In het digitale tijdperk wordt de behoefte aan snelle communicatie in de supply chain steeds groter. Theoretisch is volledige transparantie in de keten mogelijk, nu het veel gemakkelijker is geworden om IT-systemen aan elkaar te koppelen en gegevens beschikbaar te stellen in de cloud.

De praktijk is toch wat weerbarstiger. De verschillende IT-systemen van partijen in de keten zijn lang niet altijd gekoppeld. Soms vanwege security-redenen, vaker omdat samenwerken nieuw en eng is: bedrijven houden vertrouwelijke bedrijfsgegevens het liefst voor zichzelf. En als de supply chain-systemen wel zijn gekoppeld, dan is de vraag welke informatie dit oplevert en wat de betrokken partijen en daarbinnen de medewerkers hiermee praktisch kunnen.

Veel IT-projecten mislukken omdat de initiatiefnemers de menselijke factor niet serieus genoeg nemen, wat leidt tot een gebrek aan draagvlak. Belangrijk is IT for Social Supply Chain te omarmen. Daarin staan zowel de techniek als de mens centraal en verbindt personen van verschillende afdelingen en mensen in de keten. Met sociale, mobiele apps kunnen zij relevante informatie delen en ketenproblemen zien ontstaan en oplossen.

Het gebruik van apps en social media is bij consumenten niet meer weg te denken, maar in het bedrijfsleven en de supply chain moet deze digitale revolutie nog echt losbarsten.

Yellowstar en Supply Chain Magazine hebben tien vragen opgesteld om de digitale ketenvolwassenheid te checken. Beantwoord de tien vragen om te achterhalen of uw bedrijf tot de digibeten, de digitale middenmoot of de digiwonders van de supply chain behoort.

Bent u een digibeet of een digiwonder?

In het digitale tijdperk wordt de behoefte aan snelle communicatie in de supply chain steeds groter. Theoretisch is volledige transparantie in de keten mogelijk, maar hoe ver bent u? Bent u een digibeet of een digiwonder?

1. Enterprise Service Bus

Beschikt uw bedrijf over een Enterprise Service Bus (ESB) voor de communicatie tussen de afnemers van diensten (‘service’) en aanbieders hiervan?

2. Geïntegreerde koppeling

Hebben alle betrokken partijen een geïntegreerde koppeling met uw systemen voor vrachtuitwisseling?

3. Webportal

Hebben alle afnemers en toeleveranciers toegang tot een webportal met alleen de relevante bedrijfsspecifieke data?

4. Supply Chain Visibility

Draait uw software voor Supply Chain Visibility in de cloud?

5. Supply Chain-systemen

Hebben alle relevante medewerkers vanuit iedere locatie en op elk device 24/7 toegang tot alle supply chain-systemen?

6. Leveranciers koppelen

Kunt u binnen één dag nieuwe leveranciers koppelen aan uw systeem voor Supply Chain Collaboration?

7. Real-time inzicht

Hebben alle ketenpartners en uzelf real-time inzicht in de locatie, status, planning en afhandeling van uw producten tijdens het transportproces?

8. Supply Chain Visibility

Hebben de klanten van uw klanten 24/7 toegang tot uw systeem voor Supply Chain Visibility?

9. Gepersonaliseerd dashboard

Beschikken uw medewerkers en ketenpartners over een gepersonaliseerd dashboard met alleen tijdige alerts en relevante acties?

10. Feedback

Geven alle personen digitaal positieve en negatieve feedback door bij elke overdracht (planning, bevestiging, ontvangst etc.) in de keten?