Met ketenregie meer waarde creëren voor klanten


Doel: Waarde creëren en een groenere en efficiëntere supply chain

Oplossing: Alle schakels verbinden met een samenwerkingsplatform

De regie over supply chains is in handen van een fabrikant, of de retailer waar mensen producten bestellen. Alle tussenliggende schakels, waaronder logistieke dienstverleners, staan continu onder druk om efficiënter te werken, kosten te besparen en de beveiliging van informatie te waarborgen. Daarom is het belangrijk om innovatiekansen te benutten die nieuwe technologieën bieden. Uit publicaties op onder andere logistiek.nl blijkt dat 95% van de supply chain bedrijven dat echter nog onvoldoende doet. Wie het initiatief neemt meer digitaal te gaan samenwerken en innoveren, bereikt het doel van ketenregie; de hele supply chain efficiënter, groener, socialer en veiliger maken en zo meer waarde creëren voor klanten.

De voordelen voor u

Sterk verbeterde ketensamenwerking

Alle afdelingen en externe partijen hebben continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen

50% minder contactmomenten

Het aantal e-mails en belmomenten vermindert aanzienlijk

Snellere levertijden door zichtbaarheid

Met transparantie in de keten en end-to-end visibility worden de levertijden versneld

Transportkosten besparing van 10%

Lagere transportkosten door efficiëntere communicatie tussen afdelingen

Tot 30% tijdsbesparing

Doordat alleen relevante informatie wordt getoond besparen medewerkers tot 30% tijd

Efficiënter omgaan met data

Koppelingen tussen uw planbord en diverse partijen zoals PTV en Ortec zijn mogelijk

Bepaal samen het scenario

Managers logistiek zijn verantwoordelijk voor het benutten en afstemmen van alle beschikbare transportmiddelen en bijbehorende infrastructuren. Zo kan transport over water bijvoorbeeld een duurzaam toekomstig alternatief zijn voor de toenemende files en wachttijden in het wegtransport en daaraan gerelateerde kosten. Of juist meer gebruik maken van spoortransport. Behalve de fysieke goederenoverslag die daarbij een rol speelt, is het belangrijk alle bijbehorende informatie efficiënt en zonder fouten of vertragingen met andere supply chain partners te delen. Dat is op transparante wijze te organiseren via een samenwerkingsplatform.

Welke oplossingen bieden wij u?

Uw ketensamenwerking systemen

Star Flow
Supply Chain

Via control towers daadwerkelijk regie over logistieke ketens

Star Flow
Transport Planning

Vanuit een centraal planbord de volledige logistiek van uw wegvervoer organiseren

Uw executie systeem

Star Flow
Intermodal

Transport Management System voor maatwerk in intermodaal vervoer

Star Flow
Terminals

Veelomvattend modulair Terminal Operating System voor inlandterminals

Niet alleen technologisch innoveren

Veel bedrijven hebben de interne processen al vergaand gedigitaliseerd. Ketenbreed worden de kansen van ketenregie echter nog weinig benut. Hoe ver zijn de intermodale supply chains waarvan u deel uitmaakt al digitaal getransformeerd. Voor innoveren is veel meer nodig dan technologie. Net als intern moeten supply chain partners alle externe processen op elkaar afstemmen en integreren, om de voordelen van nieuwe technologie optimaal te benutten. Maar ook anders gaan samenwerken, communiceren en kennis delen, de sociale kant van innovatie.

Hoe word je een succesvolle ketenregisseur?

Onderzoek van de Erasmus Universiteit benadrukt het belang van ketenregie; digitaal samenwerken en ketenintegratie. Intermodale supply chains zijn extra complex door alle veranderingen in de capaciteit, infrastructuur, betrokken partijen en innovaties van verschillende transportmiddelen. De beschikbaarheid van steeds meer realtime informatie, via altijd toegankelijke portalen, gaat de digitalisering en automatisering van supply chains verder aanjagen. Dit geldt evenals voor de adoptie van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en robotisering. Logistieke dienstverleners die samen met hun partners innoveren worden de meest succesvolle supply chain regisseurs en krijgen de beste klanten. Wie informatie blijft printen en e-mailen verzamelt klanten om zich heen die dat ook doen en mist straks de boot.

Wat onze klanten zeggen

TX Logistik
“We hebben nu meer inzicht, grip en controle op de processen en assets in de logistieke keten. Star Flow Intermodal waarschuwt met proactieve alerts op een gepersonaliseerd dashboard zodra de planning in gevaar loopt. We kunnen direct ingrijpen."

Ketenregie met samenwerkingsplatform Star Flow

Star Flow Supply Chain van Yellowstar biedt verladers, producenten, handelsondernemingen, retailers en 4 PL’s de ketenregie over de logistiek van iedere gewenste handelsketen. Zowel de eindklant als alle betrokken schakels (warehouses, service-organisaties, vervoerders, logistiek dienstverleners etc) worden eenvoudig via internet aangesloten. Elke partij kan zo zelf en in onderlinge samenhang optimaal acteren. Een control tower voor elke deelnemer in de keten geeft real-time inzicht en biedt de mogelijkheid constant op het juiste moment bij te sturen. Van productie, via voorraadbeheer tot levering: alle logistieke stappen vloeien naadloos in elkaar over. Zowel u als uw eindklant genieten van volledige ketentransparantie en kunnen maximaal presteren.