Vanaf maart 2018 is het voor organisaties, werkzaam in de logistiek, mogelijk om iSHARE in gebruik te nemen. De lancering van het afsprakenstelsel waarmee iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier logistieke data kan delen – ook met partijen verderop in de keten - vond plaats tijdens het Jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ook presenteerden de eerste launching customers zich aan het publiek.

Tientallen publieke en private partijen uit de logistiek hebben gezamenlijk het afsprakenstelsel ontwikkeld, de bèta-versie in de praktijk beproefd en verder verfijnd. Eind 2017 was ’t al mogelijk om de eerste live transacties op basis van de iSHARE afspraken aan het publiek te tonen.

“De lancering van iSHARE op het Jaarcongres was een bewuste keuze. iSHARE past uitstekend binnen het thema ‘De Winst van Duurzaamheid’. De uniforme afspraken voor identity en access management maken het mogelijk dat logistieke partijen makkelijker, sneller en efficiënter gebruik maken van elkaars vervoerscapaciteit. Ook van partijen waar nu nog geen zaken mee worden gedaan. Als iedereen zich aansluit bij het iSHARE stelsel, helpen we niet alleen de sector enorm vooruit, maar ook ons milieu”, aldus Jan Bert Schutrops, President van Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP).

Eerste launching customers

De eerste logistieke partijen die iSHARE als launching customers in gebruik namen waren : 4Shipping, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Nature’s Pride, NxPort, Portbase, Rijkswaterstaat, Sany Group, Secure Logistics, Total Produce, Yellowstar Solutions, en Globis Software met haar GlobChain partners.

Deze organisaties grepen de kansen aan die iSHARE biedt om nog sneller en slimmer samen te werken in de keten en hun processen verder te optimaliseren. Zij gingen als eerste werken volgens de juridische, operationele, functionele en technische afspraken uit het afsprakenstelsel en deden de benodigde technische aanpassingen aan hun software.

Belangrijke feature: delegeren van rechten

De launching customers maken onder andere gebruik van één van de belangrijkste features van het afsprakenstelsel, het zogenaamde ‘delegeren van rechten’. Door het recht op het inzien van data te delegeren aan een bestaande relatie die het vervolgens verstrekt aan diens relatie, kunnen zij data delen met partijen die zij zelf niet kennen. Met iSHARE hebben zij de zekerheid dat data gedeeld wordt met een betrouwbare partij en houden te allen tijde de controle over de eigen data.

“We hebben weer een belangrijke stap gezet met het iSHARE-project: een cruciale bouwsteen voor het vertrouwensnetwerk waarbinnen drempelloos data gedeeld kan worden, is opgeleverd. Er is nog veel missiewerk te verrichten, maar de eerste organisaties nemen iSHARE nu echt in gebruik. Zij zien de voordelen voor hun eigen business, voor de sector en voor het milieu. Ik verwacht dat zij gaan dienen als inspiratie en voorbeeld voor anderen”, aldus Michiel Haarman, programmamanager van het NLIP.

iSHARE-delegeren-data