Ondernemersvereniging evofenedex zet zich er op vele manieren voor in dat Nederlandse handels- en productiebedrijven hun logistiek optimaal kunnen organiseren en beter internationaal kunnen ondernemen. Digitalisering is hierbinnen een steeds belangrijker item, zo zegt Project Manager Supply Chain Management, Nanne Schriek. “De tijd van de traditionele lineaire supply chain van producent tot afnemer is voorbij. Bij de huidige disrupties moeten bedrijven wendbaar zijn en direct kunnen schakelen. Samenwerking wordt veel belangrijker.”

Hoe kijkt evofenedex aan tegen het thema van deze nieuwsbrief ‘Disruptie in de keten’?

“Ons beeld is dat momenteel de ene disruptie volgt op de andere. Dat gaat niet snel veranderen. Disruptie is here to stay: Corona, dreiging van recessie, klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, stijgende grondstof- en brandstofprijzen, vertragingen in de handel met de UK… Er is ontzettend veel gaande. Bedrijven zullen moeten leren daarmee om te gaan. In onze marktmonitor van maart 2022 geeft 35% van de bedrijven aan dat hun keten in ernstige mate is verstoord. Voor 50% geldt dat in enige mate. In totaal ondervindt dus 85% van de bedrijven hinder. Dat is echt heel fors.”

 

Wat kan digitalisering in dit alles betekenen?

“Samenwerking en digitalisering zijn in onze visie een absolute randvoorwaarde om als bedrijf succesvol te blijven. In de huidige tijden van disruptie moeten bedrijven wendbaar zijn en direct kunnen schakelen. Ik gebruik vaak de term design for redundancy. Waar in de keten ben je als bedrijf kwetsbaar en zijn alternatieve oplossingen nodig. Dergelijke wendbaarheid vereist real-time informatie voor het nemen van beslissingen. Net zoals voor het steeds belangrijkere onderwerp duurzaamheid inzicht nodig is voor het kunnen berekenen van je CO2-voetafdruk.”

“Lang niet alle bedrijven uit onze achterban zijn op het gebied van digitalisering al zover. Uit ons onderzoek ‘Data en digitalisering in de logistiek 2021’ blijkt dat ongeveer 80% van de communicatie van bedrijven met hun ketenpartijen via e-mail en telefoon gaat. Ook houdt men er op tal van terreinen nog een schaduwadministratie op na. Allemaal informatie die niet wordt gevangen in systemen. Daar is heel veel te winnen. 48% van de bedrijven noemt als oorzaak voor de huidige disrupties ook de krapte op de arbeidsmarkt. Personeelstekort is absoluut een van de thema’s van de komende jaren. Digitalisering, automatisering en robotisering helpen om met dezelfde mensen meer te kunnen doen.”

 

Waarom blijft een deel van de bedrijven dan toch achter in hun logistieke digitalisering?

“Voor een deel is het onwetendheid over wat met digitalisering allemaal kan en waar te beginnen. Ook zien wij dat veel bedrijven aan de aanschaf van een IT-systeem een businesscase willen koppelen, waarin men heel snel de benefits terugziet. Dat is op zich begrijpelijk; tegelijkertijd vraagt deze tijd om visie over hoe om te gaan met de huidige en toekomstige veranderingen. De tijd van de traditionele lineaire supply chain van producent tot afnemer is voorbij. In plaats daarvan ontstaan hybride netwerken, met platformen, andere inkoop- en verkoopkanalen, etc. In een dergelijk complex netwerk is overzicht essentieel voor de juiste beslissingen. Samenwerking wordt veel belangrijker. Het gaat niet meer om prijs, maar om partnerships.”

 

Waarom landt dit nog niet bij alle bedrijven?

“Veel bedrijven hebben de overtuiging dat men logistiek met zijn bestaande systemen kan oplossen en knopen die met Excel aan elkaar. Systemen als een ERP zijn echter niet voor logistiek gebouwd. Als professionals weten wij allemaal: in logistiek heb je een planning en een daadwerkelijke realisatie. Daarbinnen vinden continu veranderingen plaats. Hierop kunnen inspelen vereist inzicht door kort op de bal te zitten. Bestaande systemen kunnen dat niet goed faciliteren. Daarin valt een hoop te winnen. De huidige situatie in de supply chains maakt die urgentie alleen maar groter. In korte tijd is een nieuwe wereld ontstaan.”

 

Hoe helpt evofenedex bedrijven?

“Als evofenedex helpen wij leden door het duiden van nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via de recente ‘Week van de digitalisering’. Maar ook bieden wij heel concreet een Digiscan. Door als bedrijf een aantal vragen te beantwoorden, kunnen wij op maat advies geven over te ondernemen stappen. Stap 1 is altijd het op orde krijgen van de eigen data. Daarna is het mogelijk die data uit te wisselen met andere partijen, gevolgd door het op basis van data gaan optimaliseren. Is dit eenmaal onder controle, dan komen ook nieuwe technologieën in beeld, zoals artificial intelligence, big data, blockchain, enzovoorts. Uiteindelijk kun je als bedrijf op basis van IT zelfs toe naar nieuwe businessmodellen.”

 

Wat is verder jullie advies aan bedrijven die nog aan het begin staan van digitalisering?

“Kom in beweging en verdiep je in de mogelijkheden. Neem ter inspiratie een kijkje in de keuken bij collega-bedrijven. Praat ook met softwarebedrijven als Yellowstar over wat er allemaal mogelijk is. Automatiseren in de logistiek en van supply chains is een specialisme. Door om je heen te kijken, leer je als bedrijf begrijpen wat er allemaal kan en wat daarvoor nodig is. Het positieve van de huidige tijd van disruptie is dat de supply chain bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda staat. Het belang van digitalisering ervan wordt voor hen steeds duidelijker. Als wij nog meer bedrijven in beweging krijgen, gaan wij echt de goede kant op.”