Peter Sierat: ”Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”

TLN

“Automatisering in de logistieke sector is weliswaar traag op gang gekomen, maar de laatste vijf jaar is er een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De opkomst van de smartphone en tablets heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. De boardcomputer, het TMS-systeem en de routeplanner hebben branchebreed hun intrede gedaan. Investeren in open technologie moet er nu voor zorgen dat systemen worden gekoppeld om bedrijfsinformatie uit te wisselen, processen in elkaar te laten grijpen en planningen in elkaar te schuiven. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Pure winst in de vorm van meer efficiëntie en minder kosten. Inderdaad, ketenintegratie blijft nog wel even het buzzwoord in de branche. ” 

Open ICT-toepassingen

Open ICT-toepassingen maken de weg vrij voor vergaande samenwerking en als TLN zien wij het als onze taak om partijen in de logistiek en in de keten bij elkaar te brengen om innovatie tot stand te brengen. Logistiek is de spil in een boeiend tijdsgewricht waarin de oprukkende digitalisering de wereld definitief verandert. Wie in staat is ‘problemen’ tijdig te transformeren naar ‘mogelijkheden’ gaat een gouden toekomst tegemoet. En doen wij dat niet, dan doen anderen het wel!”

Peter Sierrat, Directeur TLN

Yellowstar - altijd in beweging

Nieuws & Events

Intermodale logistiek wordt nu tot samenwerking gedwongen!

Hoeveel tijd en geld wilt u nog verliezen in de containerwereld? De intermodale markt wordt tot internationale ketensamenwerking gedwongen en integratie is noodzakelijk voor een totaal inzicht in het ketenproces.

Lees meer →
Nieuws & Events

Samenwerking tussen organisaties verbetert logistieke proces

Onder invloed van e-commerce wordt transparantie in de logistieke keten steeds belangrijker. Voor bedrijven is het van levensbelang dat ze meegaan in deze veranderingen en de supply chain zo optimaal mogelijk inrichten, bijvoorbeeld met een collaboration platform.

Lees meer →
Nieuws & Events

Trendrapport: Succesvolle Supply Chain Regisseur 2018

Benut u alle kansen van digitale samenwerking in de logistiek? U voelt de druk om efficiënter samen te werken en kosten te besparen. Maar hoe wordt u een succesvolle supply chain regisseur die haar hele supply chain efficiënter en socialer maakt.

Lees meer →