Personeelstekort is een van de grootste opgaven van de huidige tijd. Wie de juiste medewerkers wil aantrekken en behouden, zal meer moeten bieden dan alleen een goed salaris. Mensen willen leuk en zinvol werk, waarop men trots kan zijn en op een verjaardag over kan vertellen.

Meer doen met dezelfde mensen

Met digitalisering snijdt het mes in de logistiek aan twee kanten. Als bedrijf kunt u met hetzelfde aantal mensen meer doen, tegelijkertijd wordt het werk voor uw medewerkers veel leuker. Voor het dag in, dag uit overtikken van gegevens, nabellen en naspeuren van zendingen gaat u op den duur niemand meer vinden. Nieuwe generaties zijn gewend alles digitaal te doen. Een telefoon wordt voor van alles gebruikt, maar níet voor bellen.

Digitaliseren dus!

Toch is digitaliseren in de praktijk geen abc’tje. Tegengesteld aan de wens voor zinvol(ler) werk, hebben vele mensen de neiging om niet te willen veranderen. ‘Het gaat al twintig jaar goed zo, dus waarom moet het nu anders?’ Succesvol digitaliseren is daarom ook een kwestie van people management. Neem uw mensen vanaf het begin mee in de geplande vernieuwingen. Niet alleen uw managers en IT’ers, maar óók de geplande dagelijkse gebruikers. Laat hen in een projectgroep vooral meepraten en meedenken. Zo creëert u draagvlak en sluit uw digitaliseringstraject bovendien daadwerkelijk aan op de dagelijkse praktijk. Hoe vaak komt het niet voor dat digitale projecten doodlopen doordat gebruikers er gewoonweg niet mee overweg kunnen (of willen).

Stel gebruiksgemak voorop

Zet de mens daarom vanaf het begin van ieder digitaliseringsproject centraal. Uiteindelijk maakt dat het verschil. Oók in de uitvoering. Laat medewerkers in hun dagelijks werk profiteren door ze real-time inzicht en overzicht te bieden. Bijvoorbeeld via webbased dashboards die elke medewerker geheel naar eigen inzicht en behoefte kan instellen. Zo kan men vanaf elke plaats steeds proactief handelen, meesturen en de klanten uiteindelijk meer service bieden. Door gebruiksgemak voorop te stellen, gaan efficiency en plezier hand in hand. In een steeds krappere logistieke arbeidsmarkt is dat een belangrijke plus voor het behoud van goede medewerkers.

Solide basis voor ketensamenwerking

Webbased digitalisering maakt bovendien samenwerking in logistieke ketens eenvoudig. Iedereen kan via internet immers makkelijk aansluiten en dus elk moment real-time met dezelfde informatie werken. Voorbij is de tijd van het rondsturen van Excels die op het moment van uitgaan al niet meer actueel zijn. Dubbel werk door overtikken - en daarmee de kans op fouten - wordt voorkomen. Iedereen heeft hetzelfde beeld en kan daar proactief naar handelen. Ook voor de medewerkers bij uw ketenpartners wordt het werk zo leuker en hun output beter. Dat is net zo goed úw belang. Niet alleen uw eigen operatie verbetert, maar van uw gehéle logistieke keten!

Digitaliseren is op die manier veel meer dan bits & bytes. De sociale component is minstens zo belangrijk. Met de strijd om de medewerker van morgen neemt dat belang alleen maar verder toe. Loop mee voorop en zet de mens in automatiseren voortaan centraal. Plan yourself a smile!