Yellowstar heeft plek 25 behaald in de lijst van 50 snelst groeiende Nederlandse MKB-Bedrijven die actief zijn in de Data Science sector, gepubliceerd door Florijnz Corporate Finance. Opgenomen bedrijven hebben in 2019 zowel een forse omzetgroei behaald, als een flink aantal nieuwe medewerkers aangenomen.

Selectiecriteria MKB Data Science

Om tot de selectie te komen heeft Yellowstar aan verschillende eigenschappen moeten voldoen zoals; “diensten moeten aangeboden worden aan andere bedrijven” en “de organisatie is opgericht in 2017 of eerder”. Alle genomineerden zijn gerankt op 3 factoren:

  1. De gemiddelde groei van het balanstotaal tussen 2016 en 2019;
  2. De gemiddelde groei van het aantal werknemers tussen 2016 en 2019;
  3. Het absolute aantal werknemers op december 2019.

Uit de analyse blijkt dat bedrijven die opgenomen zijn in de top 50 gemiddeld 35% omzetgroei gerealiseerd hebben, met een gemiddelde stijging van 34% in het aantal werknemers. 

Interesse in data groeit

Volgens het rapport van Florijnz is de Data Science sector het afgelopen jaar aanhoudend blijven groeien. De gemiddelde groei bedroeg 9%. Gevestigde IT-ondernemers verwachten dat deze groei zich in de toekomst gaat voortzetten. In de zorg en overheid wordt de grootste digitaliseringsslag voorspeld. Andere genoemde sectoren waar kansen worden gezien zijn groot-en detailhandel, transport & logistiek, industrie en bouw.

De trend laat zien dat 87% van alle consumenten een groeiend belang ziet in het gebruik van data bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor veel ondernemingen blijft de uitdaging hoe zij data om kunnen zetten naar bruikbare informatie.

Mensen geloven in onze visie

Rianne Groffen, CCO bij Yellowstar: “Een award als deze bewijst dat Yellowstar goed op weg is met haar visie om logistieke ketens voorspelbaar te maken en onnodige verspilling tegen te gaan”. Net als voorheen houden wij onze focus op het verbinden, verkorten en versnellen van (complexe) supply chains. Wij geloven dat de mens daarbij altijd centraal moet staan en niet de technologie. Oplossingen bedenken wij samen met de klant en richten wij per specifieke bedrijfssituatie in. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van standaard modules en componenten. Iedereen kan via onze sociale IT-oplossingen slimmer, efficiënter en leuker werken, met tastbare resultaten. Plan yourself a smile!”.