Be Agile, Be Antifragile – van Adhocratie naar Antifragiel

Van Adhocratie naar Antifragiel