Star Flow Hinterland

Organiseren van multimodaal achterlandvervoer


Kostenbesparing door realtime inzicht van boeking tot facturatie

Als logistieke dienstverlener of voor het achterlandvervoer verantwoordelijke terminal organiseert u met Star Flow Hinterland de planning en aansturing van uw gehele multimodale keten. Via web of EDI-koppeling krijgt u van boeking tot facturatie real-time overzicht en controle. Van haven naar inlandterminal tot aan de klant en vice versa. Met Star Flow Hinterland koppelt u iedere boeking aan de gewenste workflow, zodat alle stappen (al dan niet automatisch) worden gepland op de juiste modaliteiten en transporten. Een control tower met dashboard geeft iedere afdeling of subcontractor in uw multimodale keten daarbij op zijn eigen niveau steeds real-time inzicht en maakt voortdurend bijsturen mogelijk. Zowel door uzelf als – afhankelijk van hun rol en toebedeelde rechten – door uw ketenpartners. Ook de eigenaar van de lading kan inloggen, om zo van begin tot eind zijn transporten te volgen en af te roepen in lijn met de handelsvraag en -prijzen.


Keteninzicht en ketensamenwerking ook mogelijk in bestaande systemen

Keteninzicht mogelijk maken en ketensamenwerking realiseren kan ook zonder direct uw complete inhuis-systeem te vervangen. Yellowstar biedt hiervoor een praktische deeloplossing. Star Access faciliteert klanten- en leveranciersportalen, die via Star Connect rechtstreeks elektronisch communiceren met onderliggende executiesystemen voor het organiseren van multimodaal vervoer. Klanten en leveranciers kunnen zo bijvoorbeeld heel makkelijk zelf online boekingen doen, transportopdrachten ontvangen en bevestigen, etc. Maar ook kan elke partij via een naar eigen inzicht in te richten control tower, zover gewenst, real-time meekijken in het systeem en bijvoorbeeld eenvoudig gegevens opvragen. Elke schakel stuurt zo steeds proactief bij en draagt bij aan een optimale logistieke uitvoering. Klanten krijgen volledig zicht op hun logistieke keten.
 

Optimale controle met Star Flow Hinterland

Sterk verbeterde ketensamenwerking

U, uw klanten en toeleveranciers hebben continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen

20% minder tijd kwijt aan controles

Door proactieve alerts met order- en plan afwijkingen houdt u grip op uw keten

Snellere levertijden door zichtbaarheid

Met transparantie in de keten en end-to-end visibility worden de levertijden versneld

Transportkosten besparing van 10%

Lagere transportkosten door efficiëntere communicatie tussen afdelingen

Tot 30% tijdsbesparing

Doordat alleen relevante informatie wordt getoond besparen medewerkers tot 30% tijd

Ketenpartijen makkelijk aanschakelen

U bepaalt zelf met welke logistieke schakels u data wilt delen en samenwerken

Wat klanten van Star Flow vinden

TX Logistik
“We hebben nu meer inzicht, grip en controle op de processen en assets in de logistieke keten. Star Flow waarschuwt met proactieve alerts op een gepersonaliseerd dashboard zodra de planning in gevaar loopt. We kunnen direct ingrijpen."

HOE STAR FLOW WERKT

Veel gestelde vragen

Wat is de essentie van Star Flow Hinterland?

Star Flow Hinterland ondersteunt bij het zo efficiënt mogelijk organiseren van multimodaal achterlandvervoer en het optimaal managen van de hiervoor beschikbare vervoerscapaciteit. Star Flow Hinterland verbindt en integreert daartoe via internettechnologie de gehele achterlandketen, waarbij alle partijen steeds proactief worden geïnformeerd en zodoende kunnen bijsturen op uitzonderingen. Zowel uw eigen interne processen als die van uw ketenpartners zullen verbeteren.

Voor wie is Star Flow Hinterland bedoeld?

Elke partij die verantwoordelijk is voor multimodaal vervoer tussen de zeehaven en het achterland kan dit via Star Flow Hinterland optimaal organiseren:

- terminaloperators;

- binnenvaart- en spooroperators;

- intermodale operators;

- wegvervoerders;

- verladers die zelf de intermodale logistiek aansturen.

Hoe organiseert Star Flow Hinterland het multimodale achterlandvervoer?

