Uw logistiek supply chain voorspelbaar en inzichtelijk


Doel: Logistieke software die controle biedt over iedere handelsketen

Oplossing: Star Flow - De verbindende schakel tussen alle interne en externe applicaties en partners

Logistiek managers in de retail, de handel en de productie staan voor de opgave om de hele omnichannel-keten real-time inzichtelijk en beter voorspelbaar te maken. Dat kan alleen door alle processen te integreren en te digitaliseren, zowel binnen de eigen organisatie als bij ketenpartners. Om steeds sneller te kunnen leveren moet alle beschikbare logistieke informatie altijd en overal real-time toegankelijk zijn. Verder wordt de logistiek supply chain de komende jaren flexibeler, socialer, 24/7 traceerbaar en zelfsturend. Dat is zowel noodzakelijk voor de co-creaties met klanten, als het bundelen of opsplitsen van goederenstromen met ketenpartners.

De voordelen voor u

50% minder contactmomenten

Het aantal e-mails en belmomenten vermindert aanzienlijk

Sterk verbeterde ketensamenwerking

Alle afdelingen en externe partijen hebben continu en real-time inzicht in alle goederenbewegingen

Snellere levertijden door zichtbaarheid

Met transparantie in de keten en end-to-end visibility worden de levertijden versneld

Ketenpartijen makkelijk aanschakelen

U bepaalt zelf met welke logistieke schakels u data wilt delen en samenwerken

Transportkosten besparing van 10%

Door efficiëntere communicatie tussen logistiek en andere afdelingen

Logistiek voorraadbeheer

Minder herbestellingen: minimalisering van de kans op onvindbaarheid of verlies van goederen

Kansen ontdekken en benutten

Automatisering is en blijft alleen een hulpmiddel om de eigen bedrijfsprocessen en samenwerking met klanten en partners te verbeteren. De kansen daarvoor moet u altijd zelf blijven ontdekken en benutten. Bijvoorbeeld door uw logistieke toekomststrategie te baseren op de drie pijlers voor de behoeften van veel klanten en de trend richting ‘social supply chains’, te weten gemak, duurzaamheid en kosten. Projecteer die zowel op de eigen organisatie als uw hele logistiek supply chain, om te ontdekken waar u de komende jaren nog waarde en innovaties voor klanten kunt toevoegen.

Een andere manier om kansen te ontdekken en te benutten is uw bedrijf en supply chain te vergelijken met het menselijk lichaam. Ons brein is daarbij de cloud, waarin een enorm aantal verbindingen en connecties informatie met elkaar delen en van elkaar leren. Verder zijn alle routinematige processen geautomatiseerd, zelfsturend en deels ook zelfherstellend. Daar hoeft u op uitzonderingen na helemaal niet meer over na te denken. Door nieuwe uitdagingen en veranderingen ‘out-of-the-box’ te benaderen en innovatiegericht met anderen samen te werken, zijn sommige mensen en bedrijven aanzienlijk succesvoller dan anderen.

Welke oplossingen bieden wij u?

Uw ketensamenwerking systemen

Star Flow
Supply Chain

Via control towers daadwerkelijk regie over logistieke ketens

Star Connect

Via digitaal stekkerblok snel en efficiënt systemen verbinden

Star Portal
Carriers

Efficiënt samenwerken met carriers

De oplossing voor het succesvol managen van uw logistiek supply chain

Star Flow Supply Chain biedt verladers, producenten, handelsondernemingen, retailers en 4 PL’s de ketenregie over de logistiek van iedere gewenste handelsketen. Zowel de eindklant als alle betrokken schakels (warehouses, service-organisaties, vervoerders, logistiek dienstverleners etc) worden eenvoudig via internet aangesloten. Elke partij kan zo zelf en in onderlinge samenhang optimaal acteren. Een control tower voor elke deelnemer in de keten geeft real-time inzicht en biedt de mogelijkheid constant op het juiste moment bij te sturen. Van productie, via voorraadbeheer tot levering: alle logistieke stappen vloeien naadloos in elkaar over. Zowel u als uw eindklant genieten van volledige ketentransparantie en kunnen maximaal presteren.

Wat onze klanten zeggen