Op 21 juni start Nextlogic een live pilot voor de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam. Barge operator neska Container Line is daar als aanstaand deelnemer geheel klaar voor. Managing director Hans Buytendijk geeft antwoord op drie actuele vragen:

Wat hebben jullie moeten doen ter voorbereiding?

“Voor de integrale planning hebben wij de informatie-uitwisseling via de Portbase-service MCA Barge fors moeten aanpassen, uitbreiden en omzetten naar API. Dat was een grote inspanning, maar is met behulp van Yellowstar stap voor stap prima gelukt. Wij zijn er klaar voor! Wij zullen het niet zo snel van onszelf zeggen, maar van meerdere kanten horen wij dat wij één van de best voorbereide barge operators zijn.”

Wat is jullie verwachting van de integrale planning?

“Eerst en vooral hopen wij dat de integrale planning van Nextlogic leidt tot meer transparantie en betrouwbaarheid. Een actueel probleem bijvoorbeeld zijn de cargo opening times waarbinnen wij bij de deepsea-terminals onze containers kunnen aanleveren. De huidige aankomsttijden van zeeschepen zijn dermate onvoorspelbaar, dat deze cargo opening times voortdurend schuiven. Het kan zomaar gebeuren dat alle seinen op groen lijken te staan, maar op het moment dat wij varen dan alles toch weer rood wordt. Het zou mooi zijn als Nextlogic bijdraagt om dit te verbeteren.”

En wat betekent de integrale planning voor de planners van neska?

“Aan onze informatie-uitwisseling met Portbase en Nextlogic gaat binnen neska al een heel traject vooraf. Uitgaande van verschillende parameters - zoals cargo opening times, commercial opening, etc. – hebben wij een groot deel van het boekings- en interne planproces met behulp van Yellowstar geautomatiseerd. Het gaat voor onze planners pas mis als de parameters niet meer kloppen. Het zou mooi zijn als door Nextlogic het aandeel reizen en containers dat automatisch doorloopt verder toeneemt. Dat moet ook wel. De aantallen en de complexiteit worden steeds groter. Door de mens is dat niet meer goed te overzien. Automatisering zorgt dat wij in control blijven.”