Een planner kan onmogelijk zonder ondersteuning van technologie alle ketenevents en planningen in de gaten houden. “Je moet als logistieke onderneming ook niet willen dat je planners daar energie insteken, de hoeveelheid data en de ketencomplexiteit staan dat niet toe”, stelt Rianne Groffen, CCO bij Yellowstar Solutions. Actie is vereist voor ondernemers die mee willen in de hedendaagse run aan ontwikkelingen.

Van alle logistieke bewegingen in een keten verloopt tachtig procent volgens plan. Daarvan uitgaande, vergt twintig procent van alle bewegingen serieuze aandacht van planners en logistiek- en supply chain managers. Dat geldt in het bijzonder voor 4PL dienstverleners. Een control tower kan wenselijke ondersteuning bieden bij het monitoren van alle ketenbewegingen en transacties.

Voorwaarden aan de control tower

Aan het gebruik van een IT-tool in de vorm van een control tower zijn wel een paar voorwaarden verbonden. Rollen moeten per gebruiker zijn in te richten, informatie op een computerscherm moet zo duidelijk zijn dat direct duidelijk is waar een planner actie moet ondernemen of een escalatie naar andere personen vereist is. In de control tower moet ook zichtbaar zijn welke data mist in een planning. Dit kan zorgen voor onzekerheid mochten er zich veranderingen voordoen. Ook moet in de control tower zichtbaar zijn of en welke capaciteitsproblemen zich voordoen, of er EDI-missers zijn en of er ergens in de keten sprake is van bijvoorbeeld een overboeking. Duidelijk is dat de data die eruit springt voornamelijk de uitzonderingen bevat. Een slimme planner kan daar vervolgens met zijn of haar toegevoegde waarde op inspelen en streven naar het zo goed mogelijk bedienen van een klant. 

Ketenonzekerheid in beeld

Groffen ziet dat bedrijven worstelen met de aanpassing van hun keten aan steeds strengere eisen van klanten: “Met een control tower kun je een groot deel van de onzekerheid in de keten in beeld brengen én erop anticiperen. Maar het vereist wel dat ondernemers breder gaan denken. Een 4PL control tower is er niet alleen voor logistieke mensen, maar is er voor iedereen in de keten. Iedereen moet kunnen zien wat de consequentie is van zijn of haar handelen.

Informatie delen met ketenpartijen

Diverse bedrijven uit verschillende sectoren hebben inmiddels een 4PL control tower geadopteerd. Er zijn voorbeelden vanuit de retail, op het gebied van winkelinrichting, maar ook in de baggerwereld en de containerafhandeling. Groffen: “De logica erachter komt voor vrijwel elke sector neer op het gegeven dat keteninzicht centraal staat. Dat zie je overigens ook terug in diverse onderzoeken, zoals van Gartner, eyefortransport en Transport Intelligence. Iemand in de keten ziet iets en speelt die informatie door naar andere ketenparttijen.”

Zelfvoorzienende keten

Het gebruik van een control tower moet geen doel op zich zijn. “Wat je moet willen, en wat dus je doel moet zijn is om de keten zijn eigen problemen te laten oplossen. Door in te zetten op project gebaseerde supply chain management kun je je keten zelfvoorzienend maken. Een control tower kan daarin een welkome tool zijn, maar een portal volstaat vaak al voor het eenvoudig ontvangen en delen van keteninformatie”, aldus Groffen. De portal kan data delen met partners en aanvullend zorgen voor de ontvangst van voortgangsdata uit de keten. 

Onderscheidend werken

“Alles komt neer op logisch denken. Maar ondersteuning op IT-gebied is echt onmisbaar wil een bedrijf een innovatieslag kunnen maken.” Informatie die via EDI of een webportal binnenkomt bij een dienstverlener, zal direct zichtbaar moeten zijn op een scherm. De control tower zal vervolgens per dag en per persoon de benodigde info laten zien die actie vereist, de twintig procent aan uitzonderingen. Hiermee kunnen bedrijven voorkomen dat ze onnodig navraag moeten doen bij andere afdelingen of checks dienen uit te voeren over het wel of niet beschikbaar zijn van vervoersmiddelen.

Typische informatie die zichtbaar zal zijn voor werknemers, is: boekingsbevestigingen, ontbrekende planningaspecten, truckreserveringen en capaciteit, verwachte afvaarten per route en richting, verwachte treinritten, de laatste vijf boekingen waaraan iemand heeft gewerkt en meer. Groffen: “Beschikt een dienstverlener over een goed ingerichte infrastructuur, slimme planners en tools die alleen dat laten zien wat aangepakt moet worden, dan zijn vervolgens de extra stappen te zetten waarmee je je als bedrijf kunt onderscheiden.”