Nederlandse handels- en productiebedrijven beoordelen hun eigen digitale basis met een 6,9. Dat is de uitkomst van het onderzoek ‘Data en digitalisering in de logistiek’ dat evofenedex eind 2021 heeft gehouden onder ruim tweehonderd logistieke professionals. In 2018 gaf diezelfde groep zichzelf nog een 6,1.

Excel blijft leidend

Hoewel het nieuwste evofenedex-onderzoek duidelijk progressie toont, blijft er op digitaal gebied voor bedrijven veel winst te behalen. Voor 65% van hen is Excel in de logistieke planning en operatie nog steeds leidend. Dit staat haast haaks op het feit dat eveneens twee derde van de bedrijven aangeeft logistieke data te delen met ketenpartners. Excel laat zich immers slecht verenigen met actuele, real-time informatie-uitwisseling. Tekenend is dat drie van de vijf bedrijven zegt data over te tikken doordat systemen niet zijn gekoppeld.

Nog veel werk aan de winkel

Stefan Heeringa, projectleider Digitalisering bij evofenedex zegt in de toelichting bij het rapport: “Als je leest dat Excel nog steeds de meest gebruikte tool is voor logistieke planning, is er nog veel werk aan de winkel. Daarnaast is het gebruik van systemen niet verder toegenomen.” Positief is Heeringa over de groeiende bereidheid om data te delen. “Bedrijven moeten overigens ook wel, want in ketens zijn processen steeds meer met elkaar verbonden. Als je jezelf staande wilt houden en goed wilt samenwerken, moet je dus wel data delen.”

Real-time managen supply chains

Yellowstar ziet in het evofenedex-onderzoek de bevestiging dat ketensamenwerking voor bedrijven steeds belangrijker wordt. Vaak is men nog zoekende hoe dit optimaal te doen. Het productaanbod van Yellowstar is bij uitstek erop gericht hiervoor real-time oplossingen te bieden. Daarbij overtuigen wij ook graag de bijna helft van de bedrijven die in het onderzoek zegt dermate unieke processen te hebben dat een standaardsysteem niet voldoet. Via onze laagdrempelige software voor het door de gehele supply chain heen optimaal managen van orders en transporten, is het zelfs niet nodig om bestaande systemen te vervangen. Meer weten? Neem contact op via het formulier voor het maken van een afspraak.