Hoeveel tijd en geld wilt u nog verliezen in de containerwereld? De intermodale markt wordt tot ketensamenwerking gedwongen en integratie is noodzakelijk voor een totaal inzicht in het ketenproces. Alleen efficiënte samenwerking in de keten zal resulteren in het minimaliseren van onnodige wachttijden. Door gegevensuitwisseling binnen de keten kunnen fouten worden voorkomen, de klanttevredenheid kan worden verhoogd en zowel interne als externe processen kunnen efficiënter verlopen.

Oorzaken en gevolgen

De oorzaken en gevolgen van het missen van de digitale integratie zijn groot. Dit is ook naar voren gekomen in het onderzoek van Partenon Ernst en Young over de congestieproblematiek in de Rotterdamse haven. Een aantal feiten, constateringen en aanbevelingen uit het rapport:

  • Schaalvergroting en nauwere tijdsvensters zorgen voor afhandelpieken waarin, ondanks voldoende afhandelcapaciteit, vertraging ontstaat.
  • De logistieke keten van containertransport is complex met een groot aantal partijen die op verschillende manieren samenwerken.
  • Er is geen real time inzicht voor alle partijen i n de keten, waardoor de onderliggende oorzaak van de piekbelasting niet inzichtelijk is.
  • De planningen van de verschillende ketenpartijen zijn niet op elkaar afgestemd.
  • Rederijen zijn de meest geconsolideerde van alle spelers, wat ze macht en voorrang geeft.
  • Geen directe contractuele verplichtingen met subcontractors in de keten, gevolg geen binding met operatie.
  • Inefficiënte inzet van resources door ontbrekend centraal integraal inzicht met en tussen ketenpartners.

Werk aan de winkel

Een voorbeeld van een bedrijf dat onlangs grote stappen heeft gezet is het Havenbedrijf Rotterdam. Het gefaciliteerde sectoroverleg van het Havenbedrijf heeft tastbare resultaten opgeleverd. Deze resultaten tonen aan dat verladers, forwarders, barge operators, inland terminals, deepsea terminals en rederijen de congestieproblematiek in de haven van Rotterdam serieus nemen én gezamenlijk willen aanpakken.

Keteninformatie inzichtelijk maken

Een belangrijke stap voorwaarts richting de oplossing van deze problematiek is het door de Port of Rotterdam ontwikkelde keten-performance dashboard dat deze zomer gereed moet zijn. Door het centraal vastleggen en ontsluiten van informatie ontstaat inzicht in de performance van de volledige keten, zodat de bron van congestieproblemen sneller kan worden geïdentificeerd en gezamenlijk worden opgelost. Het Havenbedrijf blijft daarnaast investeren in Nextlogic. Yellowstar ontwikkelde hiervoor EDI-input en gerealiseerde interfaces voor marktpartijen zoals barge operators en terminalbedrijven. Hierdoor vindt er nu veel EDI-uitwisseling plaats voor de afhandeling van de containers.

Ketenintegratie in de praktijk

Het is duidelijk: de belofte van digitalisering is groot. Maar hoe maakt u de stap naar digitalisering en meer strategische aansturing van uw logistieke processen? Zonder uw bestaande systemen te vervangen en te veel tijd kwijt te zijn aan het overtuigen van uw organisatie en het implementeren van een nieuw systeem? Een goed begin is de koppeling van uw interne systemen aan een standaard IT-oplossing, zoals het Hinterland supply chain platform van Yellowstar. Hierin wordt informatie gedeeld zodat zowel medewerkers als klanten, leveranciers en subcontractors real time kunnen communiceren en samenwerken. Dashboards geven overzicht en inzicht en alerts waarschuwen tijdig voor eventuele problemen. Daarnaast garandeert zo’n oplossing u transparante voorspelbaarheid en 24x7 gestroomlijnde workflows en processen. Doordat minder focus op operationele problemen nodig is, krijgt u meer tijd voor belangrijke zaken zoals uw klantcontacten. Plan yourself a smile!