Ketensamenwerking krijgt mede door corona momenteel volop aandacht. De recente Supply Chain Transparency Survey 2021 van KPMG bijvoorbeeld concludeert dat meer transparantie in de toeleveringsketen en het inzichtelijker maken van mogelijke verstoringen steeds hoger op de strategische agenda van Nederlandse ondernemingen staan. Evofenedex doet op dit moment samen met Tilburg University onderzoek onder verladers naar de stand van samenwerken en de rol van onderling vertrouwen hierin. En ook hoogleraar Jack van der Veen en businessconsultant Michel van Buren zetten in hun nieuwe boek ‘Hoe regisseer je de keten’ ketensamenwerking centraal. Wat zijn de succesfactoren en hoe organiseer je ketensamenwerking?

Ketensamenwerking in praktijk gebracht

Bij Yellowstar hebben wij al voor veel opdrachtgevers concreet inhoud aan ketensamenwerking kunnen geven. Lees in de klantcases van Blokker, Boskalis, Vonk & Co en Detailresult Group hoe zich dit op verschillende manieren in de dagelijkse praktijk voor hen uitbetaalt. Door in een supply chain over de bestaande systemen heen een schil te leggen, kunnen bedrijven van order tot aflevering stap voor stap real-time aansturen en is het voor alle betrokkenen op elk moment volledig zichtbaar. Alle relevante data komen daarbij ook weer automatisch beschikbaar in het eigen ERP of TMS en in de executiesystemen van ketenpartners. Iedereen kan zo optimaal werken. 

Meer weten? Onze recente whitepaper vertelt hoe u door ketensamenwerking ook uw supply chain de baas wordt. Download whitepaper