Yellowstar is één van de 50 Vitaalste Bedrijven van Nederland

Een duurzame en succesvolle toekomst voor onze Stars

Yellowstar is opgenomen in de lijst van 50 Vitaalste Bedrijven van Nederland. Dit betekent onder meer dat onze medewerkers positief zijn over thema’s als leiderschap, gezondheid, vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid.

Het resultaat is berekend aan de hand van een door medewerkers ingevulde Lifeguard Energy Scan. De vijftig bedrijven die het meest investeren in het energieniveau van hun medewerkers en sturen op een duurzaam succes voor de toekomst, mogen de titel Vitaalste Bedrijf van Nederland dragen. 

Over de zoektocht naar het Vitaalste Bedrijf van Nederland

Voor de zevende keer organiseerden ONVZ en MKB-Nederland de zoektocht naar Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Alle bedrijven die participeren in het onderzoek werden beoordeeld op 8 thema’s: strategie, cultuur en leiderschap, flexibiliteit, gezondheid en vitaliteit, gezond ondernemen, communicatie en betrokkenheid. Bedrijven met een hoge gecombineerde Net Vitality Score, Quickscan Vitale Organisatie Score en Vitality Promoter Score, verdienden een plek op de lijst van 50 meest vitale bedrijven van Nederland.

Net Vitality Score (NVS)

De Net Vitality Score geeft een indicatie van de vitaliteit van een organisatie: de mate waarmee bedrijven, haar emotionele, mentale en gedragsmatige energiepotentieel heeft gemobiliseerd om betekenisvolle doelen na te streven. 

Organisational Vitality Quickscan (OVQS)

De Organisational Vitality Quickscan brengt alle kenmerken in kaart die de organisatievitaliteit positief of negatief beïnvloeden. De OVQS-score is een gemiddelde van de scores op de onderdelen Strategie, Leiderschap, Cultuur, Vitaliteitsmanagement, Development en Fysieke werkomgeving. 

Vitality Promotor Score (VPS)

De Vitality Promotor Score wordt berekend aan de hand van de vraag: "In welke mate zou je jouw werkplek aanbevelen aan vrienden en familie?".

Goede aanbevelingen en positieve scores

De NVS van Yellowstar is berekend op basis van vier verschillende energiescores: survival energie, performance energie, burnout energie en recovery energie. Hoge scores op performance en recovery geven aan dat onze Stars met plezier en enthousiasme te werk gaan en een sterke identificatie hebben met de bedrijfsvoering. 

Met een gemiddelde OVQS-score van 7,4 scoort Yellowstar positief op alle zes kenmerken. De hoogste scores zijn weggelegd voor de onderdelen Vitaliteitsmanagement, Persoonlijke Ontwikkeling en Leiderschap. 

Tot slot mogen we ook trots zijn op onze VPS. Hierbij geeft 95% van de ondervraagde medewerkers aan Yellowstar met een 7 of hoger aan te bevelen bij vrienden en familie.

Yellowstar - altijd in beweging

Downloads

Artikel: Van ERP-systeem naar logistiek powerhouse

Uw ERP-systeem zorgt voor gestroomlijnde bedrijfsprocessen, maar als het gaat om logistieke automatisering, schiet het in de praktijk vaak te kort. Met behulp van geavanceerde applicaties lopen retailbedrijven niet meer continu achter de feiten aan.

Lees meer →
Nieuws & Events

Tien jaar Yellowstar, tien jaar praktijktips voor logistieke IT

Succesvolle supply chains staan of vallen bij optimale samenwerking. In de toekomst nog meer dan vandaag. In het kader van tien jaar Yellowstar hierbij tien tips uit de dagelijkse praktijk van logistieke keten automatisering.

Lees meer →
Downloads

Artikel: Hoe volwassen is úw logistieke ketenautomatisering?

Om alles soepel te laten verlopen is het zaak dat alle logistieke data op ieder moment en door iedere supply chain partner kan worden ingezien en bijgewerkt. Dit vraagt om moderne ketenautomatisering.

Lees meer →