Veel traditionele winkelketens hebben het moeilijk. Wie enigszins de media volgt, zal dat niet ontgaan. De oorzaken zijn divers, met de onstuitbare groei van e-commerce als vaak genoemde, gemeenschappelijke vijand. Maar is dit niet te makkelijk? Genoeg winkelketens waar het juist heel goed gaat. Wat maakt dan het verschil? Actuele trends die spelen in de retail, zoals 24/7 snel en correct bezorgen en op het juiste moment bevoorraden, gelden daarbij even zo goed voor producenten, handelsbedrijven en logistieke dienstverleners.

Basis voor succesvol ondernemen

Yellowstar is specialist in IT-oplossingen voor sociale supply chain samenwerking. Wij verbinden, verkorten en versnellen supply chains. In de retailsector legt dit de basis voor een succesvolle multichannel en omnichannel klantstrategie. Door 24/7 real-time inzicht in de logistieke keten en optimaal samenwerkende ketenpartijen kunt u steeds adequaat anticiperen op de snel wisselende klantvraag. U kunt slim schuiven met voorraden, constant bijsturen en sneller leveren. Zowel in de winkelstraat als online hoeft u uw klanten nooit teleur te stellen. Acties zijn precies te plannen, winkels op het juiste moment te bevoorraden en e-commerce zendingen 24/7 snel en correct te bezorgen.

Integraal zicht op de logistieke keten

Traditionele ERP- en TMS-systemen voldoen voor dit doel niet. Deze zijn immers gericht op de eigen wereld van het bedrijf. Uw logistieke keten is veel langer en veelomvattender dan dat. Aanvullend op een ERP- of TMS-systeem worden de verbindingen met leveranciers, transporteurs en klanten nu daarom veelal decentraal geregeld, als dat al niet gebeurt via e-mail en Excel. Adequaat reageren op veranderingen is hierdoor lastig. Real-time keteninzicht ontbreekt, partijen wachten op elkaar en prioriteiten kunnen onderling verschillen. Het resultaat: onnodige voorraadvorming, voorraden op verkeerde locaties, late belevering van winkels en mindere online verkrijgbaarheid. In de nieuwe wereld waarin bedrijven als Amazon en Alibaba de toon zetten, is dit voor een succesvolle bedrijfsvoering niet langer acceptabel. Flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn cruciaal. De consument gaat er voetstoots van uit dat u overal en altijd kunt leveren.

Zakelijke markt volgt de trend

Ook in productie, handel en logistiek wordt deze trend zichtbaarder. Wat men thuis als consument gewend is, verwacht men ook steeds vaker op zakelijk vlak. Optimale flexibiliteit en snelheid van leveren, dienstverlening op elk moment, etc. Zonder dat u zelf als bedrijf daarvoor echter onnodige voorraden wilt aanleggen. Onze klant Van der Vlist is een mooi voorbeeld hoe u met de IT-oplossingen van Yellowstar - zoals Star Flow en Star Portal - via een volledig transparante logistieke keten een stevige basis legt. Aan de hand van een compleet beeld van de keten kunt u 24/7 integraal slagvaardig handelen. Dat geldt zowel voor business-to-business als business-to-consumer, zoals voor onze nieuwe klant Blokker!