Het zou wat zijn: als softwarebedrijf aankondigen dat wij actief worden als logistieke dienstverlener. Ik kan u geruststellen, dat zal nooit gebeuren. Wel is het een feit dat wij voor onze op ketensamenwerking gerichte IT-oplossingen veel logistieke kennis in huis hebben. Onmisbaar voor het optimaal bedienen van onze klanten, maar heel wat anders dan de noodzakelijke bagage voor het 24/7 succesvol runnen van een logistieke onderneming. Klip en klaar dat hiervoor heel veel meer nodig is. Zoals het spreekwoord zegt: schoenmaker blijf bij je leest. Dat zullen wij ook zeker doen.

Logistieke IT zelf willen doen is te begrijpen, maar tegelijkertijd een grote valkuil

Omgekeerd constateer ik bij logistieke dienstverleners een ontwikkeling de andere kant op. Verschillende spelers uit de Nederlandse logistieke top 100 zie ik een beweging maken naar het geheel in eigen beheer nemen van hun IT. Operationeel, tactisch en strategisch. Logisch dat jij daarvan geen voorstander bent, hoor ik u al denken. Dat klopt, maar het is met reden. IT is zó belangrijk in de hedendaagse logistiek. De neiging naar zelf doen is dan te begrijpen, maar tegelijkertijd een grote valkuil. Hoe organiseer je binnen je eigen onderneming continue ontwikkelcapaciteit, zorg je voor 24/7 support en voorkom je dat je wordt gehackt? Afhankelijkheid van eigen capaciteit maakt eventueel noodzakelijk snel opschalen bovendien lastig. Om nog niet te spreken van de aandacht die kantoorautomatisering vaak dagelijks vraagt, waardoor de focus op andere IT-ambities steeds weer naar de achtergrond schuift.

Ontwikkelingen in IT gaan razendsnel. Innovatie is een taak apart

Allerbelangrijkste is wellicht dat mocht je uiteindelijk als logistieke dienstverlener wel die goede IT’er(s) in huis hebben, je vervolgens voor de uitdaging staat deze te behouden en kennis niet te laten weglopen. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid. Ontwikkelingen in IT gaan daarbij razendsnel. Innovatie is een taak apart. Bij Yellowstar bijvoorbeeld is een grote groep ontwikkelaars elke dag bezig voor een grote verscheidenheid aan veeleisende klanten met eigen wensen en volgende uitdagingen. Vernieuwing wordt op die manier een organisch, zichzelf versterkend proces waarvan zowel bestaande als nieuwe klanten elke dag weer profiteren.

Voor een optimale invulling ‘it takes two to tango’

Dit is daarmee geen pleidooi om als logistieke dienstverlener IT helemaal buiten de deur te zetten. Integendeel! Eigen IT-kennis en -capaciteit zijn voor de hedendaagse logistieke dienstverlener een absolute noodzaak. Digitalisering wordt alleen maar belangrijker. Zoals voor onze IT-dienstverlening logistieke kennis onontbeerlijk is, zo geldt dit voor een logistieke dienstverlener zeker ook andersom. Voor een optimale invulling echter ‘it always takes two to tango’. Logistieke IT is een vak apart. Wie als logistieke dienstverlener voorbereid wil zijn op de uitdagingen van vandaag en morgen, zorgt dat hij daarvan optimaal profiteert!