Simpel en uniform identiteit veiligstellen met iSHARE

Zoveel mogelijk supply chain zichtbaarheid en transparantie voor onze klanten. Dat is waar we als Yellowstar aan werken. Maar tot nu toe was dit een onderwerp waar we de gebruikers van onze systemen niet mee konden helpen. Hoe kunnen we de identiteit van onze klanten veiligstellen? En hoe kunnen we snel maar vooral veilig nieuwe ketenpartijen aansluiten op het systeem? Al tien jaar lang is de markt druk bezig geweest met dit onderwerp, te denken valt aan Blockchain, maar de perfecte oplossing was nog steeds niet gevonden. Sinds afgelopen zomer is dat anders. Toen maakte we kennis met iSHARE, het afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Daarmee is het mogelijk om vanaf 2018 iedereen met iedereen in de logistieke keten data te laten delen op een uniforme, simpele en gecontroleerde manier. Ook met tot dusver onbekenden.

Proof of Concept met Ritra Cargo

We hebben besloten om dit afsprakenstelsel verder te optimaliseren, samen met Ritra Cargo. Dit bedrijf is absoluut een voorloper op het gebied van IT-automatisering met Portbase en Customs connecties en een Supply Chain Collaboration platform (Traffic Control Systems). Ze beschikken over een volledig geautomatiseerde proces- en data-uitwisseling met klanten en toeleveranciers. Met iSHARE is de veiligheid van het platform van Ritra Cargo een stuk beter, vooral als nieuwe ketenpartijen moeten worden aangesloten. Samen met Ritra Cargo maken we een POC (Proof of Concept) om het afsprakenstelsel te bewijzen. Met dit POC willen we een tijdslotintegratie met Portbase realiseren. Hierdoor weet Portbase wanneer er een verzoek aankomt en kan Ritra Cargo eenvoudig met verschillende vervoersbedrijven samenwerken. Wanneer Ritra Cargo de verschillende bedrijven heeft geautoriseerd en de transportorder heeft doorgegeven, kunnen de transportbedrijven bij Portbase informeren naar de tijdsplanning met de identificatiesleutel die ze van Ritra Cargo hebben ontvangen.

ishare, live transactie met ishare
ritra

Minder interfaces en communicatiemomenten

De logistieke markt staat meer dan ooit open om met elkaar samen te werken. Wanneer we Portbase als voorbeeld nemen, zien we dat er in de oude situatie meer interfaces en communicatiemomenten nodig waren. Met iSHARE hoeft Ritra Cargo niet aan Portbase door te geven welk transportbedrijf een levering komt brengen, zelfs niet wanneer de planning verandert. In mijn ogen komt het succes van iSHARE voort uit het feit dat direct de belangrijkste spelers in de logistiek zijn betrokken. Daarnaast is vanuit verschillende specialisaties - technisch, juridisch, operationeel en functioneel - gebouwd aan het afsprakenstelsel. De eerste versie is voorgelegd aan twintig publieke en private partijen uit de logistiek, zoals douaneautoriteiten, havenautoriteiten, logistieke dienstverleners en IT-leveranciers. Al die partijen kwamen bij elkaar om hun bevindingen te delen. Het is belangrijk om de belangen van alle partijen te begrijpen en samen problemen op te lossen. Juist daarom denk ik, dat dit het iSHARE-concept uniek en succesvol maakt.