Industrie 4.0 betekent voor heel veel verladende en producerende bedrijven een gigantische stap voorwaarts. Het is een grote verandering en de afhankelijkheid van realtime keteninformatie neemt toe. De wortels van Industrie 4.0 liggen in Duitsland, maar de gedachte om zoveel mogelijk apparaten, processen en systemen met elkaar te laten communiceren is ook in Nederland al omarmd. De data van al deze apparaten dient naadloos in ERP-systemen te lopen, waarna producenten kunnen starten met het bieden van toegevoegde waarde aan klanten. Er is alleen één maar in dit verhaal. Waar grote ondernemingen inkoop- en verkoopprocessen goed met bestaande ERP (bijvoorbeeld SAP) kunnen ondersteunen, ligt dit bij het logistieke inbound proces iets complexer. Yellowstar’s samenwerkingsplatform kan uitkomst bieden.

ERP levert geen overzichtelijke realtime netwerkdata

Wat is nu het geval: ondernemers die Industrie 4.0 echt succesvol willen maken, zijn afhankelijk van data uit het volledige supply netwerk. Maar dit is een aspect dat juist niet is ingericht in een ERP-systeem. ERP-applicaties zijn uitstekend in het beheren van alle soorten interne processen, maar juist Industrie 4.0 richt zich op het verzamelen van data uit verschillende bronnen en vervolgens op het delen en optimaliseren van processen. Bij deze processen, het maken van een auto-onderdeel of een ander product, zijn de toeleveranties uiteraard een belangrijk onderdeel. Dit deel van de keten lijkt op orde, maar is het niet. Er is sprake van onnodige voorraad in de supply chain, realtime bijsturen is onmogelijk, niets is connected, er is zeg maar een zwart gat vanaf toeleveranciers tot de aanmelding in het warehouse van de verlader/producent.

Vereist: samenwerkingsplatform

Een multinational als Bosch, ’s werelds grootste toeleverancier van de auto-industrie, heeft te maken met het omschakelen van zijn klanten naar producenten van elektrische voertuigen. Die verandering heeft extreem veel effect op alle producten die de toeleverancier maakt. Een ERP-systeem gaat een bedrijf als dit niet helpen bij het verbeteren van de inkoop en regie over de inboundlogistiek. Een purchase order aanmaken is geen probleem, maar het traject daarna wel. Zou Bosch kiezen voor een samenwerkings-, informatie, planning en bewakingsplatform, zoals dat van Yellowstar, als aanvulling op het ERP, dan ontstaat er zicht in het hele supply netwerk. Nu is het niet zozeer de vraag of wat een bedrijf bestelt aankomt, maar wanneer. Vaak is het efficiënter om een klein deel van de order sneller te leveren door middel van luchtvracht of een spoedtransport en de rest in bulk. Hiermee is een optimalisatieslag te behalen en daarmee kostenbesparing. Sowieso zorgt het voor een efficiënter proces en sneller kunnen leveren van eindproducten.

Teveel processen lopen té goed

Productiebedrijven werken vaak op basis van het Lean-gedachtengoed, hebben interne processen goed uitgedacht, maar deze zijn ook wat log. Marktontwikkelingen dwingen multinationals om effectiever te werken, data real-time te delen tussen apparaten en de centrale systemen. Industrie 4.0 is daarvoor een goede start, maar er is meer nodig. De gemiddelde supply chain manager van een grote onderneming heeft vandaag de dag onvoldoende inzicht waarom een proces goed loopt. Mocht er een keer iets mis gaan, zou hij of zij gedwongen worden om zich in alle stromen te verdiepen, ook die van de inbound voor zowel productie- als servicegoederen. 

Innovatie en agility tijdens de Strategie Tage

Industrie 4.0 stond centraal tijdens de Strategie Tage in Duitsland, een event waar Yellowstar aanwezig was. Hoewel Duitse multinationals bijzonder professioneel zijn en robuust zijn georganiseerd, merken ze dat verandering nodig is. Onderwerpen als innovatie en agility kruipen de boardroom in, evenals autonomie van de werkteams. Informatievoorziening is daarbij strategisch van groot belang op het pad der verandering. De aanvoer van producten naar productielocaties is helaas nog onderbelicht. Toch zijn het goed inzicht (data!) en de controle op de aanvoer (inbound) die voor nog een optimalisatieslag kunnen zorgen. Overigens geldt hetzelfde voor de outbound en last-mile delivery logistiek, daar moet ook alles inzichtelijk zijn om realtime te kunnen bijsturen. Met meer partijen samenwerken is nodig, zeker in de aanvoerstroom naar fabrieken. Die stroom is nu één groot zwart gat. Expediteurs gaan niet zomaar voor deze noodzakelijke transparantie zorgen, dus zullen multinationals zelf actie moeten ondernemen. Ze zien dat ze moeten schakelen. Een webgebaseerd systeem is bij uitstek geschikt als centrale schil om diverse moeilijk met elkaar ‘pratende’ ERP-systemen met elkaar te verbinden om zo centraal inzicht te creëren en grip te krijgen op de wisselende logistieke stromen. Hierbij valt te denken aan het inbound proces, consolidatie en multimodale planning.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om meer grip op uw supply chain en supply netwerk te krijgen? Star Flow en Star Connect zijn de aangewezen tools om u verder te helpen.