Olie en Gas: Werk aan de winkel

In september was er een Olie en Gas Management Event in Zwolle. Bij mij aan tafel zat een transportondernemer in het zwaar transport. Hij klaagde dat hij gisteren nog een spoedopdracht had ontvangen die praktisch onuitvoerbaar bleek. Men had geen rekening gehouden met de aanvraagtijd voor verkeersbegeleiding. Uhhh…. 

Ketenregie?

Ketenregie? Welnee, iedereen doet zijn eigen ding zonder rekening te houden met de rest van de keten. Een verre van geoliede samenwerking die zich beperkt tot het indekken tegen risico’s met dikke inkoopcontracten. Niet alleen de engineering is niet geoptimaliseerd, maar ook de logistiek binnen de keten. Projectmanagers bestellen materieel soms veel te vroeg of moeten onnodige kosten maken voor spoedleveranties. Het bleek een informatief en vruchtbaar dagje voor directies van offshorebedrijven, toeleveranciers aan de industrie, maar zeker ook voor Yellowstar. 

Kennis

Onderwijs en kennis waren prominente thema’s. Anticiperen op de toekomstige vraag naar gekwalificeerd personeel vormt op zijn zachts gezegd een uitdaging. Het aanpakken van inefficiënties in de industrie, kostenbesparingen: alle suggesties waren welkom. Conclusie van die dag was dat keten-denken in de offshore nog maar nauwelijks op gang is gekomen

Standaardiseren

De industrie moet verregaand standaardiseren. Een cultuuromslag naar meer openheid en transparantie verbetert de samenwerking. Als je gezamenlijke verantwoordelijkheden draagt, pluk je ook gezamenlijk de vruchten. IT-infrastructuur kan daarbij maximaal ondersteunen en kan deels het gebrek aan gekwalificeerd personeel oplossen. Kom maar op!

Hans Ketterings, Strategy Advisor ICT & Logistics