Vanuit de boeking door de klant wordt binnen Star Flow Hinterland via heldere criteria (vereiste snelheid, kosten, beperkende voorwaarden) steeds de beste workflow en daaruit voortvloeiende vervoersoptie bepaald: binnenvaart, spoor of eventueel truck. Vervolgens gebeurt de daadwerkelijke vervoersplanning. De klant kan daarbij notificaties krijgen over de trein of het binnenvaartschip waarop zijn container wordt vervoerd en track & trace informatie ontvangen. Aan de hand hiervan kan men steeds snel anticiperen op veranderingen, zoals terminalvertragingen, files of laad- en loswijzigingen. De klant ontvangt ook altijd een proof of delivery.

Wat zijn de voordelen van de webbased aanpak van Star Flow Hinterland?

Zowel rederijen, expediteurs, importeurs, exporteurs als (collega-)logistieke dienstverleners kunnen door de webbased aanpak van Star Flow Hinterland eenvoudig aansluiten en op die manier via de cloud prijsopgaves ontvangen, boekingen doen en real-time hun lading volgen. Star Flow Hinterland faciliteert hierdoor optimale ketensamenwerking. Doordat partijen zelf toegang hebben, informatie kunnen opvragen en invoeren, wordt veel van het huidige telefoon- en e-mailverkeer bovendien overbodig.  Voor de planners ontstaat tijd om proactief te anticiperen op te verwachte knelpunten.

Wat betekent de webbased aanpak voor het ontwikkeltraject?

Dankzij de webbased aanpak zijn ontwikkeltijden beperkt en is de time-to-market voor Star Flow Hinterland kort. Yellowstar gebruikt de scrummethode om Star Flow Hinterland stap voor stap samen met u live te brengen.

Omvat Star Flow Hinterland een vaststaand pakket?

Star Flow Hinterland is modulair opgebouwd en geheel naar wens in te richten en uit te breiden. De webbased aanpak maakt koppelingen met bestaande (executie)systemen binnen uw organisatie bovendien eenvoudig. U hoeft niet vanaf nul opnieuw te beginnen. Star Flow Hinterland sluit naadloos aan bij wat u al aan systemen in huis heeft en is desgewenst volledig te integreren.

Wat betekent de webbased aanpak voor het ontwikkeltraject?

Dankzij de webbased aanpak zijn ontwikkeltijden beperkt en is de time-to-market voor Star Flow Hinterland kort. Yellowstar gebruikt de scrummethode om Star Flow Hinterland stap voor stap samen met u live te brengen.

Hoe vindt Star Flow Hinterland aansluiting bij het zeetraject van een container?

Binnen Star Flow Hinterland is een koppeling mogelijk met de aankomst- en vertrektijden (ETA, ATA, ETD, ATD) van containerschepen in de zeehaven. De multimodale planning van het achterlandvervoer kunt u op die manier optimaal hier op afstemmen.

Kan ik hosting onderbrengen bij Yellowstar?

Jazeker, wanneer gebruikt wordt gemaakt van de hosting dienstverlening bij Yellowstar, in vergelijking met een situatie waarin u zelf verantwoordelijk bent voor de hosting van de Yellowstar-applicaties, ervaart u een aantal zekerheden en voordelen. Grofweg kunnen deze voordelen onderverdeeld worden in operationele-, financiële- en compliance gerelateerde aspecten. Lees alle voordelen in ons artikel over hosting bij Yellowstar.

Yellowstar - altijd in beweging

Referenties

Hinterland cloud portal ondersteunt 4PL- bedrijven bij multimodaal plannen

Yellowstar heeft de ‘Hinterland cloud portal’ ontwikkeld. Deze portal geeft logistiek dienstverleners, zoals Kloosterboer, Honkoop en Distri Rail, de mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal modaliteiten te combineren.

Lees meer →
Nieuws & Events

Intermodale logistiek wordt nu tot samenwerking gedwongen!

Hoeveel tijd en geld wilt u nog verliezen in de containerwereld? De intermodale markt wordt tot ketensamenwerking gedwongen en integratie is noodzakelijk voor een totaal inzicht in het ketenproces. Efficiënt samenwerken resulteert in het minimaliseren van onnodige wachttijden.

Lees meer →
Referenties

Flexibiliteit en robuustheid met het Hinterland platform

Veel bedrijven zoeken naar innovatieve IT oplossingen voor hun logistieke processen. Het Supply chain hinterland platform biedt intermodale operators een fundament: met hoge snelheid data verwerken en alle systemen in de keten snel koppelen.

Lees meer →