende bestemming of direct naar de eindbestemming.

De projectmanager, warehouse-manager, agent, supply vessels en de baggerschepen hebben direct inzicht in status en locatie van de goederen (inkoop/sales orders, etc), en kunnen afhankelijk van hun rol, statussen/data verwerken en/of transporten plannen en toekennen aan charters, rederijen, air carriers of andere carriers. Alle partijen in de keten ontvangen automatisch notificaties met hyperlinks naar de webapplicatie zodat direct de details bekeken en verwerkt kunnen worden. Tevens kunnen de details voor de laadlijsten, paklijsten, proforma gegevens, charter instructies, etc, eenvoudig geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld PDF, Excel of Word.

De ketensamenwerking oplossing biedt naast de security ook een KPI Dashboard welke eenvoudig ingericht kan worden per medewerker. Het dashboard toont alleen de voor de medewerker meest relevante en belangrijke data. Door het instellen van notificaties kan er proactief bijgestuurd worden bij afwijkingen en bottlenecks in de keten.

Voordelen voor Boskalis

  • Overal op de wereld realtime inzicht wat waar ligt en onder welke douane-status
  • Eenvoudige opdrachtverwerking
  • Informatie is op te vragen op het moment dat het iemand uitkomt (geen last van openingstijden van andere kantoren en eventueel gerelateerde tijdszones)
  • Minimalisatie van communicatie over goederen (heel veel tijd en ergernis)
  • Geen her-bestellingen omdat men nu precies weet wat waar is en dan ook de kans op verlies/onvindbaarheid minimaliseert) 

Uitrol in het buitenland

Door inzicht in de voorraad en beschikbaarheid van statistische informatie kan indien gewenst de voorraad geoptimaliseerd en of geminimaliseerd worden. Na implementatie zijn er al diverse successen geboekt. De kosten van het systeem inclusief interne projectkosten zijn zeker binnen 6 maanden terugverdiend.

Na de succesvolle implementatie zijn de andere landen en projecten ook geïnteresseerd in een snelle uitrol van de ketensamenwerking oplossing. Tevens voert Yellowstar het beheer uit voor Boskalis. Periodiek is er overleg en wordt bepaald of er wensen uit de organisatie zijn en worden de nieuwe modules en functies van Yellowstar onder de aandacht gebracht en wordt bepaald of deze efficiency creëren voor Boskalis. Zo ja, dan worden deze opgeleverd in een volgende fase.