Peter Sierat: ”Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”

TLN

“Automatisering in de logistieke sector is weliswaar traag op gang gekomen, maar de laatste vijf jaar is er een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De opkomst van de smartphone en tablets heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. De boardcomputer, het TMS-systeem en de routeplanner hebben branchebreed hun intrede gedaan. Investeren in open technologie moet er nu voor zorgen dat systemen worden gekoppeld om bedrijfsinformatie uit te wisselen, processen in elkaar te laten grijpen en planningen in elkaar te schuiven. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Pure winst in de vorm van meer efficiëntie en minder kosten. Inderdaad, ketenintegratie blijft nog wel even het buzzwoord in de branche. ” 

Open ICT-toepassingen

Open ICT-toepassingen maken de weg vrij voor vergaande samenwerking en als TLN zien wij het als onze taak om partijen in de logistiek en in de keten bij elkaar te brengen om innovatie tot stand te brengen. Logistiek is de spil in een boeiend tijdsgewricht waarin de oprukkende digitalisering de wereld definitief verandert. Wie in staat is ‘problemen’ tijdig te transformeren naar ‘mogelijkheden’ gaat een gouden toekomst tegemoet. En doen wij dat niet, dan doen anderen het wel!”

Peter Sierrat, Directeur TLN